Newyddion 

Ryseitiau newydd at eich dant!

Apr 9 2014

Mae’n dymor newydd, sy’n golygu ryseitiau newydd gan Hybu Cig Cymru (HCC), a’r rheini’n cynnwys dim ond y gorau o Gig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn nhaflenni diweddaraf HCC, sy’n cynnwys gwledd o syniadau am ryseitiau o safon, a’r rheini’n berffaith ar gyfer y gwanwyn a'r haf. 

Bydd cogyddion amatur a phrofiadol yn sicr o gael blas ar y ryseitiau tymhorol. Maent yn cynnwys Cytledi Cig Oen Cymru mewn Briwsion Dil a Pharmesan, Salad Poeth Llawn Lles Cig Oen Cymru, Stêc Cig Eidion Cymru gyda Aioli Olifau Gwyrdd a Sgiwerau Cig Eidion Cymru Tikka Masala.

Mae’r ryseitiau’n dangos bod modd gwneud pob math o bethau gyda Chig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, ac yn profi y gellir defnyddio cig coch i greu prydau iach a chytbwys sy’n ddigon i dynnu dŵr o’ch dannedd.  

“Mae gan ein pwynt gwerthu newydd naws ysgafn sy’n gweddu i’r tymor,” meddai Pip Gill, Swyddog Marchnata Brand HCC. “Mae’r taflenni ryseitiau’n cynnwys deuddeg o ryseitiau newydd sbon danlli sydd ond angen ychydig o waith paratoi ac y gellir eu coginio mewn dim o dro. Maen nhw hefyd yn ddelfrydol i’w coginio yn y tŷ neu y tu allan ar y barbaciw. Beth gewch chi well?”

Bydd y taflenni, sy’n cynnwys syniadau defnyddiol ac yn awgrymu’r darnau gorau o gig i’w defnyddio ar gyfer ryseitiau penodol, yn cael eu dosbarthu i aelodau o Glwb Cigyddion HCC dros yr wythnosau nesaf, a byddant ar gael mewn nifer o siopau hefyd. Bydd y cigyddion hefyd yn cael posteri a sticeri hyrwyddo.

Ychwanegodd Mrs Gill: “Os ydych chi’n mwynhau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio cigydd neu siop leol er mwyn cael copi am ddim. Edrychwch ar ein gwefan www.eatwelshlamb.co.uk a’n dilyn ar Facebook a Twitter am ragor o syniadau ar gyfer ryseitiau, cystadlaethau a mwy.”

Sefydlwyd y Clwb Cigyddion i godi proffil Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI ynghyd â siopau cigyddion yng Nghymru. Mae rhestr lawn o’r aelodau i’w gweld ar y wefan, www.eatwelshlamb.co.uk/butchers

Mae’r dynodiad PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) yn golygu ei bod yn rhaid i ddefaid a gwartheg gael eu geni a’u magu yng Nghymru a’u lladd a’u prosesu mewn lladd-dai a sefydliadau torri cig sydd wedi cael cymeradwyaeth PGI er mwyn gallu disgrifio'r cig yn gyfreithlon fel Cig Oen Cymru neu Gig Eidion Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r wefan (www.eatwelshlamb.co.uk), Facebook (Welsh Lamb) a Twitter (@WelshLamb_PGI). 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC