Newyddion 

Gweld archif
 • Cig Oen Cymru yn serennu mewn sioe fasnach fawr yn Asia

  May 18 2017

  Bu Cig Oen Cymru PGI yn destun trafod brwd yn HOFEX, sioe fwyd ac arlwyo pennaf Asia, y mis yma.

  Darllenwch fwy
 • Colledion ariannol yn sgil cylchdro lloia aneffeithlon

  May 17 2017

  Mae peidio mynd i’r afael â bwlch lloia hir yn golygu bod ffermwyr cig eidion Cymru yn colli allan ar dros £4,500 y flwyddyn i bob buches o 40 buwch.

  Darllenwch fwy
 • Bwrdd newydd i osod gweledigaeth glir i ddyfodol cig coch Cymru

  May 15 2017

  Cyfarfu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru (HCC) am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf

  Darllenwch fwy
 • Mis Mai yn fis mawr o hyrwyddo allforion i HCC

  May 11 2017

  Bu dyfodol allforion cig oen ac eidion o Gymru yn bwnc llosg yn San Steffan yn y dadleuon olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol.

  Darllenwch fwy
 • Gwybodaeth cig coch i filfeddygon Cymru

  May 10 2017

  Mae grŵp o filfeddygon o Gymru wedi derbyn gwybodaeth ar nifer o faterion yn ymwneud â chig coch mewn cwrs a gynhaliwyd gan Ganolfan Milfeddygaeth Cymru (WVSC) yn Aberystwyth.

  Darllenwch fwy
 • Edrych tua’r dyfodol yn nigwyddiad defaid NSA

  May 9 2017

  Mae digwyddiad pwysig yn sector defaid Cymru yn nesáu ac mae’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) yn falch i noddi’r achlysur.

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch lleol yn taro tant yn Y Talbot

  May 8 2017

  Mae gwesty yng nghanolbarth Cymru yn dathlu cynnyrch tymhorol ac yn arddangos ei ymrwymiad i weini bwydydd lleol mewn cyfres o giniawau ‘Cwrdd â’r Cynhyrchwyr.’

  Darllenwch fwy
 • Creu cynnyrch at ddant cwsmeriaid cig oen Prydain

  May 3 2017

  Mae grwp traws-ddiwydiannol wedi cwrdd ym mhencadlys Hybu Cig Cymru (HCC) i drafod y sialens o ddenu cwsmeriaid newydd i brynu cig oen o fewn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau diweddar yn dangos twf y ddiadell ddefaid

  Apr 28 2017

  Mae ffigurau'r diwydiant yn ddangos bod y diadell bridio ym Mhrydain wedi tyfu yn y blwyddyn diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i dderbyn hyfforddiant rygbi gan bencampwr!

  Apr 21 2017

  Mae’r amser yn brin i dimau rygbi ieuenctid ledled Cymru ennill sesiwn hyfforddi gyda’r pencampwr rygbi, Phil John!

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch ac incwm uwch yn y sector cig coch yn 2016

  Apr 19 2017

  Mae bwletin ystadegol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cynhyrchu cig coch i’r sector amaethyddol yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr o Drefaldwyn yn rheoli ei gostau cynhyrchu

  Apr 13 2017

  Mae'r ffermwr defaid o Drefaldwyn, Neil Oughton wedi profi bod system gyda mewnbwn isel ac ychydig o lafur yn gallu gweithio.

  Darllenwch fwy
 • Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

  Apr 12 2017

  Cynyddu tyfiant ac effeithlonrwydd eich busnes

  Darllenwch fwy
 • Cynnwrf yn cynyddu am Gig Oen Cymru yn UDA

  Apr 6 2017

  Mae prynwr cig o America o gwmni mewnforio mawr wedi dweud ei fod yn “gyffrous iawn am Gig Oen Cymru!”

  Darllenwch fwy
 • Huw yn rhoi ei wybodaeth ar waith gyda ‘choeden deulu’r defaid’

  Apr 3 2017

  Mae’r cyfnod wyna yn ei anterth i un o Ysgolorion HCC ac mae’n gyfle i roi’r wybodaeth a ddysgodd am eneteg wrth deithio yn New South Wales ar waith i wella cyflwr iechyd ac enillion ei ddiadell ar ei fferm yn Sir Gâr.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC