Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn cyflwyno dyluniad newydd ar gyfer ei wefan i'r diwydiant

  Sep 7 2012

  Cafodd ffynhonnell werthfawr o wybodaeth i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ei hailddylunio i’w gwneud yn fwy atyniadol ac yn haws ei defnyddio.

  Darllenwch fwy
 • Dirprwy Weinidog ar daith i hybu allforion Cymru yn yr Eidal

  Sep 4 2012

  Bydd un o Ddirprwy Weinidogion y Llywodraeth yn ymuno â thaith fasnach i’r Eidal yr i weld llwyddiannau mawr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar y farchnad allforio Ewropeaidd.

  Darllenwch fwy
 • Enillydd Cig Oen Cymru yn mynd o Milton Keynes i Milan

  Sep 4 2012

  Bydd gŵr o Milton Keynes yn cael blasu la dolce vita ar ôl ennill cystadleuaeth ar wefan Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Enillwyr cystadleuaeth Buches Sugno Charolais Cymreig HCC yn cynnal Diwrnod Agored

  Aug 31 2012

  Bydd rheoli buchesi sugno yn dod dan y chwyddwydr mewn diwrnod agored sy’n cael ei gynnal gan James ac Alec Cowan, enillwyr cystadleuaeth Buches Sugno Charolais Cymreig - HCC y Flwyddyn

  Darllenwch fwy
 • Clwb unigryw newydd i gigyddion yn cael ei lansio gan HCC

  Aug 30 2012

  Bydd menter newydd i wobrwyo cigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn cael ei lansio gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn ystod yr hydref.

  Darllenwch fwy
 • Gwario £850,000 i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn yr hydref

  Aug 29 2012

  Bydd ymgyrch hysbysebu gwerth £850,000 yn dechrau ym mis Medi er mwyn ceisio gwneud Cig Oen Cymru yn ddewis cyntaf o ran cig ar blatiau yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Sioe deithiol yn cynnig cyngor ymarferol ynglŷn â gwella gwerth carcasau

  Aug 28 2012

  Cynhelir digwyddiadau ledled Cymru ym mis Medi er mwyn helpu ffermwyr i gael y gwerth gorau o’u da byw.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun Gweithredu Strategol yn dal i hybu gwelliannau yn y diwydiant

  Aug 21 2012

  Mae’r adolygiad diweddaraf o strategaeth uchelgeisiol sy’n anelu at ddatblygu diwydiant cig coch effeithlon, cynaliadwy ac arloesol yng Nghymru yn dangos fod y strategaeth wedi cael effaith dda yn barod.

  Darllenwch fwy
 • Pencampwyr Olympaidd yn dathlu gyda Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Aug 17 2012

  Bu aelodau o dim seiclo Prydain yn dathlu eu llwyddiant yng Ngemau Olympaidd Llundain gyda phrydau blasus o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd gwael yn amharu ar ŵyn yn pesgi

  Aug 17 2012

  Mae’r tywydd gwael yr haf hwn yn amharu ar gynhyrchu ŵyn yng Nghymru, yn ôl yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Peidiwch â gadael i gloffni erydu eich elw

  Aug 10 2012

  Bydd sioe deithiol y mis hwn yn canolbwyntio ar gloffni mewn defaid ac yn dangos sut gall ffermwyr reoli’r amodau sy’n arwain at y broblem yn eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn pwysig am laswellt i barhau am bedair blynedd arall

  Aug 7 2012

  Bydd llyfryn sy’n cynnig cyngor hanfodol i ffermwyr i’w helpu i gael y gorau o’u hadnodd naturiol pwysicaf yn parhau fel canlyniad i gymorth gan gonsortiwm o’r diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Allforion o ddefaid a gwartheg o Gymru'n werth £240 miliwn, y mwyaf erioed

  Jul 23 2012

  Chwalodd masnach allforio cynhyrchion cig defaid ac eidion o Gymru bob record yn 2011 gan gyrraedd ymron i chwarter biliwn o bunnoedd.

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i fabwysiadu ymagwedd ymarferol at ffrwythlondeb hyrddod a theirw

  Jul 23 2012

  Mae asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru Hybu Cig Cymru yn cynnig cyngor rhyngweithiol ymarferol i ffermwyr sy'n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru ynglŷn â sut i adnabod rhai o'r problemau ffrwythlondeb mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar hyrddod a theirw.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn parhau a'i ymdrechion i agor marchnad yr Unol Daleithiau i gynnyrch Cymru

  Jul 20 2012

  Bydd ymdrechion i allforio Cig Oen Cymru i'r Unol Daleithiau yn parhau yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.Sioe Frenhinol Cymru

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC