Newyddion 

Gweld archif
 • Cig Oen Cymru yn denu diddordeb cynyddol yn y Dwyrain Canol

  Feb 18 2013

  Bydd cynrychiolwyr o’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn teithio i Dubai i feithrin y diddordeb cynyddol mewn Cig Oen Cymru yn y Dwyrain Canol.

  Darllenwch fwy
 • Wyth cyngor defnyddiol ar gyfer gofalu am ŵyn

  Feb 14 2013

  Gyda golwg ar y tymor wyna sydd bellach yn ei anterth ar sawl fferm, mae’r asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wedi cyhoeddi wyth cyngor defnyddiol ar gyfer gofalu am famogiaid ac ŵyn yn syth ar ôl genedigaeth.

  Darllenwch fwy
 • Cynghori siopwyr i chwilio am y logo

  Feb 12 2013

  Mae’r asiantaeth sy’n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru (HCC), yn cynghori siopwyr i chwilio am y logo er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cael yr union beth sy’n cael ei ddatgan ar y pecyn.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi’r galw am fwy o bwyslais ar ddysgu sut i goginio

  Feb 11 2013

  Mae un o brif feirniaid bwyd Cymru sydd am weld mwy o bwyslais yn cael ei roi ar ddysgu pobl ifainc sut i goginio er mwyn mynd i'r afael â gordewdra wedi cael cefnogaeth yr asiantaeth sy’n hyrwyddo cig coch Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cyflenwyr cig ceffyl yn bradychu'r diwydiant bwyd cyfan - HCC

  Feb 8 2013

  Mae'r sawl sy’n gyfrifol am roi cig ceffyl mewn cynhyrchion cig eidion wedi’i brosesi yn bradychu’r diwydiant bwyd cyfan, yn ôl yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Y diwydiant yn cydweithio i greu darlun o’r ŵyn eleni

  Feb 7 2013

  Mae chwe chorff sy’n perthyn i’r diwydiant wedi dod at ei gilydd er mwyn canfod effeithiau’r tywydd gwael y llynedd a’r clefydau ymhlith ŵyn eleni.

  Darllenwch fwy
 • Myfyrwyr yn trafod anifeiliaid wrth ddysgu sut i wneud yn siŵr fod eu da byw yn barod i’r farchnad

  Jan 31 2013

  Mae myfyrwyr mewn dau o golegau Cymru wedi bod ar gwrs ymarferol i ddysgu sut i wneud yn siŵr fod eu da byw yn bodloni gofynion y farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Galw am adolygu’r ffordd o ddosbarthu’r ardoll cig coch

  Jan 30 2013

  Mae cadeirydd Hybu Cig Cymru wedi rhybuddio fod hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Oen Cymru dan fygythiad oni fydd newid yn y system sy’n ariannu’r sefydliad.

  Darllenwch fwy
 • Llai o ladd yng Nghymru oherwydd y tywydd gwael

  Jan 28 2013

  Lladdwyd llai o ddefaid, gwartheg a moch yng Nghymru y llynedd oherwydd tywydd gwael a chyflenwad cyfyngedig.

  Darllenwch fwy
 • Cynlluniwch at y dyfodol i arbed arian ar borthiant

  Jan 25 2013

  Mae ffermwyr defaid ar draws Cymru yn cael eu hannog i gadw eu costau porthiant o dan reolaeth y gaeaf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Miloedd o ben-cogyddion rhyngwladol i flasu Cig Oen Cymru

  Jan 23 2013

  Bydd cyfle gan 12,000 o ben-cogyddion o 130 o wledydd i ddysgu mwy am Gig Oen Cymru a pham ei fod yn mynd yn fwy poblogaidd ledled y byd.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion yn cymeradwyo deunydd hyrwyddo

  Jan 22 2013

  Cafodd deunydd hyrwyddo a fu’n hybu gwerthiannau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru dros gyfnod y Nadolig ganmoliaeth uchel gan gigyddion yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr gwartheg i fanteisio ar brisiau da

  Jan 18 2013

  2012 oedd y flwyddyn orau erioed i gynhyrchwyr cig eidion yng Nghymru, gyda phrisiau’n dal i godi ar ôl blwyddyn dda yn 2011.

  Darllenwch fwy
 • Y tywydd, amser ac argyfwng yr ewro yn ergyd i incwm ffermwyr

  Jan 18 2013

  Mae ffermwyr yng Nghymru, am sawl rheswm, yn derbyn llai o arian am eu hŵyn nag oedden nhw yn y blynyddoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyhoeddi datganiad am gig ceffyl mewn byrgyrs

  Jan 16 2013

  Mae’n amlwg fod rhywbeth mawr wedi mynd o’i le wrth gynhyrchu’r byrgyrs hyn. Rhaid i’r awdurdodau a’r cwmnïau perthnasol gynnal ymchwiliad trylwyr a gwneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd byth eto

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC