Newyddion 

Gweld archif
 • Cymru’n paratoi am ‘Galan Awst – Calan Oen’ wrth i ymchwil ddangos pwysigrwydd bwyd lleol

  Jul 27 2016

  Mae ymchwil gan Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod teuluoedd yn awyddus iawn i fwyta bwyd o ffynonellau lleol.

  Darllenwch fwy
 • Cigydd o’r Waun yn bencampwr cystadleuaeth

  Jul 25 2016

  Mark McArdle, o gwmni McArdle Family Butchers yn Y Waun, oedd pencampwr Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth i aelodau Clwb Cigyddion Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Ffermwr a Chigydd yn chwilio am ysbrydoliaeth y tu hwnt i Fôr Iwerydd

  Jul 21 2016

  Cyhoeddodd Hybu Cig Cymru (HCC) enwau enillwyr Ysgoloriaeth HCC 2016, yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw.

  Darllenwch fwy
 • Jason Mohammad yn cyflwyno cynnyrch Cymru gydag enwau bwyd wedi’u hamddiffyn

  Jul 19 2016

  Mae gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru, Tatws Sir Benfro, Halen Môn a Chregyn Gleision Conwy fwy nag un peth yn gyffredin. Maen nhw’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru i safon uchel iawn ac maen nhw’n rhannu statws arbennig – statws enwau bwyd wedi’u hamddif

  Darllenwch fwy
 • Llywydd y Sioe yn cychwyn ymgyrch yr haf trwy arwain arwerthiant Cig Oen Cymru

  Jul 19 2016

  Yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd heddiw (dydd Mawrth, 19 Gorffennaf), cynhaliodd Llywydd y Sioe Frenhinol am eleni, Mr. W. Richard Jones FLAA FRAgS, arwerthiant elusennol arbennig o Gig Oen Cymru ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Rhaid i’r diwydiant ‘dorchi llewys’ er mwyn delio gyda’r sefyllfa ar ôl Brexit, medd Cadeirydd HCC

  Jul 18 2016

  Yn y brecwast blynyddol i ddathlu agoriad Sioe Frenhinol Cymru a gynhaliwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC), cyfeiriodd cadeirydd y bwrdd ardoll, Dai Davies, yn uniongyrchol at y sialensiau y bydd gadael yr UE yn ei osod i’r diwydiant amaeth.

  Darllenwch fwy
 • Trafodaethau allforio yn hawlio sylw HCC ar ddiwrnod agoriadol y Sioe Frenhinol

  Jul 18 2016

  Agorodd Hybu Cig Cymru (HCC) ei weithgareddau yn Sioe Fawr eleni gyda diwrnod wedi ei ffocysu ar allforion cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Llywodraeth Cymru a HCC yn croesawu llwyddiant allforio

  Jul 14 2016

  Mae buddsoddiad o £1.2 miliwn dros gyfnod o dair blynedd gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo gweithgareddau allforio Hybu Cig Cymru (HCC) wedi arwain at werth dros £38 miliwn o fusnes ychwanegol ar gyfer Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau gwerthiant yn dangos newidiadau mewn arferion cwsmeriaid cig

  Jul 13 2016

  Mae Bwletin y Farchnad diweddaraf Hybu Cig Cymru (HCC) yn dangos fod newidiadau mewn arferion prynwyr yn ffactor bwysig iawn o ran patrymau’r economi cig coch.

  Darllenwch fwy
 • Graddio da i Gig Oen Cymru mewn ffair fyfyrwyr

  Jul 12 2016

  Bydd myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn graddio’r wythnos hon â chymwysterau academaidd, ond hefyd â dealltwriaeth o amlbwrpasedd Cig Oen Cymru.

  Darllenwch fwy
 • “Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol”

  Jul 12 2016

  HCC yn canolbwyntio ar ffrwythlondeb hyrddod yn y Sioe Frenhinol

  Darllenwch fwy
 • ‘Calan Awst Calan Oen’ i roi hwb i’r diwydiant

  Jul 11 2016

  I nodi dechrau ymgyrch farchnata newydd ar gyfer Cig Oen Cymru ym marchnad y DU, bydd hen draddodiad Celtaidd yn cael ei adfywio.

  Darllenwch fwy
 • Bwrdd HCC yn benderfynol o sicrhau bod cig coch ar yr agenda gwleidyddol

  Jul 8 2016

  Mewn cyfarfod yn Aberystwyth heddiw (8 Gorffennaf 2016), mynegodd Bwrdd Hybu Cig Cymru (HCC) ei fod yn benderfynol o weithio i sicrhau dyfodol ar gyfer diwydiant cig coch Cymru yng nghanol ansicrwydd gwleidyddol a achoswyd gan ganlyniad Refferendwm yr UE.

  Darllenwch fwy
 • Arbenigwyr Tir Glas yn Dathlu Mwynder Maldwyn

  Jul 1 2016

  Yr wythnos hon bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi digwyddiad pwysig i nodi hanner canrif Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, a gynhaliwyd yn Llanerfyl, Maldwyn.

  Darllenwch fwy
 • Pennaeth HCC ym Mrwsel i drafod dyfodol y diwydiant cig oen

  Jun 29 2016

  Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) ym Mrwsel yr wythnos hon yn cynrychioli Cymru mewn cyfarfodydd gyda swyddogion o Gomisiwn yr UE a’r diwydiant cig oen ar draws Ewrop.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC