Newyddion 

Gweld archif
 • Cymru’n cymryd mantais ar fasnach gig yr Almaen

  Dec 15 2017

  Wrth i ddiwydiant cig coch Cymru edrych ymlaen at 2018, mae’r corff ardoll Cymreig Hybu Cig Cymru (HCC) ar waith yn cymryd mantais ar lwyddiant diweddar i Gig Oen Cymru PGI yn y farchnad Almaenig.

  Darllenwch fwy
 • Canu Clodydd Cig y Cwm

  Dec 15 2017

  Mae perchnogion Cwm Farm Charcuterie, sydd wedi ei leoli ger Pontardawe, yn dathlu cael eu cydnabod am eu cig o safon uchel yn un o brif wobrau’r diwydiant bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Bellissimo! Eidalwyr yn cael blas ar Gymru a’i chig oen

  Dec 15 2017

  Cafodd grwp o fewnforwyr cig o’r Eidal gyfle i brofi Cymru a chael blas a rei chig oen ar daith fasnach ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Diadell ddefaid Cymru’n taro’r 10 miliwn ond mae amser ansicr o’n blaenau

  Dec 15 2017

  Mae ystadegau newydd yn dangos fod poblogaeth defaid Cymru wedi pasio’r 10 miliwn am y tro cyntaf ers troad y ganrif.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yw dewis amgen cwsmeriaid Cymru ar gyfer cinio Nadolig

  Dec 15 2017

  Cig Eidion Cymru PGI yw hoff ddewis amgen cwsmeriaid Cymru ar gyfer cinio Nadolig, yn ôl arolwg diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cynulleidfa’r Ffair Aeaf yn Cynhesu at Borc o Gymru

  Dec 13 2017

  Yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd eleni gwelwyd llawer o sylw tymhorol i gig moch, gan gynnwys rysetiau Nadolig, taflenni, posteri a chalendrau rysetiau, yn ogystal ag arddangosfa arbennig o Gig Moch Rhost gyda Gin Eirin Perthi a Stwffin Cnau Ffrengig gan y g

  Darllenwch fwy
 • Prinder gwellt yn arwain ffermwyr i edrych ar ddeunydd gwely amgen i’w stoc

  Dec 12 2017

  Mae prinder cyffredinol o wellt ar draws Brydain, sydd wedi achosi prisiau i ddyblu. O ganlyniad, mae nifer o ffermwyr yng Nghymru yn archwilio deunyddiau gwasarn gwahanol ar gyfer eu gwartheg, defaid a moch dros y gaeaf.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd Cymreig yn fuddugol gyda Hamper Brecwast yn y Ffair Aeaf

  Dec 7 2017

  Dyfarnwyd Hamper Cig Brecwast Cymru Ffair Aeaf eleni i J.A Vaughan Family Butchers o Sir y Fflint. Noddwyd y digwyddiad gan Hybu Cig Cymru (HCC) a chynhaliwyd ar ddydd Mawrth 28 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o Gymru ac Awstralia yn ymuno er mwyn dangos sut i goginio cig oen cyflym

  Dec 4 2017

  Roedd sialens rhwng ffermwyr defaid o ddwy hemisffer i goginio pryd cyflym o gig oen yn un o uchafbwyntiau’r Ffair Aeaf ddiweddar yn Llanwelwedd.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn dathlu busnes newydd i Gig Oen Cymru yng Nghanada

  Nov 27 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu hwb i’r diwydiant cig coch Cymreig yng Nghanada wrth i gwmni archfarchnad Lococo’s gychwyn gwerthu Cig Oen Cymru a’i gefnogi gyda digwyddiadau hyrwyddo o fewn eu siopau.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr defaid o Gymru yn tyrru i gynhadledd ryngwladol

  Nov 24 2017

  Aeth nifer fawr o amaethwyr o Gymru i Nottingham wythnos diwethaf er mwyn mynychu un o ddigwyddiadau pwysicaf calendr y diwydiant defaid – Bord Gron y Bridwyr Defaid.

  Darllenwch fwy
 • Cynhyrchydd ryseitiau newydd yn ysbrydoliaeth ar gyfer pob achlysur

  Nov 23 2017

  Does dim rhaid i bobl sy’n hoffi cig oen ofidio bellach am sut i’w goginio oherwydd mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi creu cynhyrchydd ryseitiau newydd. Mae hwn ar gael ar-lein ac mae’n hawdd ei ddefnyddio.

  Darllenwch fwy
 • Cinio Nadolig Cymreig a seren cyfryngau cymdeithasol Chris Roberts yn brif atyniadau yn y Ffair Aeaf

  Nov 21 2017

  Bydd Cinio Nadolig Cymreig a’r cogydd Chris Roberts, seren cyfryngau cymdeithasol, yn serennu yng ngweithgareddau Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Ffair Aeaf er mwyn tynnu sylw at y cyfleon i gig coch o Gymru yn y farchnad gartre.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion Cymreig yn dod i’r brig yng ngwobrau’r diwydiant

  Nov 17 2017

  Bu cigyddion annibynnol o bob rhan o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Angen neges gytbwys ynghylch cig coch ac iechyd, meddai arbenigwyr annibynnol

  Nov 13 2017

  Dylid gwneud yn siŵr fod mwy o bobl yn sylweddoli fod bwyta cig coch heb fawr o fraster yn fanteisiol i iechyd fel bod modd cael dadl gyhoeddus ddeallus; dyna oedd y neges a gyflwynwyd gan arbenigwyr blaenllaw yng Nghynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HC

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC