Newyddion 

Gweld archif
 • Cigyddion Cymreig yn dod i’r brig yng ngwobrau’r diwydiant

  Nov 17 2017

  Bu cigyddion annibynnol o bob rhan o Gymru yn cystadlu y mis hwn am yr anrhydedd o gael eu henwi’n Siop Gigydd Cymreig y Flwyddyn, mewn seremoni a drefnwyd gan y cylchgrawn Meat Trades Journal ac a noddwyd gan Hybu Cig Cymru (HCC).

  Darllenwch fwy
 • Angen neges gytbwys ynghylch cig coch ac iechyd, meddai arbenigwyr annibynnol

  Nov 13 2017

  Dylid gwneud yn siŵr fod mwy o bobl yn sylweddoli fod bwyta cig coch heb fawr o fraster yn fanteisiol i iechyd fel bod modd cael dadl gyhoeddus ddeallus; dyna oedd y neges a gyflwynwyd gan arbenigwyr blaenllaw yng Nghynhadledd Flynyddol Hybu Cig Cymru (HC

  Darllenwch fwy
 • Ymgyrch newydd Cig Eidion Cymru PGI wedi'i harwain gan Dan Lydiate yn gofyn 'are you beef body ready?'

  Nov 10 2017

  Mae'r ymgyrch newydd yn gwneud hwyl am ben yr hysbyseb 'beach body ready' hynod ddadleuol er mwyn tynnu sylw at fanteision Cig Eidion Cymru PGI.

  Darllenwch fwy
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC