Newyddion 

Gweld archif
 • Galw am adolygu’r ffordd o ddosbarthu’r ardoll cig coch

  Jan 30 2013

  Mae cadeirydd Hybu Cig Cymru wedi rhybuddio fod hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Oen Cymru dan fygythiad oni fydd newid yn y system sy’n ariannu’r sefydliad.

  Darllenwch fwy
 • Llai o ladd yng Nghymru oherwydd y tywydd gwael

  Jan 28 2013

  Lladdwyd llai o ddefaid, gwartheg a moch yng Nghymru y llynedd oherwydd tywydd gwael a chyflenwad cyfyngedig.

  Darllenwch fwy
 • Cynlluniwch at y dyfodol i arbed arian ar borthiant

  Jan 25 2013

  Mae ffermwyr defaid ar draws Cymru yn cael eu hannog i gadw eu costau porthiant o dan reolaeth y gaeaf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Miloedd o ben-cogyddion rhyngwladol i flasu Cig Oen Cymru

  Jan 23 2013

  Bydd cyfle gan 12,000 o ben-cogyddion o 130 o wledydd i ddysgu mwy am Gig Oen Cymru a pham ei fod yn mynd yn fwy poblogaidd ledled y byd.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cymeradwyo deunydd hyrwyddo

  Jan 22 2013

  Cafodd deunydd hyrwyddo a fu’n hybu gwerthiannau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru dros gyfnod y Nadolig ganmoliaeth uchel gan gigyddion yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr gwartheg i fanteisio ar brisiau da

  Jan 18 2013

  2012 oedd y flwyddyn orau erioed i gynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru, gyda phrisiau’n dal i godi ar ôl blwyddyn dda yn 2011.

  Darllenwch fwy
 • Y tywydd, amser ac argyfwng yr ewro yn ergyd i incwm ffermwyr

  Jan 18 2013

  Mae ffermwyr yng Nghymru, am sawl rheswm, yn derbyn llai o arian am eu hŵyn nag oedden nhw yn y blynyddoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyhoeddi datganiad am gig ceffyl mewn byrgyrs

  Jan 16 2013

  Mae’n amlwg fod rhywbeth mawr wedi mynd o’i le wrth gynhyrchu’r byrgyrs hyn. Rhaid i’r awdurdodau a’r cwmnïau perthnasol gynnal ymchwiliad trylwyr a gwneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd byth eto

  Darllenwch fwy
 • DVD newydd yn annog pobl ifainc dawnus i ymuno â diwydiant bwyd blaenllaw Cymru

  Jan 14 2013

  Bydd DVD newydd wedi’i anelu at bobl ifainc yn eu harddegau ac sydd â’r nod o helpu i recriwtio’r genhedlaeth nesaf o bobl ifainc dawnus i’r diwydiannau ffermio a bwyd yng Nghymru, yn cael ei ddadlennu yn y Senedd ddydd Llun.

  Darllenwch fwy
 • Welsh Country Foods – datganiad gan Hybu Cig Cymru

  Jan 11 2013

  Datganiad gan Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), yn dilyn cyhoeddiad heddiw fod ymgynghori dros gyfnod o 90 niwrnod wedi dechrau ynglŷn â dyfodol Welsh Country Foods yng Ngaerwen.

  Darllenwch fwy
 • Enillydd cystadleuaeth i gael gwir flas ar Gymru

  Jan 10 2013

  Bydd enillydd lwcus yn cael cyfle i brofi Cymru ar ei gorau ar ôl iddi brynu pecyn o Gig Oen Cymru o’i harchfarchnad leol.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad fawr yn yr Almaen yn gwerthu Cig Oen Cymru

  Jan 7 2013

  Mae un o archfarchnadoedd pwysicaf yr Almaen wedi dechrau gwerthu Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid i’r diwydiant gydweithio yn 2013

  Dec 21 2012

  Mae’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael ei gymell i gydweithio yn 2013 er mwyn goresgyn yr heriau a fydd yn ei wynebu yn y Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cael eu hannog i lenwi arolwg defaid pwysig

  Dec 20 2012

  Mae ffermwyr defaid yng Nghymru yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn help i greu darlun cliriach o’r diadelloedd defaid ym Mhrydain.

  Darllenwch fwy
 • Llyfrynnau newydd i hybu diwydiant cig eidion Cymru

  Dec 5 2012

  Cynhyrchwyd llyfryn newydd gyda’r nod o geisio gwella iechyd gwartheg Cymru a diogelu elw ffermwyr y genedl.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC