Newyddion 

Gweld archif
 • DVD newydd yn annog pobl ifainc dawnus i ymuno â diwydiant bwyd blaenllaw Cymru

  Jan 14 2013

  Bydd DVD newydd wedi’i anelu at bobl ifainc yn eu harddegau ac sydd â’r nod o helpu i recriwtio’r genhedlaeth nesaf o bobl ifainc dawnus i’r diwydiannau ffermio a bwyd yng Nghymru, yn cael ei ddadlennu yn y Senedd ddydd Llun.

  Darllenwch fwy
 • Welsh Country Foods – datganiad gan Hybu Cig Cymru

  Jan 11 2013

  Datganiad gan Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), yn dilyn cyhoeddiad heddiw fod ymgynghori dros gyfnod o 90 niwrnod wedi dechrau ynglŷn â dyfodol Welsh Country Foods yng Ngaerwen.

  Darllenwch fwy
 • Enillydd cystadleuaeth i gael gwir flas ar Gymru

  Jan 10 2013

  Bydd enillydd lwcus yn cael cyfle i brofi Cymru ar ei gorau ar ôl iddi brynu pecyn o Gig Oen Cymru o’i harchfarchnad leol.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad fawr yn yr Almaen yn gwerthu Cig Oen Cymru

  Jan 7 2013

  Mae un o archfarchnadoedd pwysicaf yr Almaen wedi dechrau gwerthu Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid i’r diwydiant gydweithio yn 2013

  Dec 21 2012

  Mae’r diwydiant cig coch yng Nghymru yn cael ei gymell i gydweithio yn 2013 er mwyn goresgyn yr heriau a fydd yn ei wynebu yn y Flwyddyn Newydd.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr yn cael eu hannog i lenwi arolwg defaid pwysig

  Dec 20 2012

  Mae ffermwyr defaid yng Nghymru yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn help i greu darlun cliriach o’r diadelloedd defaid ym Mhrydain.

  Darllenwch fwy
 • Llyfrynnau newydd i hybu diwydiant cig eidion Cymru

  Dec 5 2012

  Cynhyrchwyd llyfryn newydd gyda’r nod o geisio gwella iechyd gwartheg Cymru a diogelu elw ffermwyr y genedl.

  Darllenwch fwy
 • Croeso Cymreig cynnes yn hybu allforion i’r Eidal

  Dec 4 2012

  Mae allforion Cig Oen Cymru i’r Eidal ar gynnydd ar ôl dau ymweliad â Chymru yn ystod y misoedd diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o’r Ffindir yn dysgu am ddatblygiad a llwyddiant y diwydiant cig coch yng Nghymru

  Nov 30 2012

  Mae grŵp o’r Ffindir wedi clywed am gryfderau’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru ac am y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ei wynebu.

  Darllenwch fwy
 • Cig Eidion Cymru yw’r cig ar gyfer y Nadolig hwn

  Nov 27 2012

  Cafodd ymgyrch newydd ei lansio i geisio cael pobl i ddewis Cig Eidion Cymru ar gyfer y Nadolig.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwyr o’r farn y bydd cyrsiau’n golygu colli llai o golledion mewn carcasau

  Nov 26 2012

  Mae’r ymateb ar ôl rhaglen traws-Gymru gan Hybu Cig Cymru (HCC) i fynd i’r afael â phrif achosion colledion yng ngwerth carcasau yn dangos fod naw o bob deg a fynychodd y cyrsiau o’r farn eu bod wedi elwa.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn newydd HCC yn helpu ffermwyr i gael gwell enillion o’r lladd-dy

  Nov 26 2012

  Mae yna gyfleoedd i ffermwyr yng Nghymru wella gwerth eu da byw wrth fynd i’r afael ag agweddau pwysig fel trafod a lles anifeiliaid. Dyna brif neges llyfryn newydd - Cael y Gwerth Gorau o’r Carcas

  Darllenwch fwy
 • Un o’r Ffermwyr Gorau yn Cynnig Cyngor am Gynhyrchu a Gwneud Elw

  Nov 21 2012

  Cafodd y manteision o ddatblygu’r porfwyd cywir ar gyfer y pesgi gorau a gweithredu polisi arallgyfeirio cytbwys i hybu busnes fferm eu hyrwyddo gan y ffermwr arobryn, Neil Perkins

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau’n dangos pwysigrwydd y prisiau uwch a gafodd cynhyrchwyr cig eidion yn ddiweddar

  Nov 20 2012

  Mae ffigurau newydd wedi dangos taw dim ond dwy ran o dair o’u costau cynhyrchu a gafodd eu hadennill ar gyfartaledd gan ffermwyr gwartheg sugno cig eidion yng Nghymru’r llynedd.

  Darllenwch fwy
 • Ymryson rhwng pen-cogydd o fir a phencampwr Olympaidd yn y Ffair Aeaf

  Nov 16 2012

  Bydd un o ben-cogyddion gorau Cymru yn dangos yn Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru pa mor gyflym y mae modd paratoi pryd o fwyd o Gig Oen Cymru - wrth rasio yn erbyn un o arwyr Olympaidd Tîm Prydain.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC