Newyddion 

Cig Oen ac Eidion Cymru yw dewis pencampwyr

Mar 1 2017

Bu brwydro tanllyd am goron goginiol ymysg cogyddion a ddewisodd gynnyrch na fyddai’n eu siomi, sef Cig Oen ac Eidion Cymru.

Dangosodd enillwyr yn y Bencampwriaeth Goginiol Genedlaethol Gymreig yr wythnos ddiwethaf bod ganddynt ffydd yng nhigoedd coch cydnabyddedig ein gwlad. Cyflwynwyd arddangosfa goeth o grefftwaith coginiol ganddynt i greu argraff ar banel o feirniaid rhyngwladol.

Cig Eidion Cymru oedd canolbwynt prif gwrs enillydd y teitl ‘Cogydd Ifanc Cymru’, sef Steffan Davies, 22, o Landybie. Bydd y cogydd ifanc talentog, sy’n gweithio yn Gidleigh Park, Dyfnaint yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn rownd gynderfynol ‘Cogydd Ifanc Cenedlaethol y Flwyddyn’ a drefnir gan The Master Chefs of Great Britain.

Roedd prif gwrs Steffan yn cynnwys ffiled o Gig Eidion Cymru, shibwnsyn, seleriac, briwsion mêr esgyrn a Madeira. Meddai: “Dewisais ddefnyddio Cig Eidion Cymru achos roeddwn yn gwybod y byddai ei ansawdd aruchel yn gwbl addas ar gyfer y saig ac ar gyfer cystadleuaeth fel hon. 

“Mae gorffen y flwyddyn yn cystadlu gyda’r Tîm Coginiol Iau yn yr Olympics Bwyd ac yng nghystadleuaeth Brwydr am y Ddraig wedi bod yn anhygoel. Dw’ i mor falch i gael cynrychioli fy ngwlad a chystadlu yng Nghogydd Ifanc Cenedlaethol y Flwyddyn.”

Roedd tîm o gogyddion o’r Eidal hefyd ar dân gan mai nhw oedd pencampwyr y gystadleuaeth flynyddol, Brwydr am y Ddraig. Lwyn o Gig Oen Cymru oedd y cynhwysyn blaenllaw yn eu prif gwrs nhw a oedd wedi ymdoddi â dylanwadau Eidalaidd i greu cyfuniad crefftus. Gweiniwyd y cig oen gyda pherlysiau Mediteranaidd, bochau porc wedi’u brwysio, fflan Parmesan, confit afal, sudd tangerine a stoc cig oen.

Cyn y gystadleuaeth, dywedodd un o aelodau tîm yr Eidal, Lorenzo Alessio: “Yn yr Eidal mae nifer o’n prydau traddodiadol yn cynnwys cig oen. Ond mae Cig Oen Cymru yn wahanol, mae’n blasu’n naturiol, rydym yn caru’r blas!”

Dychwelodd aelodau’r tîm yn ôl i’r Eidal gyda phecyn o nwyddau, taflenni a rysetiau Cig Oen Cymru i ysbrydoli eu bwydlenni a’u cydweithwyr mewn ceginau tai bwyta gwych. 

Roedd Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddwyr balch o’r gystadleuaeth a drefnwyd gan Gymdeithas Goginiol Cymru ac a gynhaliwyd yng Ngholeg Llandrillo, Llandrillo-yn-rhos yr wythnos ddiwethaf. 

Meddai Swyddog Gweithredol Cyfathrebu HCC, Siwan Jones: “Roedden ni’n falch i gefnogi’r Bencampwriaeth Goginiol Genedlaethol Gymreig eto eleni, yn enwedig gan i enillwyr dwy o’r prif wobrau weini Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru i’r ciniawyr llwglyd, a’r beirniaid wrth gwrs.

“Yma yng Nghymru, rydym yn cynhyrchu cig coch rhagorol y gallwn ymddiried ynddo. Mae’r Bencampwriaeth Goginiol yn lwyfan gwych i arddangos ein cynnyrch a phrofi ei safon mewn cystadleuaeth. Mae hi hefyd yn amhrisiadwy o ran meithrin cenhedlaeth o gogyddion ifanc, brwdfrydig sy’n gallu coginio i safon uchel.” 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC