Newyddion 

Gweld archif
 • Haearn a buddion eraill cig coch yn cael sylw yn ystod ras ddycnwch

  Sep 4 2013

  Bydd pobl a fydd yn ymweld ag arfordir Sir Benfro ar gyfer un o'r digwyddiadau cystadleuol anoddaf yng Nghymru yn cael prawf gwybodaeth am y maetholion mewn cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Gallai cyfathrebu effeithiol yng nghadwyn gyflenwi cig coch Cymru fod o fudd i'r diwydiant cyfan

  Aug 22 2013

  Mae ffermwyr yng Nghymru yn cael eu hannog i gael gwybodaeth bwysig o'u lladd-dai a marchnadoedd da byw a allai wella eu henillion yn sylweddol.

  Darllenwch fwy
 • Cig coch Cymru yn gobeithio cyrraedd y nod bob tro

  Aug 19 2013

  Bydd cyfle gan ddilynwyr golff i wylio rhai o chwaraewyr gorau Ewrop yr wythnos nesaf - a mwynhau blas un o allforion gorau Cymru'r un pryd.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd gwael yn lleihau maint y fuches Gymreig ond prisiau'n dal yn fywiog

  Aug 14 2013

  Mae ffermwyr cig eidion yng Nghymru yn cael eu cymell i fanteisio ar y galw cynyddol am eu cynhyrchion wrth i lawn effaith y tywydd gwael ddechrau dod i'r amlwg.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion ar fin teithio i Seland Newydd i ddysgu am arbed costau

  Jul 25 2013

  Bydd dau ffermwr o Gymru yn teithio i ben arall y byd mewn ymdrech i leihau’r gost o gynhyrchu defaid yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Yn chwilio am Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI? Rhowch gynnig ar ein clwb ni

  Jul 24 2013

  Bydd yn hawdd i’r sawl sy’n chwilio am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yng Nghymru gael hyd i’w cyflenwr lleol, diolch i fenter newydd a gaiff sylw yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Stondin HCC yn ennill prif wobr yn y Sioe Fawr

  Jul 23 2013

  Mae beirniaid ac ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru 2013 wedi cael argraff dda o'r stondin atyniadol sy'n hyrwyddo Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun HCC yn ei gwneud yn haws i ddewis cig o darddiad hysbys

  Jul 23 2013

  Cynllun HCC yn ei gwneud yn haws i ddewis cig o darddiad hysbys

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ychwanegu tri chyhoeddiad newydd at y doreth o wybodaeth a fydd ar gael yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

  Jul 22 2013

  Darllenwch fwy
 • Hybu Cig Cymru yn chwilio am arbenigwr yn Sgandinafia

  Jul 22 2013

  Mae’r galw cynyddol am gig coch o ansawdd o Gymru yn Sgandinafia yn golygu bod angen cynrychiolydd yno i hyrwyddo’r cig.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn bwriadu ennill y blaen yn y farchnad bremiwm fyd-eang

  Jul 22 2013

  Bydd prosiect newydd pwysig i geisio rhoi Cymru ar y blaen i bob gwlad arall o ran cynhyrchu cig oen o’r ansawdd gorau yn cael ei lansio yn Sioe Frenhinol Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Sut fyddech chi’n gwneud cadwyn gyflenwi

  Jul 16 2013

  Bydd cyfle gan ffermwyr sy’n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru i awgrymu sut mae gwneud diwydiant cig coch Cymru yn fwy effeithlon.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd bum seren a phum cwrs gan ben-cogyddion yn y Sioe Fawr

  Jul 11 2013

  Pan fo angen rhai o’r pen-cogyddion gorau i baratoi gwledd ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru, mae gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, y rysáit berffaith.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i ddenu sylw mewn symposiwm bwyd

  Jul 2 2013

  Bydd arbenigwyr ar fwyd yn heidio i Rydychen yr wythnos hon ac yn gwledda ar Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn arwain taith fasnach i hyrwyddo cig Cymru yn Rwsia

  Jun 25 2013

  Mae cwmnïau cig coch Cymru yn Moscow yr wythnos hon mewn ymdrech i allforio Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i Rwsia.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC