Newyddion 

Gweld archif
 • KESS Scholarship

  Mar 6 2013

  Awyddus i benodi myfyriwr MPhil i edrych ar Effeithiau Lipasau Bacteriol y Rwmen ar Fetaboledd Lipidau Rwmenol

  Darllenwch fwy
 • Gwasanaeth newydd sy’n helpu ffermwyr i ganfod gwelliannau

  Mar 6 2013

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC), â chymorth Prifysgol Aberystwyth, wedi creu cyfrifiannell effeithlonrwydd ŵyn fel bod ffermwyr yn gallu gwerthuso perfformiad eu diadelloedd eu hunain a’i gymharu â pherfformiad mentrau defaid eraill yng Nghymru

  Darllenwch fwy
 • Llawer mwy o Gig Oen Cymru yn cael ei allforio i’r Dwyrain Canol ar ôl ymweliadau masnach

  Mar 6 2013

  Dadlennwyd y ffigurau gan yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru, ar ôl i gynrychiolwyr yr asiantaeth a chwmnïau allforio o Gymru fynychu Gulfood yn Dubai, sef y ffair fasnach fwyaf yn y Dwyrain Canol

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Ferthyr Tudful, ond Ynys Môn yn dal i ddisgwyl

  Mar 4 2013

  Mae’r asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wedi croesawu’r newyddion fod dyfodol uned brosesu cig St Merryn a swyddi’r 1,300 o weithwyr wedi’u diogelu.

  Darllenwch fwy
 • Yr UE yn galluogi sector bwyd Cymru i gyrraedd 500 miliwn o gwsmeriaid - HCC

  Mar 1 2013

  Mae Ewrop yn farchnad hollbwysig i gynhyrchion bwyd Cymru, gan hybu’r economi a dod â chyfoeth yn ôl i Gymru, yn ôl Cadeirydd yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cefnogaeth 100% gan y sector bwyd yng Nghymru i ymchwiliad heddlu Ewrop i’r twyll cig ceffyl

  Feb 28 2013

  Mae'r sgandal cig ceffyl yn dwyll ar raddfa cyfandir cyfan a bod yn rhaid ei atal

  Darllenwch fwy
 • Neges glir i ddefnyddwyr

  Feb 27 2013

  Heddiw bu’r Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd yn lansio ymgyrch genedlaethol

  Darllenwch fwy
 • Prosiect wedi helpu ffermwyr i gael y gorau posibl o’u buchesi

  Feb 26 2013

  Mae cannoedd o ffermwyr cig eidion yng Nghymru wedi manteisio ar gymorth ariannol i’w galluogi i ddefnyddio’r eneteg orau.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau cofrestru yn awgrymu y bydd y cyflenwad cig eidion yn dal i fod yn gyfyngedig

  Feb 22 2013

  Mae ffigurau newydd gan Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (BCMS) yn dangos fod nifer y cofrestriadau lloi o’r bridiau cig yng Nghymru wedi gostwng un y cant y llynedd i 240,000.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch posteri Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru PGI

  Feb 20 2013

  ‘Chwiliwch am y Logos’ fydd y neges i siopwyr wrth i fân-werthwyr ar draws Cymru ymuno ag ymgyrch i wneud yn siŵr fod cig yn caei ei labelu’n gliriach.

  Darllenwch fwy
 • Astudiaeth wedi’i hariannu gan HCC yn darganfod iachâd posibl o'r Syndrom Ŵyn Meddw

  Feb 20 2013

  Mae astudiaeth newydd wedi’i hariannu gan yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, i glefyd marwol sy’n gwneud i ŵyn ymddangos yn feddw, wedi cael hyd i driniaeth bosibl.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn denu diddordeb cynyddol yn y Dwyrain Canol

  Feb 18 2013

  Bydd cynrychiolwyr o’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn teithio i Dubai i feithrin y diddordeb cynyddol mewn Cig Oen Cymru yn y Dwyrain Canol.

  Darllenwch fwy
 • Wyth cyngor defnyddiol ar gyfer gofalu am ŵyn

  Feb 14 2013

  Gyda golwg ar y tymor wyna sydd bellach yn ei anterth ar sawl fferm, mae’r asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wedi cyhoeddi wyth cyngor defnyddiol ar gyfer gofalu am famogiaid ac ŵyn yn syth ar ôl genedigaeth.

  Darllenwch fwy
 • Cynghori siopwyr i chwilio am y logo

  Feb 12 2013

  Mae’r asiantaeth sy’n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn cynghori siopwyr i chwilio am y logo er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael yr union beth sy’n cael ei ddatgan ar y pecyn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi’r galw am fwy o bwyslais ar ddysgu sut i goginio

  Feb 11 2013

  Mae un o brif feirniaid bwyd Cymru sydd am weld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar ddysgu pobl ifainc sut i goginio er mwyn mynd i'r afael â gordewdra wedi cael cefnogaeth yr asiantaeth sy’n hyrwyddo cig coch Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC