Newyddion 

Gweld archif
 • Enillwyr Medalau Coginio yn brolio Cig Eidion Duon Cymreig

  Nov 8 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi llongyfarch timau coginio Hŷn ac Iau Cymru ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth goginio Olympaidd ddiweddar yn Erfurt, yr Almaen.

  Darllenwch fwy
 • Diwydiant yn dod ynghyd i drafod prisiau ŵyn ysgafn

  Nov 4 2016

  Cyfarfu cynrychiolwyr ffermwyr a Hybu Cig Cymru (HCC) yn Aberystwyth yr wythnos hon i drafod prisiau’r farchnad ar gyfer ŵyn ysgafn.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn cadw cogydd teledu a blogwraig yn gynnes y gaeaf hwn

  Nov 2 2016

  Mae rysáit Cig Oen Cymru arbennig gan yr ysgrifennydd bwyd enwog a’r cyflwynydd teledu Gizzi Erskine yn ymddangos mewn llyfrynnau newydd sbon gan Hybu Cig Cymru (HCC) y gaeaf hwn.

  Darllenwch fwy
 • Hwb hydrefol i allforio cynnyrch Cymru ym Mharis

  Oct 31 2016

  Paris oedd canolbwynt ymdrechion allforio cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yr wythnos ddiwethaf, gyda phresenoldeb cryf yn ffair fasnach anferthol SIAL yn ogystal â sesiynau blasu mewn archfarchnadoedd Ffrengig.

  Darllenwch fwy
 • Dathlwch Noson Dylan Thomas gyda choes Cig Oen Cymru wedi’i stwffio â chaws Caerffili a thatws Blas y Tir

  Oct 27 2016

  Mae Cig Oen Cymru yn annog pobl i ddathlu’r Noson Dylan Thomas gyntaf un gyda gwledd Gymreig

  Darllenwch fwy
 • Cau'r bwlch rhwng prisiau’r fferm a manwerth yn ystod Haf ’16

  Oct 21 2016

  Roedd ffermwyr yn derbyn cyfran fwy o’r pris manwerth am gig eidion a chig oen yn Awst 2016 nag yn ystod yr un cyfnod yn y ddwy flynedd flaenorol.

  Darllenwch fwy
 • Olympiaid Bwyd yn anelu am aur gyda Chig Eidion Cymru

  Oct 19 2016

  Ambell wythnos yn unig ar ôl i athletwyr Cymru ddychwelyd adre o’r gemau yn Rio gyda llwyth o fedalau, bydd rhai o’n cogyddion coeth yn teithio i Erfurt yn yr Almaen ar gyfer yr Olympics Bwyd, a gynhelir rhwng 22-25 Hydref.

  Darllenwch fwy
 • Myrddin a Misha ym Milan yn helpu i hyrwyddo Cig Oen Cymru

  Oct 18 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio cynyddu allforion o Gig Oen Cymru i’r Eidal drwy gysylltu cynhyrchwyr Cymru gyda chogyddion rhyngwladol a chwsmeriaid.

  Darllenwch fwy
 • HCC yn croesawu hwb gan archfarchnad i Gig Oen Cymru

  Oct 13 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi croesawu’r cyhoeddiad mai’r manwerthwr Aldi yw’r diweddaraf o blith manwerthwyr bwydydd ffres yn y DU i stocio Cig Oen Cymru premiwm yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Allforwyr cig coch yn mynychu digwyddiad rhyngwladol

  Oct 12 2016

  Paris fydd lleoliad cyrch marchnata ac arddangosfa o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn nigwyddiad arloesedd bwyd mwyaf y byd a marchnad fasnachu fawr yr wythnos nesaf.

  Darllenwch fwy
 • Bridiwr o Golorado yn Arwain Trafodaeth am Gig Eidion

  Oct 10 2016

  Trefnwyd y gynhadledd ar ‘Hybu Proffidioldeb y Fuches Eidion Drwy Arloesedd’, gan Hybu Cig Cymru (HCC) a Chwmni Gwartheg Stabiliser; trafodwyd sut y gellid datblygu geneteg er mwyn cynhyrchu cig o safon a gwneud y fuches yn fwy cynhyrchiol.

  Darllenwch fwy
 • Chwifio’r faner dros frandiau cig coch eiconig Cymru

  Oct 7 2016

  Mae Cymru yn enwog dros y byd am gig coch premiwm o safon uchel, ond beth yw dyfodol y sector?

  Darllenwch fwy
 • Hwb mawr i allforion Cig Oen Cymru i Ganada

  Oct 5 2016

  Bydd cwsmeriaid Canada yn gweld cynnydd mawr yn faint o Gig Oen Cymru sydd ar gael yn eu siopau o hyn ymlaen. Cyhoeddodd cwmni archfarchnad mawr y byddant yn stocio’r cig mewn cannoedd o siopau ar draws y wlad, ac yn cynnal gweithgareddau hyrwyddo ar y cy

  Darllenwch fwy
 • Cyrsiau’n datblygu dealltwriaeth rhwng ffermwyr a phroseswyr

  Oct 5 2016

  Yr hydref hwn, bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cynnig cyfres newydd o gyrsiau sy’n ceisio helpu ffermwyr defaid ac eidion i gwrdd â gofynion y farchnad, a thrwy hynny i gael y pris gorau posib am eu hanifeiliaid.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen ac Eidion Cymru ar frig y fwydlen mewn bwyty newydd ger cwrs Cwpan Ryder

  Sep 30 2016

  Mae Richard Davies, y cogydd seren-Michelin a llysgennad Clwb Cig Oen HCC sydd yn enwog am ddefnyddio cynhwysion lleol, wrth ei fodd gyda’i fenter newydd sef bwyty crand newydd yn Ngwesty Celtic Manor.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC