Newyddion 

HCC yn archwilio bwydydd cyfleus er mwyn atynnu cwsmeriaid ifanc i gig oen

Mar 15 2017

Mae twf y farchnad ar gyfer prydau sy’n ‘Barod i’w Coginio’ mewn archfarchnadoedd ym Mhrydain yn gyfle gwerth £7.2 miliwn i’r diwydiant cig oen. Dyna brif gasgliad ymchwil sydd wedi ei wneud gan y corff cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) mewn partneriaeth gyda’r arbenigwyr ar y diwydiant manwerthu Kantar Worldpanel.

Fel rhan o’i hymgyrchoedd i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI, mae HCC yn gweithio gyda phob cwmni archfarchnad sy’n gwerthu’r cynnyrch, gan gynnwys Aldi, Asda, Co-op, J. Sainsbury, M&S, Morrisons, Tesco a Waitrose, yn ogystal â siopau annibynnol.

Yn 2017, mae’r gwaith yma’n cynnwys ffocws newydd ar gymryd mantais o’r sector bwyd cyfleus sydd, yn ôl yr ymchwil, yn allweddol ar gyfer atynnu cwsmeriaid ifanc sydd heb lawer o amser i baratoi prydau min-nos.

Yn ddiweddar, bu twf syfrdanol yng ngwerthiant prydau cyfleus, yn bennaf oherwydd datblygiad y sector ‘Barod i’w Coginio’, sef toriadau o gig neu bysgod ffres mewn hambwrdd ffoil gyda saws neu pherlysiau sy’n ychwanegu gwerth. Bu twf blynyddol o 29% ym mhoblogrwydd y math yma o brydau.

Mae HCC wedi cwrdd â nifer o fanwerthwyr a phroseswyr ym Mhrydain ers y Calan, er mwyn cyflwyno’r ymchwil a thrafod y cyfleon y gall ddod yn sgil buddsoddi mewn cynnyrch newydd yn y sector hon.

“Mae’n her i atynnu cwsmeriaid ifanc newydd i brofi cig oen, ond mae’n gyfle pwysig,” meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad HCC, Sue Franklin. “Ry’n ni’n gweithio gyda Kantar Worldpanel i ddeall y newidiadau yn y farchnad, ac yn trafod ag archfarchnadoedd er mwyn sicrhau fod Cig Oen Cymru PGI yn hawlio’i le yn y sectorau sy’n tyfu dros y blynyddoedd nesa.

Ychwanegodd: “Ar hyn o bryd, mae cyw iâr yn arwain y ffordd o ran twf prydau ‘Barod i’w Coginio’, sy’n boblogaidd ymhlith cwsmeriaid ifanc sydd heb lawer o amser. Maent yn dewis prydau megis brest cyw iâr mewn hambwrdd ffoil gyda menyn a pherlysiau, neu saws tsili melys. Maent yn fodlon talu mwy am y cyfleustra yma - £5.98 yn fwy am bob kilo o’i gymharu gyda phris toriad cig sydd heb gynhwysion ychwanegol.

“Tra fod cig oen yn hawlio cyfran o 5.5% o brydau cyfleus arferol, dim ond 1.1% o’r cynnyrch newydd ‘Barod i’w Coginio’ sy’n cynnwys cig oen,” esboniodd Sue Franklin. “Gall brydau cig oen, gyda blasau Indiaidd neu Eidalaidd sy’n boblogaidd ymhlith pobl ifanc, weithio’n dda iawn yn y sector hon, a allai fod werth £7.2 miliwn i’r diwydiant cig oen.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC