Newyddion 

Gweld archif
 • Arbed tanwydd wrth storio silwair

  Jun 27 2012

  Mae tanwydd yn un o’r costau pennaf i unrhyw fusnes, ond mae cyngor ar gael i ffermwyr yng Nghymru ar sut i wario llai ar danwydd y gaeaf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Prosiect i helpu i wella’r ddiadell Gymreig yn barhaol

  Jun 20 2012

  Fel canlyniad i brosiect tair blynedd i wella gwybodaeth ffermwyr Cymru am nodweddion bridio eu diadelloedd, gelwyd gwelliant mawr yng ngeneteg defaid yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Gwneud Mwy o Lai: manteisio ar botensial brid yr Hampshire Down

  Jun 15 2012

  Os hoffech wneud eich uned ddefaid yn fwy effeithlon, yna mae ateb gan Mike a Marie Williams. Wrth fuddsoddi mewn hyrddod Hampshire Down â rhinweddau genetig uchel, maen nhw wedi gallu pesgi ŵyn yn gyflymach ar gyfer marchnad gynnar

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion o fri yn dangos rhinweddau Cig Oen Cymru i bobl Llundain

  Jun 15 2012

  Bydd dau o ben-cogyddion gorau Llundain yn arddangos eu dawn y mis hwn ac yn esbonio’u brwdfrydedd dros ddefnyddio Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Gormod o wyn yn cael effaith ar enillion o'r farchnad

  Jun 6 2012

  Mae nifer fawr yr wyn sy'n cael eu marchnata yn un o'r rhesymau sydd wedi dylanwadu ar y prisiau a gafodd ffermwyr am eu da byw yn ystod y gwanwyn hwn. Mae'r ystadegau'n dangos fod y pris

  Darllenwch fwy
 • Bydd llyfrynnau newydd yn helpu ffermwyr i gael y gorau allan o’u tir

  Jun 6 2012

  Mae dau lyfryn newydd sy’n cael eu cyhoeddi’r wythnos hon yn rhoi cyngor ymarferol i ffermwyr ynglŷn â gwneud y defnydd gorau o’u tir.

  Darllenwch fwy
 • Pyndit pêl-droed ac awdur yn coginio yn Eisteddfod yr Urdd

  Jun 1 2012

  Bydd un o gyn-chwaraewyr pêl-droed rhyngwladol amlycaf Cymru ac un o awduron plant mwyaf adnabyddus yr iaith Gymraeg yn arddangos eu sgiliau coginio yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaernarfon.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi digwyddiad sy’n tynnu sylw at adnodd naturiol mwyaf gwerthfawr Cymru

  May 29 2012

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC