Newyddion 

Gweld archif
 • Cyflwyno Gwobrau a Chig Eidion Cymru i bobl eithriadol

  Mar 30 2017

  Gweiniwyd Cig Eidion Cymru premiwm i bobl eithriadol Cymru yng Ngwobrau Dewi Sant yr wythnos ddiwethaf (dydd Iau 23 Mawrth).

  Darllenwch fwy
 • Rhannu cyfrinachau cig ar daith i’r Unol Daleithiau

  Mar 29 2017

  HCC170371

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion a Countryfile yn Caru Cig Oen Cymru

  Mar 23 2017

  Mae camerau teledu ac ymwelwyr enwog wedi bod yn ymgynnull ar gaeau fferm yn y gogledd dros y dyddiau diwethaf er mwyn gweld sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • ‘Gall Cymru gystadlu â’r byd o ran safon’ meddai Cadeirydd HCC

  Mar 23 2017

  Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn gallu cystadlu ag unrhyw un y byd ar sail safon.

  Darllenwch fwy
 • Tafarndai Gastro gorau Cymru'n cael eu cydnabod

  Mar 22 2017

  Mae dwy dafarn boblogaidd yng Nghymru wedi cael eu cydnabod am eu bwyd gwych ac wedi’u cynnwys ar restr o 50 o Dafarndai Gastro Gorau’r wlad.

  Darllenwch fwy
 • Anelu am Ddathliad Dwbl i Gymru ym Mharis

  Mar 16 2017

  Efallai y bydd gwrthdaro ar y cae rygbi y penwythnos hwn, ond mae cig coch o Gymru yn ffefryn ymhlith Ffrancwyr.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn lansio cystadleuaeth cigydda yn ystod Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

  Mar 16 2017

  Mae’r chwilota am Gigydd Cymreig y Flwyddyn 2017 wedi dechrau wrth i’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) lansio ei gystadleuaeth i ddod o hyd i bencampwr cigyddion Cymru!

  Darllenwch fwy
 • HCC yn archwilio bwydydd cyfleus er mwyn atynnu cwsmeriaid ifanc i gig oen

  Mar 15 2017

  Mae twf y farchnad ar gyfer prydau sy’n ‘Barod i’w Coginio’ mewn archfarchnadoedd ym Mhrydain yn gyfle gwerth £7.2 miliwn i’r diwydiant cig oen.

  Darllenwch fwy
 • Galw Mawr am Adnoddau Cig Coch yn Llandudno a Chaerfyrddin

  Mar 10 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi ymuno â Chyd-Bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) i ddarparu hyfforddiant ac adnoddau i athrawon sy’n dysgu’r TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth.

  Darllenwch fwy
 • Gloddesta gyda chig coch ar Ddydd Gŵyl Dewi

  Mar 8 2017

  Bu Llysgenhadon Prydeinig ar draws Ewrop yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwledd o fwydydd Cymreig, na fyddai’n gyflawn heb ddau o gynhyrchion eiconig ein gwlad, Cig Oen a Chig Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Hyrwyddo masnach yn y Gwlff yn amlygu cyfleoedd i allforio

  Mar 3 2017

  Daeth wythnos o weithgareddau hyrwyddo cig coch o Gymru yn Dubai i ben gyda’r cogydd enwog Gary Rhodes yn coginio un o’i seigiau yn cynnwys Cig Oen Cymru mewn derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn y Llysgenhadaeth Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ac Eidion Cymru yw dewis pencampwyr

  Mar 1 2017

  Bu brwydro tanllyd am goron goginiol ymysg cogyddion a ddewisodd gynnyrch na fyddai’n eu siomi, sef Cig Oen ac Eidion Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n ceisio ennill cyfran uwch o sector €73 biliwn

  Feb 28 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn dwy sioe fasnach fawr yn yr Almaen, fel rhan o ymgais i hawlio cyfran uwch o ddiwydiant gwasanaeth bwyd y wlad a chynyddu proffil y cynnyrch ymhlith cwsmeriaid.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru’n edrych tua’r Dwyrain am gyfleon newydd

  Feb 24 2017

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn arwain ymdrechion i ddenu cwsmeriaid newydd i Gig Oen Cymru PGI yn y Dwyrain Canol.

  Darllenwch fwy
 • Ystadegau cig eidion ar gyfer 2016 yn dangos sut mae’r diwydiant yn addasu i ddod yn fwy proffidiol

  Feb 22 2017

  Gwelodd y diwydiant amaeth gynnydd mewn cynnyrch bîff yn ystod 2016, er gwaetha lleihad ym mhwysau cyfartalog y carcas o ganlyniad i gwrdd ag anghenion cwsmeriaid, yn ôl Hybu Cig Cymru (HCC) yn ei Bwletin Farchnad ar gyfer Chwefror 2017.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC