Newyddion 

Gweld archif
 • Cynhadledd HCC yn trafod pob agwedd ar ddiwydiant cig coch Cymru

  Oct 18 2012

  Bydd y panel o siaradwyr yng Nghynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynrychioli agweddau gwahanol ar ddiwydiant cig coch Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Tai Bwyta Clwb Cig Oen Cymru ymhlith y gorau yn y DG

  Oct 16 2012

  Cafodd saith aelod o fenter a sefydlwyd i helpu pobl i gael y mwynhad mwyaf wrth fwyta Cig Oen Cymru eu cynnwys ar restr y 100 tŷ bwyta gorau yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cyflenwad cynyddol yn golygu prisiau is am ŵyn

  Oct 8 2012

  Mae’r cynnydd tymhorol arferol yn nifer yr ŵyn sy’n cyrraedd y farchnad yn fwy eleni oherwydd yr holl ŵyn a oedd yn araf i besgi yn ystod y tywydd gwael yn yr haf.

  Darllenwch fwy
 • Chwalu’r chwedlau am DNA

  Oct 5 2012

  Bydd gan fridwyr gwartheg o bob cwr o Gymru gyfle i chwalu’r chwedlau am dechnolegau DNA mewn diwrnod agored ar fferm y bridiwr gwartheg Limousin, Glyn Vaughan, ger Machynlleth.

  Darllenwch fwy
 • Llai o foch yn cael eu cadw wrth i gostau ddal i gynyddu’n gyflym

  Oct 4 2012

  Mae nifer y moch yng Nghymru wedi haneru a mwy mewn degawd wrth i gostau cynhyrchu ddal i gynyddu’n gyflym, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Annog myfyrwyr Aberystwyth i ddefnyddio bwyd ffres

  Sep 28 2012

  Dangoswyd i gannoedd o fyfyrwyr yn Aberystwyth sut i baratoi prydau cytbwys iach heb orfod gwario gormod o’u benthyciadau myfyrwyr.

  Darllenwch fwy
 • EBVau uchel yn gwella iechyd defaid ac enillion ffermwyr

  Sep 25 2012

  Cafwyd cynnydd mawr yn nifer y defaid â chofnodion perfformiad sydd ar werth; roedd EBVau ar gael ar gyfer 69 y cant o’r rhai a werthwyd yn yr arwerthiant Charollais Premier yng Nghaerwrangon yn ddiweddar.

  Darllenwch fwy
 • Cynghori ffermwyr i ddefnyddio cwarantin ar gyfer anifeiliaid sy’n cyrraedd y fferm

  Sep 21 2012

  Mae ffermwyr defaid ar draws Cymru yn cael eu hannog i ddilyn cyngor am gwarantin wrth brynu hyrddod newydd neu stoc bridio amnewid.

  Darllenwch fwy
 • Rhaid cynllunio ar gyfer 2013 at ôl haf anodd i ffermwyr

  Sep 20 2012

  Er bod prisiau ŵyn a gwartheg cig wedi bod yn dda yn ystod y rhan fwyaf o’r flwyddyn, gallai costau cynyddol ynghyd â newidiadau i’r amserlen gynhyrchu oherwydd y tywydd gwlyb gael effaith wrth i ni fynd i mewn i 2013, yn ôl Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Arwr Olympaidd yn arwain y ffordd ym Mwletin Blynyddol HCC

  Sep 19 2012

  Mae’r arwr Olympaidd Geraint Thomas yn dathlu buddugoliaeth ar glawr rhifyn newydd Bwletin Blynyddol HCC, sy’n rhoi sylw i'r amrediad eang o waith a wneir gan y sefydliad ar ran diwydiant cig coch Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Menter fridio Gwartheg Duon Cymreig yn dangos manteision

  Sep 19 2012

  Mae cynllun i wella brid y Gwartheg Duon Cymreig eisoes yn dangos canlyniadau, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr yng Nghymru yn prynu mwy o gig oen

  Sep 10 2012

  Prynodd siopwyr yng Nghymru werth £14.6 miliwn o gig oen yn ystod cyfnod o dri mis, yn ôl ystadegau sydd newydd eu cyhoeddi.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cyflwyno dyluniad newydd ar gyfer ei wefan i'r diwydiant

  Sep 7 2012

  Cafodd ffynhonnell werthfawr o wybodaeth i’r diwydiant cig coch yng Nghymru ei hailddylunio i’w gwneud yn fwy atyniadol ac yn haws ei defnyddio.

  Darllenwch fwy
 • Dirprwy Weinidog ar daith i hybu allforion Cymru yn yr Eidal

  Sep 4 2012

  Bydd un o Ddirprwy Weinidogion y Llywodraeth yn ymuno â thaith fasnach i’r Eidal yr i weld llwyddiannau mawr Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru ar y farchnad allforio Ewropeaidd.

  Darllenwch fwy
 • Enillydd Cig Oen Cymru yn mynd o Milton Keynes i Milan

  Sep 4 2012

  Bydd gŵr o Milton Keynes yn cael blasu la dolce vita ar ôl ennill cystadleuaeth ar wefan Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC