Newyddion 

Canu Clodydd Cig y Cwm

Dec 15 2017

Mae perchnogion Cwm Farm Charcuterie, sydd wedi ei leoli ger Pontardawe, yn dathlu cael eu cydnabod am eu cig o safon uchel yn un o brif wobrau’r diwydiant bwyd.

Mewn seremoni yn San Steffan, cyflwynwyd Ruth ac Andrew Davies gyda gwobr Canmoliaeth Uchel yng nghategoli Cadwyn Bwyd a Marchnata Gwobrau’r Diwydiant Bwyd ac Amaeth – gwobrau sy’n cydnabod rhagoriaeth, hybu dyfeisgarwch a dathlu’r gorau am amaeth ym Mhrydain.

Mae Cwm Farm Charcuterie yn un o’r cynhyrchwyr sy’n rhan o fenter ar-lein Porc.Cymru, gwefan ar gyfer cwsmeriaid sy’n edrych am gig moch gwych o Gymru, sy’n cael ei redeg gan Hybu Cig Cymru (HCC).

Mae’r wobr yn gydnabyddiaeth bellach i fusnes gymharol newydd sy’n cyfuno dulliau amaeth traddodiadol ac ysbrydoliaeth o dramor.

“Fe brynon ni Fferm Cwm yn Rhydyfro ger Pontardawe yn 2010 gyda’r bwriad o gynhyrchu’n porc a’n selsig ni’n hunain,” meddai Ruth Davies. “Ond roedd yr adborth mor gadarnhaol gan ein teulu a’n cyfeillion, fe benderfynon ni ehangu a gwerthu’r cig o’n nifer cynyddol o foch Saddleback a Gloucestershire Old Spot.”

Gyda’r bwriad o dyfu’r busnes, aeth Ruth i Ddenmarc er mwyn dysgu mwy am gynhyrchu salami a chigoedd sych.

“Yn dilyn 18 mis o gyngor technegol, hyfforddiant bwtsiera a datblygu’r cynnyrch fe grewyd tri math o salami – gyda bara lawr, un traddodiadol gyda phaprica, a gyda sbeis Morocco,” ychwanegodd Ruth.

Fe adeiladwyd cyfleuster gwneud charcuterie gyda siambr sychu, ac fe alluogodd hyn iddynt ddatblygu Fferm Cwm i’r lefel nesaf.

Dywedodd Swyddog Marchnata HCC Kirstie Jones, “Llongyfarchiadau mawr i Fferm Cwm ar eu llwyddiant haeddiannol yng Ngwobrau’r Diwydiant Bwyd a Ffermio. Mae hyn yn dangos fod in cynhyrchwyr porc yng Nghymru yn medru cystadlu ag unrhywun yn y byd o ran safon ac arloesi gyda chynnyrch newydd.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC