Newyddion 

HCC yn dathlu busnes newydd i Gig Oen Cymru yng Nghanada

Nov 27 2017

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn dathlu hwb i’r diwydiant cig coch Cymreig yng Nghanada wrth i gwmni archfarchnad Lococo’s gychwyn gwerthu Cig Oen Cymru a’i gefnogi gyda digwyddiadau hyrwyddo o fewn eu siopau.

Mae Lococo’s yn gwmni manwerthu o safon, sydd a’i bencadlys yn Niagara Falls. Mae’n arbenigo mewn cynnyrch ffres, ac mae’n enw hir-sefydledig yn Ontario a chanddi nifer o siopau yn ardal Hamilton, Burlington a Niagara.

Bydd y cynnyrch Cig Oen Cymru PGI sydd ar gael yn cynnwys pecynnau o olwythion rag, golwythion lwyn ac ysgwydd, cig stiwio a sianc, yn ogystal â choesau gyda a heb asgwrn.

“Mae Canada yn farchnad sydd â photensial ar gyfer allforion cig coch o Gymru,” esboniodd Swyddog Gweithredol Allforion HCC Deanna Leven. “Yn enwedig gyda Brexit ar y gorwel, rydym yn gweithio i ddatblygu marchnadoedd newydd ar draws y byd.”

“Mae gwaith HCC yng Nghanada yn cwmpasu gwneud cysylltiadau rhwng proseswyr Cymreig, mewnforwyr bwyd, manwerthwyr a chwmniau gwasanaeth bwyd, a rhoi cymorth gyda brandio a marchnata,” ychwanegodd. “Ry’n ni’n gweld diddordeb cynyddol mewn Cig Oen Cymru, o Ontario ar draws i British Columbia, yn enwedig ymhlith manwerthwyr a chyflenwyr bwytai sy’n edrych am gig o safon uchel.”

“Ry’n ni wrth ein bodd i weld y busnes newydd yma i Gig Oen Cymru,” meddai Pearse Dolan, Llywydd Dolan Foods, cwmni mewnforio a dosbarthu bwyd yn Toronto. “Bu ymateb da iawn i’r digwyddiadau hyrwyddo cyntaf yn y siopau. Ry’n ni’n edrych ymlaen at weithio gyda Lococo’s a HCC i ddenu mwy o gwsmeriaid o Ganada i fwynhau blas gwych Cig Oen Cymru, gyda rhagor o ddigwyddiadau blasu ym mis Rhagfyr.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC