Newyddion 

Gweld archif
 • Sioe deithiol yn cynnig cyngor ymarferol ynglŷn â gwella gwerth carcasau

  Aug 28 2012

  Cynhelir digwyddiadau ledled Cymru ym mis Medi er mwyn helpu ffermwyr i gael y gwerth gorau o’u da byw.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun Gweithredu Strategol yn dal i hybu gwelliannau yn y diwydiant

  Aug 21 2012

  Mae’r adolygiad diweddaraf o strategaeth uchelgeisiol sy’n anelu at ddatblygu diwydiant cig coch effeithlon, cynaliadwy ac arloesol yng Nghymru yn dangos fod y strategaeth wedi cael effaith dda yn barod.

  Darllenwch fwy
 • Pencampwyr Olympaidd yn dathlu gyda Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru

  Aug 17 2012

  Bu aelodau o dim seiclo Prydain yn dathlu eu llwyddiant yng Ngemau Olympaidd Llundain gyda phrydau blasus o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Tywydd gwael yn amharu ar ŵyn yn pesgi

  Aug 17 2012

  Mae’r tywydd gwael yr haf hwn yn amharu ar gynhyrchu ŵyn yng Nghymru, yn ôl yr asiantaeth hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Peidiwch â gadael i gloffni erydu eich elw

  Aug 10 2012

  Bydd sioe deithiol y mis hwn yn canolbwyntio ar gloffni mewn defaid ac yn dangos sut gall ffermwyr reoli’r amodau sy’n arwain at y broblem yn eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Llyfryn pwysig am laswellt i barhau am bedair blynedd arall

  Aug 7 2012

  Bydd llyfryn sy’n cynnig cyngor hanfodol i ffermwyr i’w helpu i gael y gorau o’u hadnodd naturiol pwysicaf yn parhau fel canlyniad i gymorth gan gonsortiwm o’r diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Allforion o ddefaid a gwartheg o Gymru'n werth £240 miliwn, y mwyaf erioed

  Jul 23 2012

  Chwalodd masnach allforio cynhyrchion cig defaid ac eidion o Gymru bob record yn 2011 gan gyrraedd ymron i chwarter biliwn o bunnoedd.

  Darllenwch fwy
 • Annog ffermwyr i fabwysiadu ymagwedd ymarferol at ffrwythlondeb hyrddod a theirw

  Jul 23 2012

  Mae asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru Hybu Cig Cymru yn cynnig cyngor rhyngweithiol ymarferol i ffermwyr sy'n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru ynglŷn â sut i adnabod rhai o'r problemau ffrwythlondeb mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar hyrddod a theirw.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn parhau a'i ymdrechion i agor marchnad yr Unol Daleithiau i gynnyrch Cymru

  Jul 20 2012

  Bydd ymdrechion i allforio Cig Oen Cymru i'r Unol Daleithiau yn parhau yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.Sioe Frenhinol Cymru

  Darllenwch fwy
 • Crys Tour de France Geraint, Pencampwr y Byd i'w ennill

  Jul 17 2012

  Oes chwant arnoch chi ennill darn o hanes chwaraeon? Dyna'n union y bydd cyfle i ymwelwyr â stondin Hybu Cig Cymru yn Sioe Frenhinol Cymru ei wneud, diolch i gysylltiadau'r asiantaeth cig coch â'r pencampwr seiclo o Gymru Geraint Thomas.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion o fri ar stondin HCC yn Sioe Frenhinol Cymru

  Jul 16 2012

  Bydd nifer o ben-cogyddion blaenllaw ar stondin Hybu Cig Cymru yn ystod Sioe Frenhinol Cymru eleni.

  Darllenwch fwy
 • Nifer y lloi ar gynnydd wrth i hyder gynyddu ar ffermydd Cymru

  Jul 5 2012

  Mae nifer y lloi sy’n cael eu cofrestru yng Nghymru ar gynnydd, yn ôl ffigurau gan Hybu Cig Cymru (HCC). Mae prisiau da a phorthiant rhatach wedi ysgogi ffermwyr i gadw mwy o anifeiliaid.

  Darllenwch fwy
 • Sioe deithiol â’r nod o ddiogelu rhag llyngyr

  Jul 5 2012

  Cynhelir dau ddigwyddiad y mis hwn i helpu ffermwyr i lunio strategaeth i frwydro yn erbyn yr effaith y gall llyngyr ei gael ar eu diadelloedd defaid.

  Darllenwch fwy
 • Rhagor o ŵyn yn cael eu gwerthu yng Nghymru

  Jul 4 2012

  Cafwyd cynnydd yng ngwerthiannau ŵyn yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf eleni, yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn hyrwyddo prosiectau yn nigwyddiad defaid mwyaf y DG

  Jul 2 2012

  Bydd tri phrosiect sy’n anelu atr wella’r enillion y mae ffermwyr Cymru’n eu cael gan eu defaid yn cael eu hyrwyddo yn un o ddigwyddiadau mwyaf y diwydiant.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC