Newyddion 

HCC yn lansio cystadleuaeth cigydda yn ystod Wythnos Genedlaethol y Cigyddion

Mar 16 2017

Mae’r chwilota am Gigydd Cymreig y Flwyddyn 2017 wedi dechrau wrth i’r asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) lansio ei gystadleuaeth i ddod o hyd i bencampwr cigyddion Cymru!

Mae aelodau o Glwb Cigyddion HCC yn gymwys i ymgeisio yn y gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal am yr eil dro eleni yn y Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf. Bydd disgwyl i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais gan ddweud pam mai nhw sy’n haeddu ennill yn ogystal ag egluro sut maen nhw’n defnyddio toriadau a blasau arloesol i gynyddu gwerth eu cynnyrch.

Bydd dau gigydd yn cael eu dewis i fynd benben mewn cystadleuaeth fyw ar stondin HCC yn nigwyddiad amaethyddol mwyaf Cymru. Bydd disgwyl iddyn nhw greu arddangosfa gyda choes a brest Cig Oen Cymru PGI ac ochr orau’r forddwyd a brisged Cig Eidion Cymru i greu argraff ar y beirniaid. 

Pencampwr Clwb Cigyddion Cymru – Cigydd y Flwyddyn 2016 oedd Mark McArdle o gwmni McArdle Family Butchers yn Y Waun. Meddai: “Roedd ennill y gystadleuaeth yn 2016 yn fraint. Mae ein busnes teuluol yn Y Waun wedi derbyn cryn sylw gan y wasg a’r cyfryngau a dw i wedi mwynhau nifer o brofiadau ffantastig gyda HCC ers derbyn y wobr. Mae’r rhain yn cynnwys cyfle i wneud arddangosfa fyw yn y Ffair Aeaf, ffilmio fideos torri cig i ddefnyddwyr, a chyfle i fynychu gwobrau cigyddion yn Llundain. Rwy’n annog pob cigydd i ymgeisio!”

Meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn: “Yn dilyn llwyddiant y gystadleuaeth a safon y ceisiadau y llynedd, rydym yn edrych ymlaen at lansio’r gystadleuaeth eto eleni. Mae gan ein Clwb Cigyddion gannoedd o aelodau talentog ac uchelgeisiol ac rydym ni’n awyddus i gydnabod hynny a chodi proffil y sector yr un pryd.

“Mae cryn bwyslais ar arloesi a datblygu cynnyrch newydd y dyddiau hyn. Mae pobl yn byw bywydau prysur ac yn dewis toriadau cyflym a hawdd i’w coginio. Dyma’r rheswm pam y bydd y beirniaid yn chwilio am syniadau newydd a chreadigol i ddiwallu anghenion y cyhoedd, yn ogystal â beirniadu sgiliau gwych y cigyddion.

“Edrychwn ymlaen at gyflwyno teitl a thlws Cigydd y Flwyddyn i’r enillydd, pryd tri chwrs i ddau yn un o dai bwyta Clwb Cig Oen Cymru HCC, yn ogystal â gweithgareddau hyrwyddo a chyfleoedd cyffrous i gydweithio efo HCC mewn digwyddiadau yn y dyfodol.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 16 Mehefin 2017. 

Mae mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gael ar wefan HCC: http://welsh.hccmpw.org.uk/marketing/butchers_club/new_hcc_welsh_butchers_club_butcher_of_the_year

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC