Newyddion 

Gweld archif
 • Cig Oen Cymru yn creu llwyddiant i Ben-gogyddes y Flwyddyn Gwlad Belg

  Sep 30 2016

  Mae cogyddes ifanc uchelgeisiol a weinodd Gig Oen Cymru ar fwydlen cinio arbennig wedi ennill gwobr fawreddog yng Ngwlad Belg.

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr Powys yn mwynhau cig lleol yn ystod Pythefnos Bwyd Prydeinig

  Sep 27 2016

  Fel rhan o weithgareddau’r Pythefnos Bwyd Prydeinig, cafodd siopwyr ym Mhowys y cyfle i flasu rysetiau Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Cigyddion o Ddenmarc yn ymweld â ffermwyr yn Sir Gâr

  Sep 23 2016

  Dros yr haf, mae amrywiaeth o weithgareddau i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn Nenmarc wedi eu cynnal gan Hybu Cig Cymru (HCC) mewn cydweithrediad â manwerthwyr lleol.

  Darllenwch fwy
 • Digwyddiadau HCC yn profi gwerth gwelliannau geneteg i fusnesau ffermio

  Sep 22 2016

  Gall nifer o ystyriaethau allweddol a dulliau ymarferol ddylanwadu a gwella geneteg gwartheg a defaid i rwystro da byw rhag bwyta’u ffordd drwy elw’r fferm.

  Darllenwch fwy
 • Bridiwr gwartheg byd-enwog yn dod i Gymru

  Sep 22 2016

  Bydd Lee Leachman, y bridiwr gwartheg arloesol o UDA sy’n arbenigo mewn geneteg, yn ymweld â Chymru i ymddangos mewn cynhadledd arbennig ar y 3ydd o Hydref.

  Darllenwch fwy
 • Hwb i Allforion Cig Oen i’r Almaen

  Sep 19 2016

  Gall Gig Oen Cymru fod ar fwy o fwydlenni bwytai yn yr Almaen cyn hir. Mae’r cyflenwr bwyd pwysig TransGourmet wedi ychwanegu’r cig at ei rhestr o gynnyrch, a bydd arddangosfeydd Cig Oen Cymru yn rhan o’i ffeiriau ar gyfer cleientiaid yn ystod yr hydref.

  Darllenwch fwy
 • Cynllun RamCompare yn helpu diadelloedd Cymru i ffynnu

  Sep 15 2016

  Dros yr haf, daeth datblygiadau pwysig ar brosiect i wneud diwydiant cig oen Cymru yn fwy effeithlon a phroffidiol.

  Darllenwch fwy
 • Pennaeth Marchnata newydd i gig coch o Gymru

  Sep 12 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi penodi Rhys Llywelyn fel pennaeth newydd ei adran farchnata.

  Darllenwch fwy
 • Cymhwyster bwyd newydd i ysbrydoli myfyrwyr Cymreig

  Sep 8 2016

  Bydd gan ddilynwyr ifanc sioeau coginio fel ‘Becws’ a’r ‘Great British Bakeoff’ gymhwyster newydd i anelu ato eleni, gyda chyflwyno TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth.

  Darllenwch fwy
 • Digwyddiad Cam-YMLAEN 2016 i feithrin arbenigwyr mewn geneteg

  Sep 7 2016

  Eisiau gwybod sut i sicrhau fferm ffit, ffrwythlon a phroffidiol? Dewch i ddigwyddiad diweddaraf Cam-YMLAEN 2016 i ddarganfod pa gamau hawdd y gallwch eu cymryd i wella geneteg eich stoc ac effeithlonrwydd eich busnes.

  Darllenwch fwy
 • Siopwyr yn troi at daith archfarchnadoedd Cig Oen Cymru am atebion

  Aug 31 2016

  Mae yna gred gamarweiniol gyffredinol mai’r Gwanwyn yw amser gorau’r flwyddyn i brynu Cig Oen Cymru tymor newydd, yn ôl ymchwil i ddefnyddwyr a gwblhawyd gan Hybu Cig Cymru (HCC) cyn ymgyrch ‘Wythnos Caru Cig Oen’ (Love Lamb Week) ar draws y DU i hyrwyddo

  Darllenwch fwy
 • Y pen-cogydd Luke Thomas yn gweini Cig Oen Cymru i’r sêr yn V Festival 2016

  Aug 26 2016

  Bu’r pen-cogydd ifanc o Gymru, Luke Thomas, yn gweini Cig Oen Cymru y tu ôl i’r llwyfan i enwogion a phwysigion yn ystod y V Festival eleni yn Chelmsford, Essex.

  Darllenwch fwy
 • Cwsmeriaid Denmarc wrth eu bodd gyda Chig Oen Cymru

  Aug 24 2016

  Bacwn yw’r cig a gysylltir amlaf gyda Denmarc, ond mae Huby Cig Cymru (HCC) ar waith yn ceisio gwneud y mwya o’r cyfleon i farchnata Cig Oen Cymru yn y wlad fel cynnyrch sy’n gynyddol boblogaidd fel bwyd barbeciw yn ystod yr haf.

  Darllenwch fwy
 • Gall sganio CT helpu ffermwyr i gael y mwya o’u diadell

  Aug 19 2016

  Mae ffermwyr defaid yn cael eu hannog i wneud defnydd o’r dechnoleg diweddara i roi hwb i geneteg eu diadelloedd a’u gwneud yn fwy proffidiol.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru ar y fwydlen ar gyfer enwogion gŵyl y ‘V Festival’

  Aug 16 2016

  Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn gweithio gyda’r cogydd nodedig o Gymro Luke Thomas i weini’r Cig Oen Cymru gorau i artistiaid y V Festival eleni.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC