Newyddion 

Gweld archif
 • HCC yn penodi Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Chydberthynas

  Sep 18 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi John Richards yn bennaeth newydd ei dîm Datblygu'r Diwydiant.

  Darllenwch fwy
 • Camera Cig Oen yn denu cigyddion Danaidd i Gymru

  Sep 13 2017

  Yn ystod yr haf, lansiwyd y Camera Cig Oen – yr ymgyrch hynod boblogaidd yn Nenmarc lle gosodwyd dau gamera modern gan Hybu Cig Cymru (HCC) ar ffermydd yng ngogledd a chanolbarth Cymru er mwyn dangos i gwsmeriaid yn Nenmarc y safon uchel o les anifeiliaid

  Darllenwch fwy
 • Sêr o’r byd bwyd yn dangos eu cariad tuag at Gig Oen Cymru

  Sep 8 2017

  Mae rhai o brif gogyddion y DU wedi bod yn hyrwyddo toriadau Cig Oen Cymru nad ydynt yn cael eu coginio’n aml mewn digwyddiadau a gwyliau uchel eu proffil ledled y wlad i nodi 'Wythnos Caru Cig Oen'.

  Darllenwch fwy
 • Allforion Cig Oen ar i fyny, ond Cadeirydd HCC yn rhybuddio am ddyfodol masnach Ewrop

  Sep 6 2017

  Mae newyddion da iawn i’r sector ddefaid yn yr ystadegau diweddara gan wasanaeth Cyllid a Thollau EM (HMRC) ar gyfer hanner cyntaf 2017.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru i serennu ar gyfres fwyd y BBC

  Sep 1 2017

  Ar nos Lun, Medi 4, Cig Oen Cymru PGI fydd y seren ar gyfres fwyd boblogaidd ar BBC 2, a hynny ar ganol ‘wythnos Caru Cig Oen’.

  Darllenwch fwy
 • Deunydd marchnata newydd yn cyrraedd cigyddion ledled Cymru cyn Wythnos Caru Cig Oen

  Aug 30 2017

  Mae nwyddau marchnata tymhorol newydd sbon wedi cyrraedd cigyddion ledled y wlad, diolch i Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Yw hyrddod Cymru’n perfformio ar eu gorau?

  Aug 29 2017

  Gyda chyfnod silwair yn dod i ben, bydd lawer o ffermwyr yn awr yn canolbwyntio ar gyflwr a maeth eu mamogiaid yn barod ar gyfer y tymor bridio nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Gall paratoi’n iawn cyn hyrdda wella perfformiad diadell

  Aug 25 2017

  Yn ôl ffigurau newydd, gall mesurau ymarferol y gellir eu cymryd ar y fferm cyn amser cyflwyno’r hwrdd gael effaith sylweddol ar gynhyrchu allbwn ŵyn iach y flwyddyn ganlynol.

  Darllenwch fwy
 • Cymru’n paratoi am ‘Wythnos Caru Cig Oen’

  Aug 24 2017

  Mae ‘Wythnos Caru Cig Oen’, yr ymgyrch ar lawr gwlad a ddechreuwyd gan ffermwyr defaid i dynnu sylw at eu cynnyrch rhagorol, yn ôl – ac mae’n fwy nag erioed gyda digwyddiadau ledled y wlad a thu hwnt i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • £24 miliwn – y golled ariannol yn sgil cloffni defaid

  Aug 22 2017

  Anogir ffermwyr i gael gwell gafael ar reoli cloffni defaid o fewn eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Diwrnod agored ar Sganio CT i roi hwb i broffidioldeb diadelloedd

  Aug 18 2017

  Gwahoddir bridwyr defaid i Aberystwyth ddydd Iau 31 Awst i wylio arddangosfa sganio CT (“Computed Tomography”) i weld sut gallai’r dechnoleg gynyddu cynhyrchiant a phroffidioldeb eu diadelloedd.

  Darllenwch fwy
 • Porc lleol yn darparu'r diolch perffaith

  Aug 14 2017

  Mae elusen Gymreig a chlwstwr o ysgolion lleol, o ganlyniad i’w hymdrechion codi arian, wedi ennill gwobr o rost mochyn ar gyfer dathliad cymunedol mewn cystadleuaeth gan Porc.Wales.

  Darllenwch fwy
 • HCC’n rhannu syniadau ar sut i dorri lawr ar wastraff bwyd

  Aug 7 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod wrthi’n creu rysetiau blasus er mwyn defnyddio cig sydd dros ben fel rhan o fenter i leihau gwastraff bwyd.

  Darllenwch fwy
 • Cogydd teledu’n cynnwys Cig Oen Cymru ar fwydlen yr Eisteddfod

  Aug 4 2017

  Mae’r cogydd Ellis Barrie, a gyrhaeddodd rownd derfynol y gyfres ddiwethaf o ‘Great British Menu’, wedi sicrhau y bydd gwersyllwyr diwylliedig yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwledda ar gig oen tymor newydd yn Ynys Môn wythnos nesa.

  Darllenwch fwy
 • Cyflwyno hwrdd o safon aur neu arian i’ch diadell

  Aug 2 2017

  Tra bod athletwyr yn cystadlu am fedalau sgleiniog ym Mhencampwriaeth IAAF y Byd yn Llundain, bydd ffermwyr yn cynnig am hyrddod gyda thagiau aur ac arian yn arwerthiant hyrddod cynnar NSA Cymru a’r Gororau ddydd Llun (7 Awst).

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC