Newyddion 

Gweld archif
 • Annog ffermwyr gwartheg i fanteisio ar brisiau da

  Jan 18 2013

  2012 oedd y flwyddyn orau erioed i gynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru, gyda phrisiau’n dal i godi ar ôl blwyddyn dda yn 2011.

  Darllenwch fwy
 • Y tywydd, amser ac argyfwng yr ewro yn ergyd i incwm ffermwyr

  Jan 18 2013

  Mae ffermwyr yng Nghymru, am sawl rheswm, yn derbyn llai o arian am eu hŵyn nag oedden nhw yn y blynyddoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyhoeddi datganiad am gig ceffyl mewn byrgyrs

  Jan 16 2013

  Mae’n amlwg fod rhywbeth mawr wedi mynd o’i le wrth gynhyrchu’r byrgyrs hyn. Rhaid i’r awdurdodau a’r cwmnïau perthnasol gynnal ymchwiliad trylwyr a gwneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd byth eto

  Darllenwch fwy
 • DVD newydd yn annog pobl ifainc dawnus i ymuno â diwydiant bwyd blaenllaw Cymru

  Jan 14 2013

  Bydd DVD newydd wedi’i anelu at bobl ifainc yn eu harddegau ac sydd â’r nod o helpu i recriwtio’r genhedlaeth nesaf o bobl ifainc dawnus i’r diwydiannau ffermio a bwyd yng Nghymru, yn cael ei ddadlennu yn y Senedd ddydd Llun.

  Darllenwch fwy
 • Welsh Country Foods – datganiad gan Hybu Cig Cymru

  Jan 11 2013

  Datganiad gan Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), yn dilyn cyhoeddiad heddiw fod ymgynghori dros gyfnod o 90 niwrnod wedi dechrau ynglŷn â dyfodol Welsh Country Foods yng Ngaerwen.

  Darllenwch fwy
 • Enillydd cystadleuaeth i gael gwir flas ar Gymru

  Jan 10 2013

  Bydd enillydd lwcus yn cael cyfle i brofi Cymru ar ei gorau ar ôl iddi brynu pecyn o Gig Oen Cymru o’i harchfarchnad leol.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad fawr yn yr Almaen yn gwerthu Cig Oen Cymru

  Jan 7 2013

  Mae un o archfarchnadoedd pwysicaf yr Almaen wedi dechrau gwerthu Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid i’r diwydiant gydweithio yn 2013

  Dec 21 2012

  Mae’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael ei gymell i gydweithio yn 2013 er mwyn goresgyn yr heriau a fydd yn ei wynebu yn y Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cael eu hannog i lenwi arolwg defaid pwysig

  Dec 20 2012

  Mae ffermwyr defaid yng Nghymru yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn help i greu darlun cliriach o’r diadelloedd defaid ym Mhrydain.

  Darllenwch fwy
 • Llyfrynnau newydd i hybu diwydiant cig eidion Cymru

  Dec 5 2012

  Cynhyrchwyd llyfryn newydd gyda’r nod o geisio gwella iechyd gwartheg Cymru a diogelu elw ffermwyr y genedl.

  Darllenwch fwy
 • Croeso Cymreig cynnes yn hybu allforion i’r Eidal

  Dec 4 2012

  Mae allforion Cig Oen Cymru i’r Eidal ar gynnydd ar ôl dau ymweliad â Chymru yn ystod y misoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o’r Ffindir yn dysgu am ddatblygiad a llwyddiant y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Nov 30 2012

  Mae grŵp o’r Ffindir wedi clywed am gryfderau’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru ac am y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ei wynebu.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yw’r cig ar gyfer y Nadolig hwn

  Nov 27 2012

  Cafodd ymgyrch newydd ei lansio i geisio cael pobl i ddewis Cig Eidion Cymru ar gyfer y Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o’r farn y bydd cyrsiau’n golygu colli llai o golledion mewn carcasau

  Nov 26 2012

  Mae’r ymateb ar ôl rhaglen traws-Gymru gan Hybu Cig Cymru (HCC) i fynd i’r afael â phrif achosion colledion yng ngwerth carcasau yn dangos fod naw o bob deg a fynychodd y cyrsiau o’r farn eu bod wedi elwa.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd HCC yn helpu ffermwyr i gael gwell enillion o’r lladd-dy

  Nov 26 2012

  Mae yna gyfleoedd i ffermwyr yng Nghymru wella gwerth eu da byw wrth fynd i’r afael ag agweddau pwysig fel trafod a lles anifeiliaid. Dyna brif neges llyfryn newydd - Cael y Gwerth Gorau o’r Carcas

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC