Newyddion 

Gweld archif
 • Cogydd ifanc yn ymuno â’r sêr yn y Sioe Frenhinol

  Aug 1 2017

  Rhoddwyd cyfle i fyfyrwraig o Dywyn ymuno â rhestr o gogyddion enwog yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos ddiwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Y Porthmyn yn ysbrydoli diwydiant Cig Oen Cymru i dargedu marchnad Llundain

  Jul 31 2017

  Gan efelychu’r porthmyn Cymreig gynt, bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cludo cynnyrch bendigedig cefn gwlad Cymru i Lundain ar Awst 1 fel rhan o ymgyrch hyrwyddo yn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ysgolorion HCC yn rhoi canolbarth Cymru ar y map

  Jul 27 2017

  Wrth i’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) ddathlu ugain mlynedd ers sefydlu’r Gymdeithas Ysgolorion, mae dau unigolyn ifanc ac uchelgeisiol o’r canolbarth ar ben eu digon yn dilyn cyhoeddiad mai nhw fydd yn derbyn Ysgoloriaeth HCC eleni.

  Darllenwch fwy
 • Dathlu cychwyn ymgyrch Cig Oen Cymru gyda Chalan Awst – Calan Oen

  Jul 27 2017

  Wrth i’r Sioe Frenhinol ddirwyn i ben, mae’r diwydiant Cig Oen yng Nghymru yn edrych ymlaen at gychwyn ei ymgyrch hyrwyddo haf yn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Kirsty Williams i lansio adnoddau addysg newydd yn y Sioe Frenhinol

  Jul 25 2017

  Bydd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn helpu i lansio nifer o adnoddau ystafell-ddosbarth newydd yn y Sioe Frenhinol, sydd yn anelu at addysu plant am sut mae eu bwyd yn teithio o’r fferm i’r fforc a sut i baratoi cig fel rhan o ddeiet iach a chyt

  Darllenwch fwy
 • Mae allforio yn allweddol i ddyfodol amaeth yng Nghymru, medd cadeirydd newydd HCC

  Jul 24 2017

  Yn ei araith gyntaf ger bron y diwydiant fel cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), bydd Kevin Roberts heddiw’n cyhoeddi llwyddiannau pwysig i ddiwydiant cig coch Cymru wrth ennill busnes newydd, ond bydd yn rhybuddio fod cael mynediad di-rwystr i farchnadoedd y

  Darllenwch fwy
 • Rhoi sylw i amddiffyn enwau bwyd ar ôl Brexit

  Jul 23 2017

  Bydd y nifer gynyddol o fwydydd Cymreig sy’n meddu ar Enwau Bwyd Gwarchodedig Ewropeaidd yn cael eu harddangos yn stondin Hybu Cig Cymru (HCC)

  Darllenwch fwy
 • Cadeirydd newydd HCC yn edrych ymlaen at yr her

  Jul 21 2017

  Yn dilyn ei benodiad fel cadeirydd parhaol HCC, trwy broses benodi dan ofal Llywodraeth Cymru, mae Kevin Roberts wedi amlinellu rôl hanfodol y bwrdd ardoll cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Archfarchnad yn rhoi hwb mawr i Gig Oen Cymru

  Jul 21 2017

  Ar drothwy’r sioe amaethyddol fwyaf yn Ewrop, mae gwleidyddion ac arweinwyr y diwydiant amaeth wedi rhoi croeso cynnes i’r cyhoeddiad y bydd un o archfarchadoedd mwyaf Prydain yn gwerthu Cig Oen Cymru ar gownteri cigydd 72 o’u siopau mwyaf.

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd newydd yn golygu bod anghenion defnyddwyr yn bwysicach nag erioed i ffermwyr

  Jul 20 2017

  Mae newidiadau mewn patrymau masnach byd eang ar ôl Brexit, yn ogystal â datblygiadau mewn chwaeth cwsmeriaid domestig, yn golygu y bydd cynhyrchu cig ar gyfer defnyddwyr yn bwysicach nag erioed, yn ôl y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o gynnyrch cig arloesol i ymwelwyr y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2017

  Bydd ymwelwyr i stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol eleni yn cael cip olwg ar rai o gynhyrchion cig coch diweddaraf y farchnad.

  Darllenwch fwy
 • Awydd herio cigydd cryfaf Cymru?

  Jul 14 2017

  Mae cigydd o dde Cymru wedi’i enwi fel dyn cryfaf Cymru o ganlyniad i’r hyfforddiant corfforol sy’n rhan o’i ddyletswyddau dyddiol, a chynnwys cig coch yn ei ddiet.

  Darllenwch fwy
 • Denmarc yn cyfri defaid Cymru

  Jul 13 2017

  Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

  Darllenwch fwy
 • Cyfraniad cadarnhaol amaeth yn derbyn sylw mewn fforwm ar newid hinsawdd

  Jul 12 2017

  Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn pwysleisio’r cyfraniad cadarnhaol y gallai’r sector amaeth yng Nghymru ei wneud i liniaru newid hinsawdd mewn tystiolaeth a roddwyd i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU yng Nghaerdydd wythnos diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Pen-cogyddion i gynnig ysbrydoliaeth newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion

  Jul 11 2017

  Wrth arwain i fyny at Sioe Frenhinol eleni yn Llanelwedd, mae’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) yn cydweithio gyda rhai o gogyddion mwyaf arloesol y wlad er mwyn arddangos rysetiau newydd ar gyfer Cig Oen ac Eidion o Gymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC