Newyddion 

Gweld archif
 • Cyfuniad o gig oen a chwedloniaeth i greu profiad Cymreig epig

  May 30 2017

  Mae profiad epig ar y gorwel yr haf hwn ar gyfer ymwelwyr i Gymru a fydd yn cael eu trochi mewn tirluniau trawiadol, yn cael dos o ddiwylliant traddodiadol ac a fydd yn edmygu creadigaethau pensaernïol gwych yng nghanol cefn gwlad Cymru.

  Darllenwch fwy
 • “Fantastico!” – cogydd teledu Eidalaidd yn mynegi barn am Gig Oen Cymru

  May 26 2017

  Ymddangosodd Cig Oen Cymru PGI ar deledu Eidalaidd y mis hwn, pan ddarlledwyd arddangosfa goginio fyw ar y sgrin gan Alice TV.

  Darllenwch fwy
 • Gwledd o Porc.Cymru i Gynulleidfa’r Ffair Wanwyn

  May 25 2017

  Roedd gwledd o ryseitiau newydd, posteri, a chyngor am fagu a hyrwyddo yn rhan bwysig o ddathliad o foch a phorc o Gymru yn y Ffair Wanwyn eleni, ac yn ganolog i’r digwyddiad roedd arddangosfa goginio gan y cogydd enwog, Bryn Willams.

  Darllenwch fwy
 • Helfa HCC am ysgolorion ysbrydoledig

  May 23 2017

  Mae 2017 yn flwyddyn arwyddocaol i’r corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) sy’n dathlu 20 mlynedd ers dechrau ei Gymdeithas Ysgolorion.

  Darllenwch fwy
 • Cig Oen Cymru yn serennu mewn sioe fasnach fawr yn Asia

  May 18 2017

  Bu Cig Oen Cymru PGI yn destun trafod brwd yn HOFEX, sioe fwyd ac arlwyo pennaf Asia, y mis yma.

  Darllenwch fwy
 • Colledion ariannol yn sgil cylchdro lloia aneffeithlon

  May 17 2017

  Mae peidio mynd i’r afael â bwlch lloia hir yn golygu bod ffermwyr cig eidion Cymru yn colli allan ar dros £4,500 y flwyddyn i bob buches o 40 buwch.

  Darllenwch fwy
 • Bwrdd newydd i osod gweledigaeth glir i ddyfodol cig coch Cymru

  May 15 2017

  Cyfarfu Cyfarwyddwyr newydd Hybu Cig Cymru (HCC) am y tro cyntaf yn Aberystwyth yr wythnos ddiwethaf

  Darllenwch fwy
 • Mis Mai yn fis mawr o hyrwyddo allforion i HCC

  May 11 2017

  Bu dyfodol allforion cig oen ac eidion o Gymru yn bwnc llosg yn San Steffan yn y dadleuon olaf cyn yr Etholiad Cyffredinol.

  Darllenwch fwy
 • Gwybodaeth cig coch i filfeddygon Cymru

  May 10 2017

  Mae grŵp o filfeddygon o Gymru wedi derbyn gwybodaeth ar nifer o faterion yn ymwneud â chig coch mewn cwrs a gynhaliwyd gan Ganolfan Milfeddygaeth Cymru (WVSC) yn Aberystwyth.

  Darllenwch fwy
 • Edrych tua’r dyfodol yn nigwyddiad defaid NSA

  May 9 2017

  Mae digwyddiad pwysig yn sector defaid Cymru yn nesáu ac mae’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) yn falch i noddi’r achlysur.

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch lleol yn taro tant yn Y Talbot

  May 8 2017

  Mae gwesty yng nghanolbarth Cymru yn dathlu cynnyrch tymhorol ac yn arddangos ei ymrwymiad i weini bwydydd lleol mewn cyfres o giniawau ‘Cwrdd â’r Cynhyrchwyr.’

  Darllenwch fwy
 • Creu cynnyrch at ddant cwsmeriaid cig oen Prydain

  May 3 2017

  Mae grwp traws-ddiwydiannol wedi cwrdd ym mhencadlys Hybu Cig Cymru (HCC) i drafod y sialens o ddenu cwsmeriaid newydd i brynu cig oen o fewn y farchnad Brydeinig.

  Darllenwch fwy
 • Ffigurau diweddar yn dangos twf y ddiadell ddefaid

  Apr 28 2017

  Mae ffigurau'r diwydiant yn ddangos bod y diadell bridio ym Mhrydain wedi tyfu yn y blwyddyn diwethaf.

  Darllenwch fwy
 • Cyfle i dderbyn hyfforddiant rygbi gan bencampwr!

  Apr 21 2017

  Mae’r amser yn brin i dimau rygbi ieuenctid ledled Cymru ennill sesiwn hyfforddi gyda’r pencampwr rygbi, Phil John!

  Darllenwch fwy
 • Cynnyrch ac incwm uwch yn y sector cig coch yn 2016

  Apr 19 2017

  Mae bwletin ystadegol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cynhyrchu cig coch i’r sector amaethyddol yng Nghymru.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC