Newyddion 

Gloddesta gyda chig coch ar Ddydd Gŵyl Dewi

Mar 8 2017

Bu Llysgenhadon Prydeinig ar draws Ewrop yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwledd o fwydydd Cymreig, na fyddai’n gyflawn heb ddau o gynhyrchion eiconig ein gwlad, Cig Oen a Chig Eidion Cymru.

Trefnwyd y derbyniadau gyda thema Gymreig gan Lywodraeth Cymru a Llysgenhadon y DU yng nghartrefi swyddogol y Llysgenhadon ym Mharis, Brwsel, Dulyn a Madrid i nodi ein diwrnod cenedlaethol a chofio am Nawddsant Cymru. Roedd y dathliadau yma o ddiwylliant a hanes Cymru yn cynnwys arddangosfa o gynnyrch Cymreig i blesio cannoedd o unigolion dylanwadol o’r prif ddinasoedd.

Roedd Hybu Cig Cymru (HCC) yn gyfrifol am noddi’r cig a ymddangosodd ar y bwydlenni arloesol. Ym Mharis a Brwsel, cerfiwyd a gweiniwyd Cig Eidion Cymru o flaen y gwesteion a rhannwyd cawl Cig Oen Cymru cynnes, gan ddeffro a themptio’r synhwyrau.

Creodd y cig gymaint o argraff ar y Llysgennad Prydeinig yn Ffrainc, Ed Llewellyn a’r cogyddion yn ei gartref swyddogol fel eu bod yn awyddus iawn i ddefnyddio Cig Oen ac Eidion Cymru yno yn y dyfodol.

“Roedd y cynnyrch a weiniwyd yn ein derbyniad Dydd Gŵyl Dewi yn ardderchog ac yn arddangosfa wych yn Ffrainc o gig Cymru o safon uchel,” meddai’r Llysgennad Ed Llewellyn. “Mae enw da y DU fel tarddiad cynnyrch rhagorol yn cynyddu’n gyflym yn Ffrainc, fel y dangoswyd gan bresenoldeb y DU yn nigwyddiad Salon d’Agriculture yn ddiweddar. Mae Cig Oen ac Eidion Cymru yn enghreifftiau blaenllaw o’r enw da yma am ansawdd.”

Cynhaliwyd derbyniad arall yng Nghartref Swyddogol Llysgennad y DU ym Mrwsel, gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford AC ac a fynychwyd gan ASEau a gwesteion dylanwadol o bob cwr o Ewrop. 

Meddai Cadeirydd HCC, Dai Davies: “Roeddwn yn falch i fynychu’r derbyniad Gŵyl Dewi yng nghartref swyddogol y Llysgennad ym Mrwsel yng nghwmni Mark Drakeford AC.

“Er canlyniad y Refferendwm a’r penderfyniad i adael yr UE, mae’n hanfodol ein bod yn parhau â’r gwaith o hyrwyddo cig coch Cymru dramor, gan fod y sector mor ddibynnol ar farchnadoedd allforio. Roedd gweld arddangosfa mor arbennig o gynnyrch Cymru yn y digwyddiad yn ffantastig, a derbyniodd y Cig Oen Cymru a’r Cig Eidion Cymru PGI ymateb ffafriol iawn.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC