Newyddion 

Gweld archif
 • Amser yn prinhau i hawlio gwobrau porc

  Nov 10 2017

  Fel rhan o’i waith i hybu’r porc gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, mae’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig cyfle i gwsmeriaid i ennill hamper o gig moch oddi wrth eu cyflenwr lleol yn ogystal â diwrnod i’r brenin i griw o’u teulu a ffrindiau sy

  Darllenwch fwy
 • Dyfodol disglair i gig Cymreig os llwyddir i gael bargen deg ar ôl Brexit

  Nov 9 2017

  Yn ei araith agoriadol i Gynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ngwesty’r Vale ger Caerdydd heddiw (Dydd Iau, 9 Tachwedd) amlinellodd cadeirydd y bwrdd cig coch Cymreig, Kevin Roberts, sut y gallai allforion fod o gymorth i greu dyfodol llewyrchus i

  Darllenwch fwy
 • Cenhedlaeth newydd o laswellt i wneud ffermydd yn fwy effeithlon ac arafu newid yn yr hinsawdd

  Oct 31 2017

  Glaswellt yw’r prif borthiant ar y rhan fwyaf o ffermydd da byw, yn enwedig yng Nghymru. Ond mae bridio mathau newydd o laswellt yn hanfodol o ran perfformiad anifeiliaid ac, yn gynyddol, o ran lliniaru’r newid yn yr hinsawdd.

  Darllenwch fwy
 • Iechyd a masnach yn hoelio’r sylw yng nghynhadledd HCC

  Oct 19 2017

  £650m y flwyddyn yw gwerth y diwydiant cig coch i Gymru, a bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n ei wynebu ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yng Ngwesty’r V

  Darllenwch fwy
 • Galwad am farn ffermwyr ar ddosbarthiadau pwysau ŵyn

  Oct 19 2017

  Mae ffermwyr defaid ac arweinwyr y diwydiant yn cael eu gwahodd i roi eu barn ar os y dylid newid y bandiau pwysau sy’n cael eu defnyddio i fesur prisiau ŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Ar râs i Silverstone i Hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Oct 13 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn rasio draw i drac Silverstone yn ddiweddar er mwyn rhoi Cig Oen Cymru ar y brig o ran ennill cyfleon i gynyddu busnes o fewn sector cyfanwerthu ac arlwyo Prydain, sydd werth £30 biliwn y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Rhaglen deledu newydd yn dwyn sylw at apêl rhyngwladol Cig Oen Cymru PGI

  Oct 11 2017

  Mae Michael Whitehall, cyn asiant i’r sêr a thad i’r comedïwr Jack Whitehall, yn hoff iawn o Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn derbyn hwb ariannol sylweddol i ddatblygu allforion

  Oct 9 2017

  Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, y bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn derbyn £1.5 miliwn i ganolbwyntio ar allforion.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch ‘Canfod Porc Lleol’ Porc.Cymru yn cydweithio ag Ysgol Goginio Angela Gray

  Oct 6 2017

  Er mwyn dathlu cynnyrch lleol arbennig, mae Porc.Cymru yn rhoi’r cyfle i chi ennill dosbarth meistr porc gyda’r ysgrifennydd bwyd a’r cogydd enwog, Angela Gray.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda Chig Oen Cymru

  Oct 4 2017

  Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau dethol da byw i ffermwyr Cymru

  Oct 3 2017

  Mae cyrsiau hyfforddi ar gael i ffermwyr defaid a bîff drwy Gymru fel bo modd i gynhyrchwyr fagu stoc i’r safonau uchaf, bodloni anghenion defnyddwyr a sicrhau effeithlonrwydd o ran costau.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio sianel rysáit newydd gyffrous

  Oct 2 2017

  Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio sianel rysáit newydd gyffrous, sy'n cynnig amrywiaeth o brydau amlbwrpas a chyflym gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion yn cynnig ysbrydoliaeth ar sut i goginio cig oen yn araf

  Sep 26 2017

  Mae cwsmeriaid Cig Oen Cymru ar draws Brydain wedi bod yn mwynhau sesiynau ymarferol ar sut i goginio’r cig blasus yma’n araf ac yn isel, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng Hybu Cig Cymru (HCC) ac AGA.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ffermwr o Gymru i ymuno â’r prif arbenigwyr ar ddefaidMae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

  Sep 20 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn penodi Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Chydberthynas

  Sep 18 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi John Richards yn bennaeth newydd ei dîm Datblygu'r Diwydiant.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC