Newyddion 

Gweld archif
 • Camera Cig Oen yn denu cigyddion Danaidd i Gymru

  Sep 13 2017

  Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru (HCC) ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru er mwyn dangos i gwsmeriaid yn Nenmarc y safon uchel o les anifeiliaid

  Darllenwch fwy
 • Sêr o’r byd bwyd yn dangos eu cariad tuag at Gig Oen Cymru

  Sep 8 2017

  Mae rhai o brif gogyddion y DU wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

  Darllenwch fwy
 • Allforion Cig Oen ar i fyny, ond Cadeirydd HCC yn rhybuddio am ddyfodol masnach Ewrop

  Sep 6 2017

  Mae newyddion da iawn i’r sector ddefaid yn yr ystadegau diweddara gan wasanaeth Cyllid a Thollau EM (HMRC) ar gyfer hanner cyntaf 2017.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i serennu ar gyfres fwyd y BBC

  Sep 1 2017

  Ar nos Lun, Medi 4, Cig Oen Cymru PGI fydd y seren ar gyfres fwyd boblogaidd ar BBC 2, a hynny ar ganol ‘wythnos Caru Cig Oen’.

  Darllenwch fwy
 • Deunydd marchnata newydd yn cyrraedd cigyddion ledled Cymru cyn Wythnos Caru Cig Oen

  Aug 30 2017

  Mae nwyddau marchnata tymhorol newydd sbon wedi cyrraedd cigyddion ledled y wlad, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Yw hyrddod Cymru’n perfformio ar eu gorau?

  Aug 29 2017

  Gyda chyfnod silwair yn dod i ben, bydd lawer o ffermwyr yn awr yn canolbwyntio ar gyflwr a maeth eu mamogiaid yn barod ar gyfer y tymor bridio nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Gall paratoi’n iawn cyn hyrdda wella perfformiad diadell

  Aug 25 2017

  Yn ôl ffigurau newydd, gall mesurau ymarferol y gellir eu cymryd ar y fferm cyn amser cyflwyno’r hwrdd gael effaith sylweddol ar gynhyrchu allbwn ŵyn iach y flwyddyn ganlynol.

  Darllenwch fwy
 • Cymru’n paratoi am ‘Wythnos Caru Cig Oen’

  Aug 24 2017

  Mae ‘Wythnos Caru Cig Oen’, yr ymgyrch ar lawr gwlad a ddechreuwyd gan ffermwyr defaid i dynnu sylw at eu cynnyrch rhagorol, yn ôl – ac mae’n fwy nag erioed gyda digwyddiadau ledled y wlad a thu hwnt i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • £24 miliwn – y golled ariannol yn sgil cloffni defaid

  Aug 22 2017

  Anogir ffermwyr i gael gwell gafael ar reoli cloffni defaid o fewn eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored ar Sganio CT i roi hwb i broffidioldeb diadelloedd

  Aug 18 2017

  Gwahoddir bridwyr defaid i Aberystwyth ddydd Iau 31 Awst i wylio arddangosfa sganio CT (“Computed Tomography”) i weld sut gallai’r dechnoleg gynyddu cynhyrchiant a phroffidioldeb eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Porc lleol yn darparu'r diolch perffaith

  Aug 14 2017

  Mae elusen Gymreig a chlwstwr o ysgolion lleol, o ganlyniad i’w hymdrechion codi arian, wedi ennill gwobr o rost mochyn ar gyfer dathliad cymunedol mewn cystadleuaeth gan Porc.Wales.

  Darllenwch fwy
 • HCC’n rhannu syniadau ar sut i dorri lawr ar wastraff bwyd

  Aug 7 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod wrthi’n creu rysetiau blasus er mwyn defnyddio cig sydd dros ben fel rhan o fenter i leihau gwastraff bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Cogydd teledu’n cynnwys Cig Oen Cymru ar fwydlen yr Eisteddfod

  Aug 4 2017

  Mae’r cogydd Ellis Barrie, a gyrhaeddodd rownd derfynol y gyfres ddiwethaf o ‘Great British Menu’, wedi sicrhau y bydd gwersyllwyr diwylliedig yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwledda ar gig oen tymor newydd yn Ynys Môn wythnos nesa.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno hwrdd o safon aur neu arian i’ch diadell

  Aug 2 2017

  Tra bod athletwyr yn cystadlu am fedalau sgleiniog ym Mhencampwriaeth IAAF y Byd yn Llundain, bydd ffermwyr yn cynnig am hyrddod gyda thagiau aur ac arian yn arwerthiant hyrddod cynnar NSA Cymru a’r Gororau ddydd Llun (7 Awst).

  Darllenwch fwy
 • Cogydd ifanc yn ymuno â’r sêr yn y Sioe Frenhinol

  Aug 1 2017

  Rhoddwyd cyfle i fyfyrwraig o Dywyn ymuno â rhestr o gogyddion enwog yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC