Newyddion 

Gweld archif
 • Dirprwyaeth fasnach yn teithio i’r Dwyrain Pell mewn ymdrech i agor marchnad bwysig i Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Nov 13 2012

  Mae ymdrechion i agor un o’r marchnadoedd mwyaf yn y byd yn parhau’r wythnos hon wrth i ddirprwyaeth fasnach o Gymru fynd i Tsieina.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion yn dathlu ail ben blwydd Clwb Cig Oen Cymru

  Nov 9 2012

  Roedd rhai o brif ben-cogyddion y DG mewn digwyddiad i ddathlu ail ben blwydd menter a sefydlwyd i helpu pobl i fwynhau Cig Oen Cymru ar ei orau.

  Darllenwch fwy
 • Allforion yn Hanfodol i Ddiwydiant Cynaliadwy, meddai’r Dirprwy Weinidog wrth Gynhadledd HCC

  Nov 9 2012

  Roedd allforion Cig Oen Cymru i Ewrop a gwledydd allweddol eraill fel yr Unol Daleithiau, Tsieina a Dubai yn hollbwysig i gynnal prisiau a chynnyrch, meddai’r Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Alun Davies, wrth gynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnadoedd yr Eidal yn Gwirioni dros Gig Oen Cymru

  Nov 9 2012

  Erbyn hyn mae allforion o Gymru yn gyfrifol am 65 y cant o fewnforion cig oen yr Eidal ac mae Cig Oen Cymru ar silffoedd hanner marchnadoedd y wlad, meddai cynrychiolydd Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Tri Cham tuag at Lwyddiant Tŷ Bwyta, yn ôl Arbenigwr ar Fwyd

  Nov 9 2012

  Bydd llawer o dai bwyta yn methu am nad ydynt yn bodloni tri maen prawf syml – cynhwysion da, coginio cywir a chyfuniad perffaith ar y plât, meddai’r arbenigwr ar fwyd, Simon Wright, yng nghynhadledd Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Defnyddwyr â Llai o Arian yn Gwario Llai yn y Siopau

  Nov 9 2012

  Mae pwysau ariannol wedi peri i bobl fod yn ofalus â’u harian a’u gorfodi i swp-brynu, manteisio ar gynigion arbennig a gwastraffu llai o fwyd, meddai prosesydd cig blaenllaw wrth gynhadledd Hybu Cig Cymru

  Darllenwch fwy
 • Plant ysgol yn cyfarfod â Phencampwr Olympaidd

  Nov 7 2012

  Mae grŵp o ddisgyblion ysgol o Geredigion wedi clywed am bwysigrwydd bwyta diet cytbwys iach gan un o arwyr Olympaidd y genedl.

  Darllenwch fwy
 • Digwyddiadau i fynd i’r afael â chlefydau costus mewn defaid a gwartheg

  Nov 7 2012

  Er mwyn helpu ffermwyr yng Nghymru i gael defaid a gwartheg sydd mor iach, cynhyrchiol a phroffidiol â phosibl, mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi dau ddigwyddiad wedi’u trefnu gan Moredun, sef cwmni sy’n ymchwilio i iechyd a lles anifeiliaid.

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau gan HCC i helpu ffermwyr i warchod eu helw

  Oct 25 2012

  Mae ffermwyr ar draws Cymru yn cael cynnig hyfforddiant am ddim a allai arbed arian sylweddol yn eu costau cynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn ennill dwy Wobr Aur ar gyfer Cysylltiadau Cyhoeddus

  Oct 23 2012

  Mae’r asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru, wedi ennill dwy o’r prif wobrau mewn cystadleuaeth genedlaethol sy’n cydnabod rhagoriaeth mewn cysylltiadau cyhoeddus.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod Agored i ganbolbwyntio ar glefydau gwartheg

  Oct 19 2012

  Gwahoddir ffermwyr i fynychu Diwrnod Agored i roi sylw i iechyd a chynhyrchedd yn y fuches gig eidion.

  Darllenwch fwy
 • Teithiau ymchwil HCC yn llwyddiant mawr wrth i 1,000 o ffermwyr ymweld ag 11 o wledydd

  Oct 18 2012

  Mae dros fil o ffermwyr o Gymru wedi ymweld ag 11 gwlad yn ystod y tair blynedd diwethaf i ddysgu am dechnegau amaethyddol newydd, diolch i brosiect gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Cynhadledd HCC yn trafod pob agwedd ar ddiwydiant cig coch Cymru

  Oct 18 2012

  Bydd y panel o siaradwyr yng Nghynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynrychioli agweddau gwahanol ar ddiwydiant cig coch Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Tai Bwyta Clwb Cig Oen Cymru ymhlith y gorau yn y DG

  Oct 16 2012

  Cafodd saith aelod o fenter a sefydlwyd i helpu pobl i gael y mwynhad mwyaf wrth fwyta Cig Oen Cymru eu cynnwys ar restr y 100 tŷ bwyta gorau yn y DG.

  Darllenwch fwy
 • Cyflenwad cynyddol yn golygu prisiau is am ŵyn

  Oct 8 2012

  Mae’r cynnydd tymhorol arferol yn nifer yr ŵyn sy’n cyrraedd y farchnad yn fwy eleni oherwydd yr holl ŵyn a oedd yn araf i besgi yn ystod y tywydd gwael yn yr haf.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC