Newyddion 

Gweld archif
 • Siopwyr Ffrengig yn croesi bysedd am daith i Gymru i gael gwir flas Cig Oen Cymru

  Jul 10 2017

  Mae siopwyr mewn archfarchnadoedd Ffrengig yn ffodus i gael cynnig cyffrous yr haf hwn. Mae pawb sy’n prynu Cig Oen Cymru o gownteri cigyddion rhai o siopau Monoprix yn cael cyfle i ennill penwythnos i’r wlad ble caiff y cig ei gynhyrchu.

  Darllenwch fwy
 • Galw ar drigolion Sweden i ganolbwyntio ar goginio!

  Jul 7 2017

  Bwriad yr ymgyrch chwareus yma oedd apelio at bobl Sweden gyda hiwmor ac adloniant ysgafn

  Darllenwch fwy
 • Marchnadoedd yn gweld cynnydd mewn ŵyn tymor newydd

  Jul 7 2017

  Mae cynnydd yn nifer yr ŵyn tymor newydd ar y farchnad eleni, gyda 22% yn fwy o ŵyn wedi’u gwerthu ym marchnadoedd Cymru rhwng Mawrth a diwedd Mehefin o’i gymharu â’r un cyfnod yn 2016.

  Darllenwch fwy
 • Daw Gorffennaf â chyfleoedd newydd ar gyfer rheoli iechyd y ddiadell

  Jul 5 2017

  Yn ystod mis Gorffennaf, bydd un o’r arfau diweddaraf ar gyfer brwydro yn erbyn llyngyr

  Darllenwch fwy
 • Bwtsheriaid buddugol yn trin Cig Oen Cymru o’r safon uchaf

  Jul 3 2017

  Tra bo’r Llewod yn paratoi i herio pencampwyr y byd rygbi, y Crysau Duon, bu rhai o gigyddion gorau Prydain ac Iwerddon hefyd ar waith, yn cystadlu am lefydd yn rownd derfynol cystadleuaeth nodedig Worldskills UK.

  Darllenwch fwy
 • Cebabs Imran i serennu mewn menter bwyty dros-dro

  Jun 30 2017

  Mae Imran Nathoo, y cogydd arloesol a serennodd yng nghyfres Masterchef y BBC, yn cydweithio cyda Hybu Cig Cymru (HCC) ac un o fwytai pizza gorau Caerdydd i gyflwyno profiad bwyd newydd i’r brifddinas mewn bwyty dros-dro.

  Darllenwch fwy
 • Cydnabyddiaeth frenhinol i gigydd Llanymddyfri

  Jun 21 2017

  Mae busnes cigydd teuluol yn Llanymddyfri, Sir Gâr wedi dangos bod cig coch Cymru yn ddigon da i unrhyw un, hyd yn oed i ddarpar Frenin!

  Darllenwch fwy
 • Ysgrifennydd y Cabinet yn ymuno â HCC i rannu gwybodaeth am darddiad bwyd

  Jun 20 2017

  Yn dilyn ymchwil newydd sy’n dangos bod nifer o blant yn meddwl bod “fish fingers” wedi’u gwneud o gyw iâr, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn rhannu gwybodaeth am darddiad bwyd mewn ysgolion yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
 • Dyddiad cau Ysgoloriaeth o £3,000 yn nesáu

  Jun 14 2017

  Gyda dim ond ambell ddiwrnod ar ôl i gyflwyno cais, gelwir ar unigolion sy’n gweithio yn sector cig coch Cymru i ymgeisio am Ysgoloriaeth o hyd at £3,000 tuag at daith i ganfod gwybodaeth unrhyw le yn y byd.

  Darllenwch fwy
 • Tîm rygbi dan-12 Trecelyn yn ennill sesiwn hyfforddiant gyda Phil John diolch i Gig Eidion Cymru

  Jun 9 2017

  Cystadleuaeth rygbi llawr-gwlad Cig Eidion Cymru

  Darllenwch fwy
 • Gweini Cig Oen Cymru mewn ‘Hafan Epig’

  Jun 8 2017

  Hafan Epig wedi gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio

  Darllenwch fwy
 • Sut gallai ‘RamCompare’ roi hwb i’r sector ddefaid

  Jun 5 2017

  Darllenwch fwy
 • Koftas Cig Oen Cymru yn helpu Emily i gipio tlws CogUrdd

  Jun 2 2017

  Cyrhaeddodd cystadleuaeth goginio i gannoedd o blant ysgol gynradd ar draws Gymru ei therfyn yn ystod Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhencoed yr wythnos hon.

  Darllenwch fwy
 • Y Gorau o’r Tir Glas – lansio llyfryn newydd ar fferm ym Môn

  Jun 2 2017

  Bu gwerth rheoli tir glas i’r diwydiant amaeth yng Nghymru yn bwnc trafod mewn diwrnod agored ar Ynys Môn, a drefnwyd gan Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru.

  Darllenwch fwy
 • Masnach cig coch ar ôl Brexit yn destun trafod mewn cyfarfodydd ffermwyr

  May 31 2017

  Gyda dyfodol allforion cig oen a chig eidion Cymreig yn brif bwnc trafod yn ystod trafodaethau’n ymwneud ag effaith Brexit, mae Cyswllt Ffermio a HCC yn gweithio gyda’i gilydd mewn ymgyrch i gynorthwyo’r diwydiant i addasu i’r sefyllfa fasnach newydd.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC