Newyddion 

Gweld archif
 • Sioe deithiol â’r nod o ddiogelu rhag llyngyr

  Jul 5 2012

  Cynhelir dau ddigwyddiad y mis hwn i helpu ffermwyr i lunio strategaeth i frwydro yn erbyn yr effaith y gall llyngyr ei gael ar eu diadelloedd defaid.

  Darllenwch fwy
 • Rhagor o ŵyn yn cael eu gwerthu yng Nghymru

  Jul 4 2012

  Cafwyd cynnydd yng ngwerthiannau ŵyn yng Nghymru yn ystod chwarter cyntaf eleni, yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan yr asiantaeth sy'n hyrwyddo cig coch Cymru, Hybu Cig Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn hyrwyddo prosiectau yn nigwyddiad defaid mwyaf y DG

  Jul 2 2012

  Bydd tri phrosiect sy’n anelu atr wella’r enillion y mae ffermwyr Cymru’n eu cael gan eu defaid yn cael eu hyrwyddo yn un o ddigwyddiadau mwyaf y diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Y Sbaenwyr yn dewis Cig Oen Cymru yn hytrach na’u cig oen eu hunain

  Jun 29 2012

  Mae arolwg newydd yn dangos ei bod yn well gan ddefnyddwyr yn Sbaen fwyta Cig Oen Cymru na chynnyrch eu ffermwyr eu hunain.

  Darllenwch fwy
 • Arbed tanwydd wrth storio silwair

  Jun 27 2012

  Mae tanwydd yn un o’r costau pennaf i unrhyw fusnes, ond mae cyngor ar gael i ffermwyr yng Nghymru ar sut i wario llai ar danwydd y gaeaf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Prosiect i helpu i wella’r ddiadell Gymreig yn barhaol

  Jun 20 2012

  Fel canlyniad i brosiect tair blynedd i wella gwybodaeth ffermwyr Cymru am nodweddion bridio eu diadelloedd, gelwyd gwelliant mawr yng ngeneteg defaid yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Gwneud Mwy o Lai: manteisio ar botensial brid yr Hampshire Down

  Jun 15 2012

  Os hoffech wneud eich uned ddefaid yn fwy effeithlon, yna mae ateb gan Mike a Marie Williams. Wrth fuddsoddi mewn hyrddod Hampshire Down â rhinweddau genetig uchel, maen nhw wedi gallu pesgi ŵyn yn gyflymach ar gyfer marchnad gynnar

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion o fri yn dangos rhinweddau Cig Oen Cymru i bobl Llundain

  Jun 15 2012

  Bydd dau o ben-cogyddion gorau Llundain yn arddangos eu dawn y mis hwn ac yn esbonio’u brwdfrydedd dros ddefnyddio Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Gormod o wyn yn cael effaith ar enillion o'r farchnad

  Jun 6 2012

  Mae nifer fawr yr wyn sy'n cael eu marchnata yn un o'r rhesymau sydd wedi dylanwadu ar y prisiau a gafodd ffermwyr am eu da byw yn ystod y gwanwyn hwn. Mae'r ystadegau'n dangos fod y pris

  Darllenwch fwy
 • Bydd llyfrynnau newydd yn helpu ffermwyr i gael y gorau allan o’u tir

  Jun 6 2012

  Mae dau lyfryn newydd sy’n cael eu cyhoeddi’r wythnos hon yn rhoi cyngor ymarferol i ffermwyr ynglŷn â gwneud y defnydd gorau o’u tir.

  Darllenwch fwy
 • Pyndit pêl-droed ac awdur yn coginio yn Eisteddfod yr Urdd

  Jun 1 2012

  Bydd un o gyn-chwaraewyr pêl-droed rhyngwladol amlycaf Cymru ac un o awduron plant mwyaf adnabyddus yr iaith Gymraeg yn arddangos eu sgiliau coginio yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng Nghaernarfon.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn cefnogi digwyddiad sy’n tynnu sylw at adnodd naturiol mwyaf gwerthfawr Cymru

  May 29 2012

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC