Newyddion 

Gweld archif
 • Cyngor bwyta’n iach i ddisgyblion Gogledd Cymru

  Oct 17 2013

  Mae cyngor ynglŷn â deiet iach a chytbwys ar y cwricwlwm i gannoedd o ddisgyblion a fydd yn mynychu cyfres o weithdai yng Ngogledd Cymru y mis hwn.

  Darllenwch fwy
 • Gweinidog yn penodi aelod annibynnol newydd ar fwrdd HCC

  Oct 17 2013

  Heddiw, cyhoeddodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd, Alun Davies, fod Bethan Wynne Jones wedi’i phenodi’n aelod newydd o fwrdd Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru ar fwydlen cinio gala Her Cogydd Ifanc Asiaidd

  Oct 16 2013

  Bydd Cig Oen Cymru yn tynnu dŵr o ddannedd gwesteion cinio gala yr wythnos hon a fydd yn coroni Pencampwyr y gystadleuaeth gyntaf i ganfod Cogydd Ifanc Asiaidd y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Y galw am ŵyn ysgafn Cymru’n parhau’n uchel yng ngwledydd de Ewrop

  Oct 9 2013

  Mae marchnad sylweddol o hyd ar gyfer ŵyn ysgafn o Gymru yn Ne Ewrop er gwaethaf y dirwasgiad byd-eang.

  Darllenwch fwy
 • Rwsiaid yn dangos llawer iawn o ddiddordeb mewn Cig Oen o Gymru mewn sioe fasnach

  Oct 8 2013

  Mae mewnforwyr bwyd o Rwsia, sydd yn y ffair fwyd ryngwladol fwyaf yn y byd yn yr Almaen, yn awyddus i brynu Cig Oen o Gymru.

  Darllenwch fwy
 • Targedu Japan fel marchnad allforio newydd ar gyfer bwyd o Gymru

  Oct 7 2013

  Cymerwyd y camau cyntaf tuag at agor Japan fel marchnad newydd bwysig ar gyfer bwyd o Gymru yn y ffair fasnach fwyaf yn y byd yn yr Almaen yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn llongyfarch ffermwyr buddugol

  Oct 4 2013

  Mae Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales wedi llongyfarch pedwar cynhyrchydd Cymraeg am ennill rhai o brif wobrau Farmers Weekly eleni - gan gynnwys y teitl clodfawr - Ffermwr y Flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau gan HCC i helpu ffermwyr i arbed arian

  Oct 2 2013

  Cafodd cyfres newydd o gyrsiau hyfforddi am ddim i ffermwyr sydd am wario llai ar gynhyrchu ei lansio gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ennill gwers meistr gydag yn o ben-cogyddion gorau Llundain

  Oct 1 2013

  Bydd pâr lwcus yn ennill gwobr anhygoel, sef gwers meistr gydag un o'r pen-cogyddion gorau – diolch i Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Sylw i Gig Oen Cymru yn ffair fasnach fwyaf y byd

  Sep 30 2013

  Cael hyd i gyfleoedd busnes newydd a datblygu fwyfwy'r contractau sy'n bodoli fydd nod yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru, yn yr Almaen yn ystod ffair fasnach ryngwladol fwyaf y byd ar gyfer bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Dadl bwysig am ddyfodol bwyd yng Nghaerdydd

  Sep 25 2013

  Bydd pobl ddylanwadol o'r gymuned fwyd a ffermio yn cymryd rhan mewn dadl am ddyfodol y diwydiant bwyd yng Nghymru yn ystod Ffair Wledig Caerdydd dros y Sul

  Darllenwch fwy
 • Arolwg o ddilysrwydd Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Sep 24 2013

  Bydd safleoedd arlwyo ledled Cymru yn cael eu harchwilio yn ystod yr hydref i wneud y siŵr ei bod yn gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru dilys.

  Darllenwch fwy
 • Gwyl Elvis y lle i'r rhai sy'n hoffi cig

  Sep 23 2013

  Bydd rhai o efelychwyr Elvis Presley gorau'r byd yn dod i Dde Cymru'r wythnos nesaf i geisio profi taw nhw ddylai fod ar ei orsedd.

  Darllenwch fwy
 • Sioe Deithiol i ymweld ag un o ganolfannau bwyd pwysicaf Cymru

  Sep 13 2013

  Bydd Sioe Deithiol Cig Coch Cymru yn ymuno â rhai o brif gwmnïau bwyd Cymru i arddangos yr amrywiaeth o fwydydd godidog sydd gennym yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Arwyddion cynnar o gynnydd mewn allforion yn 2013

  Sep 5 2013

  Mae ffigurau newydd o hanner cyntaf 2013 yn dangos arwyddion calonogol i gynhyrchwyr ac allforwyr Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC