Newyddion 

Siân Lloyd i gyflwyno Noson Wobrwyo Cyrri Cymru

Mar 31 2014

Siân Lloyd, un o ferched y tywydd ar y teledu, fydd yn cyflwyno noson Wobrwyo Cyrri Cymru eleni, a bydd Cig Oen Cymru yn cael y lle blaenllaw yng nghinio'r noson.

Er taw fel cyflwynydd rhagolygon y tywydd y mae Siân yn adnabyddus, mae'n ymddangos yn rheolaidd ar lu o raglenni eraill, ac mae hefyd yn ymfalchïo yn y teitl 'Brenhines y Cyrri'.

"Rwy' wrth fy modd â phryd da o gyrri," meddai Siân. “Felly, bydd yn bleser o'r mwyaf gyflwyno digwyddiad lle mae pleidleisiau'r cyhoedd wedi dechrau'r broses o gael hyd i dŷ cyrri gorau Cymru.

“Mae'r gystadleuaeth yn dystiolaeth o'n hoffter ni'r Cymry o gyrri blasus. Mae rhoi ychydig o sbeis yn ein bywydau yn llawn cyfrinachau, ac rwy'n edrych ymlaen at ddarganfod rhai o'r cyfrinachau hyn eleni."

Mae Cig Oen Cymru yn rhan allweddol o'r noson wobrwyo ers y cychwyn yn 2007. Dywedodd Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC): “Rwy'n ymfalchïo yn y ffaith fod gan Gig Oen Cymru gysylltiad mor agos â'r gystadleuaeth glodwiw hon.

“Mae safon uchel y prydau cyrri sy'n cael eu darparu gan dai bwyta ledled Cymru yn rhywbeth i'w edmygu. Cafodd hyn ei gadarnhau gan y beirniaid a fu'n blasu amrywiaeth eang o brydau danteithiol, a phob un yn defnyddio Cig Oen Cymru, wrth ddewis y tai bwyta ar gyfer y rownd derfynol.

“Roedd ansawdd y prydau cyrri a brofwyd yn eithriadol, ac rwy'n edrych ymlaen at ddarganfod pwy yw'r enillydd.”

Dadlennwyd y fwydlen ar gyfer seremoni wobrwyo Cyrri Cymru gan y pen-cogydd Anand George a thîm bwyty Purple Poppadom yng Nghaerdydd.

“Buom wrthi'n ddyfal am sawl wythnos yn perffeithio'r fwydlen, a gallaf addo y bydd y bwyd - a'r prif sylw'n cael ei roi i Gig Oen Cymru - yn fythgofiadwy," meddai Anand.

Cynhelir y seremoni wobrwyo a'r cinio yng Nghanolfan a Gwesty'r Fro / Vale Resort and Hotel ger Caerdydd ddydd Llun 28 Ebrill. Mae tocynnau ar gael yn www.welshcurry.co.uk. Bydd y noson yn cynnwys arwerthiant elusennol er budd Tŷ Hafan.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC