Newyddion 

Gweld archif
 • Gallai archwilio fod yn allweddol i ddatblygiad parhaus y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Apr 17 2013

  Gallai cael hyd i dechnegau ac arferion newydd fod yn hollbwysig er mwyn gwneud y diwydiant cig coch yng Nghymru yn gynaliadwy yn y dyfodol.

  Darllenwch fwy
 • Adroddiad newydd yn tynnu sylw at botensial y diwydiant moch yng Nghymru

  Apr 10 2013

  Dywed adroddiad newydd y gallai mwy o gydweithredu rhwng rhanddeiliaid y diwydiant moch yng Nghymru arwain at arbedion a thwf yn y sector porc.

  Darllenwch fwy
 • Mwy o ddefaid ar ddiwedd 2012 – ond y rhagolygon ar gyfer 2013 heb fod cystal

  Apr 8 2013

  Roedd bron chwe miliwn o ddefaid ac ŵyn yng Nghymru ym mis Rhagfyr 2012, sef tri y cant yn fwy nag yn y flwyddyn flaenorol, yn ôl ystadegau newydd.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd rhewllyd yn creu ansicrwydd hirdymor i’r diwydiant cig coch yng Nghymru

  Apr 3 2013

  Bydd yr eira a'r rhew a gafwyd yn ddiweddar yn cael effaith ddifrifol ar y diwydiant amaethyddol yng Nghymru yn ystod y flwyddyn nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Ydych chi’n defnyddio Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru go iawn?

  Mar 28 2013

  Mae busnesau ar draws y DG yn cael eu cymell i wneud yn siŵr eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru go iawn er mwyn osgoi cael eu herlyn.

  Darllenwch fwy
 • Pasg cynnar yn rhoi hwb i brisiau ŵyn

  Mar 26 2013

  Mae ffermwyr yng Nghymru wedi cael hwb amserol yn y prisiau maen nhw’n eu cael am eu hŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Lansio arolwg i darddiad cig

  Mar 21 2013

  Mae’r asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru, wedi lansio arolwg i gael barn defnyddwyr ynglŷn â tharddiad cig.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid cael hylendid da i osgoi heintiadau yn ystod wyna - HCC

  Mar 19 2013

  Mae hylendid da yn hanfodol er mwyn atal a rheoli heintiadau yn ystod wyna.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch aml-gyfrwng gan HCC er mwyn hybu Cig Eidion Cymru

  Mar 13 2013

  Fel canlyniad i ymgyrch hysbysebu, mae nifer gynyddol o bobl yn dweud eu bod am roi blaenoriaeth i Gig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion i arddangos rhagoriaethau Cig Oen Cymru mewn sioe fasnach

  Mar 12 2013

  Bydd tri o’r pen-cogyddion mwyaf blaenllaw yn arddangos ansawdd ac aml-ddefnydd Cig Oen Cymru i gynulleidfa ryngwladol o brynwyr bwyd dylanwadol yn Llundain yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Mewnforion cig oen yn llurgunio’r sefyllfa yn y DG

  Mar 11 2013

  Gwnaed sefyllfa a oedd yn anodd eisoes yn waeth gan strategaeth mewnforwyr

  Darllenwch fwy
 • Porc yn cael hwb ychwanegol

  Mar 8 2013

  Mae llyfryn ryseitiau newydd wedi’i gyhoeddi gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, yn dangos pa mor hawdd yw cyfuno porc â blasau o bob cwr o’r byd.

  Darllenwch fwy
 • KESS Scholarship

  Mar 6 2013

  Awyddus i benodi myfyriwr MPhil i edrych ar Effeithiau Lipasau Bacteriol y Rwmen ar Fetaboledd Lipidau Rwmenol

  Darllenwch fwy
 • Gwasanaeth newydd sy’n helpu ffermwyr i ganfod gwelliannau

  Mar 6 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC), â chymorth Prifysgol Aberystwyth, wedi creu cyfrifiannell effeithlonrwydd ŵyn fel bod ffermwyr yn gallu gwerthuso perfformiad eu diadelloedd eu hunain a’i gymharu â pherfformiad mentrau defaid eraill yng Nghymru

  Darllenwch fwy
 • Llawer mwy o Gig Oen Cymru yn cael ei allforio i’r Dwyrain Canol ar ôl ymweliadau masnach

  Mar 6 2013

  Dadlennwyd y ffigurau gan yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru, ar ôl i gynrychiolwyr yr asiantaeth a chwmnïau allforio o Gymru fynychu Gulfood yn Dubai, sef y ffair fasnach fwyaf yn y Dwyrain Canol

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC