Newyddion 

Gweld archif
 • Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?'

  Nov 10 2017

  Mae'r ymgyrch newydd yn gwneud hwyl am ben yr hysbyseb 'beach body ready' hynod ddadleuol er mwyn tynnu sylw at fanteision Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Amser yn prinhau i hawlio gwobrau porc

  Nov 10 2017

  Fel rhan o’i waith i hybu’r porc gorau sydd gan Gymru i’w gynnig, mae’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig cyfle i gwsmeriaid i ennill hamper o gig moch oddi wrth eu cyflenwr lleol yn ogystal â diwrnod i’r brenin i griw o’u teulu a ffrindiau sy

  Darllenwch fwy
 • Dyfodol disglair i gig Cymreig os llwyddir i gael bargen deg ar ôl Brexit

  Nov 9 2017

  Yn ei araith agoriadol i Gynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yn Ngwesty’r Vale ger Caerdydd heddiw (Dydd Iau, 9 Tachwedd) amlinellodd cadeirydd y bwrdd cig coch Cymreig, Kevin Roberts, sut y gallai allforion fod o gymorth i greu dyfodol llewyrchus i

  Darllenwch fwy
 • Cenhedlaeth newydd o laswellt i wneud ffermydd yn fwy effeithlon ac arafu newid yn yr hinsawdd

  Oct 31 2017

  Glaswellt yw’r prif borthiant ar y rhan fwyaf o ffermydd da byw, yn enwedig yng Nghymru. Ond mae bridio mathau newydd o laswellt yn hanfodol o ran perfformiad anifeiliaid ac, yn gynyddol, o ran lliniaru’r newid yn yr hinsawdd.

  Darllenwch fwy
 • Iechyd a masnach yn hoelio’r sylw yng nghynhadledd HCC

  Oct 19 2017

  £650m y flwyddyn yw gwerth y diwydiant cig coch i Gymru, a bydd cyfle i daclo’r prif bynciau llosg sy’n ei wynebu ar Dachwedd 9 wrth i ffermwyr, proseswyr, manwerthwyr a ffurfwyr polisi gwrdd yng nghynhadledd flynyddol Hybu Cig Cymru (HCC) yng Ngwesty’r V

  Darllenwch fwy
 • Galwad am farn ffermwyr ar ddosbarthiadau pwysau ŵyn

  Oct 19 2017

  Mae ffermwyr defaid ac arweinwyr y diwydiant yn cael eu gwahodd i roi eu barn ar os y dylid newid y bandiau pwysau sy’n cael eu defnyddio i fesur prisiau ŵyn.

  Darllenwch fwy
 • Ar râs i Silverstone i Hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Oct 13 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn rasio draw i drac Silverstone yn ddiweddar er mwyn rhoi Cig Oen Cymru ar y brig o ran ennill cyfleon i gynyddu busnes o fewn sector cyfanwerthu ac arlwyo Prydain, sydd werth £30 biliwn y flwyddyn.

  Darllenwch fwy
 • Rhaglen deledu newydd yn dwyn sylw at apêl rhyngwladol Cig Oen Cymru PGI

  Oct 11 2017

  Mae Michael Whitehall, cyn asiant i’r sêr a thad i’r comedïwr Jack Whitehall, yn hoff iawn o Gig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn derbyn hwb ariannol sylweddol i ddatblygu allforion

  Oct 9 2017

  Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC, y bydd Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales yn derbyn £1.5 miliwn i ganolbwyntio ar allforion.

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch ‘Canfod Porc Lleol’ Porc.Cymru yn cydweithio ag Ysgol Goginio Angela Gray

  Oct 6 2017

  Er mwyn dathlu cynnyrch lleol arbennig, mae Porc.Cymru yn rhoi’r cyfle i chi ennill dosbarth meistr porc gyda’r ysgrifennydd bwyd a’r cogydd enwog, Angela Gray.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddes o Wlad Belg yn ennill gyda Chig Oen Cymru

  Oct 4 2017

  Coronwyd Laure Genonceaux fel Cogyddes Chaudfontaine y Flwyddyn ar gyfer 2017 ar ôl creu rysait penigamp gyda Chig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau dethol da byw i ffermwyr Cymru

  Oct 3 2017

  Mae cyrsiau hyfforddi ar gael i ffermwyr defaid a bîff drwy Gymru fel bo modd i gynhyrchwyr fagu stoc i’r safonau uchaf, bodloni anghenion defnyddwyr a sicrhau effeithlonrwydd o ran costau.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio sianel rysáit newydd gyffrous

  Oct 2 2017

  Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio sianel rysáit newydd gyffrous, sy'n cynnig amrywiaeth o brydau amlbwrpas a chyflym gyda Chig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.

  Darllenwch fwy
 • Cogyddion yn cynnig ysbrydoliaeth ar sut i goginio cig oen yn araf

  Sep 26 2017

  Mae cwsmeriaid Cig Oen Cymru ar draws Brydain wedi bod yn mwynhau sesiynau ymarferol ar sut i goginio’r cig blasus yma’n araf ac yn isel, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng Hybu Cig Cymru (HCC) ac AGA.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i ffermwr o Gymru i ymuno â’r prif arbenigwyr ar ddefaidMae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

  Sep 20 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig nawdd i ffermwr defaid o Gymru i fynychu Cynhadledd Ford Gron y Bridwyr Defaid yn Nottingham ar 17-19 Tachwedd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC