Newyddion 

Gweld archif
 • Bwtsheriaid buddugol yn trin Cig Oen Cymru o’r safon uchaf

  Jul 3 2017

  Tra bo’r Llewod yn paratoi i herio pencampwyr y byd rygbi, y Crysau Duon, bu rhai o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon hefyd ar waith, yn cystadlu am lefydd yn rownd derfynol cystadleuaeth nodedig Worldskills UK.

  Darllenwch fwy
 • Cebabs Imran i serennu mewn menter bwyty dros-dro

  Jun 30 2017

  Mae Imran Nathoo, y cogydd arloesol a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru (HCC) ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

  Darllenwch fwy
 • Cydnabyddiaeth frenhinol i gigydd Llanymddyfri

  Jun 21 2017

  Mae busnes cigydd teuluol yn Llanymddyfri, Sir Gâr wedi dangos bod cig coch Cymru yn ddigon da i unrhyw un, hyd yn oed i ddarpar Frenin!

  Darllenwch fwy
 • Ysgrifennydd y Cabinet yn ymuno â HCC i rannu gwybodaeth am darddiad bwyd

  Jun 20 2017

  Yn dilyn ymchwil newydd sy’n dangos bod nifer o blant yn meddwl bod “fish fingers” wedi’u gwneud o gyw iâr, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn rhannu gwybodaeth am darddiad bwyd mewn ysgolion yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Dyddiad cau Ysgoloriaeth o £3,000 yn nesáu

  Jun 14 2017

  Gyda dim ond ambell ddiwrnod ar ôl i gyflwyno cais, gelwir ar unigolion sy’n gweithio yn sector cig coch Cymru i ymgeisio am Ysgoloriaeth o hyd at £3,000 tuag at daith i ganfod gwybodaeth unrhyw le yn y byd.

  Darllenwch fwy
 • Tîm rygbi dan-12 Trecelyn yn ennill sesiwn hyfforddiant gyda Phil John diolch i Gig Eidion Cymru

  Jun 9 2017

  Cystadleuaeth rygbi llawr-gwlad Cig Eidion Cymru

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru mewn ‘Hafan Epig’

  Jun 8 2017

  Hafan Epig wedi gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio

  Darllenwch fwy
 • Sut gallai ‘RamCompare’ roi hwb i’r sector ddefaid

  Jun 5 2017

  Darllenwch fwy
 • Koftas Cig Oen Cymru yn helpu Emily i gipio tlws CogUrdd

  Jun 2 2017

  Cyrhaeddodd cystadleuaeth goginio i gannoedd o blant ysgol gynradd ar draws Gymru ei therfyn yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhencoed yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Y Gorau o’r Tir Glas – lansio llyfryn newydd ar fferm ym Môn

  Jun 2 2017

  Bu gwerth rheoli tir glas i’r diwydiant amaeth yng Nghymru yn bwnc trafod mewn diwrnod agored ar Ynys Môn, a drefnwyd gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Masnach cig coch ar ôl Brexit yn destun trafod mewn cyfarfodydd ffermwyr

  May 31 2017

  Gyda dyfodol allforion cig oen a chig eidion Cymreig yn brif bwnc trafod yn ystod trafodaethau’n ymwneud ag effaith Brexit, mae Cyswllt Ffermio a HCC yn gweithio gyda’i gilydd mewn ymgyrch i gynorthwyo’r diwydiant i addasu i’r sefyllfa fasnach newydd.

  Darllenwch fwy
 • Cyfuniad o gig oen a chwedloniaeth i greu profiad Cymreig epig

  May 30 2017

  Mae profiad epig ar y gorwel yr haf hwn ar gyfer ymwelwyr i Gymru a fydd yn cael eu trochi mewn tirluniau trawiadol, yn cael dos o ddiwylliant traddodiadol ac a fydd yn edmygu creadigaethau pensaernïol gwych yng nghanol cefn gwlad Cymru.

  Darllenwch fwy
 • “Fantastico!” – cogydd teledu Eidalaidd yn mynegi barn am Gig Oen Cymru

  May 26 2017

  Ymddangosodd Cig Oen Cymru PGI ar deledu Eidalaidd y mis hwn, pan ddarlledwyd arddangosfa goginio fyw ar y sgrin gan Alice TV.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o Porc.Cymru i Gynulleidfa’r Ffair Wanwyn

  May 25 2017

  Roedd gwledd o ryseitiau newydd, posteri, a chyngor am fagu a hyrwyddo yn rhan bwysig o ddathliad o foch a phorc o Gymru yn y Ffair Wanwyn eleni, ac yn ganolog i’r digwyddiad roedd arddangosfa goginio gan y cogydd enwog, Bryn Willams.

  Darllenwch fwy
 • Helfa HCC am ysgolorion ysbrydoledig

  May 23 2017

  Mae 2017 yn flwyddyn arwyddocaol i’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) sy’n dathlu 20 mlynedd ers dechrau ei Gymdeithas Ysgolorion.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC