Newyddion 

Pennaeth HCC ym Mrwsel i drafod dyfodol y diwydiant cig oen

Jun 29 2016

Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr Hybu Cig Cymru (HCC) ym Mrwsel yr wythnos hon yn cynrychioli Cymru mewn cyfarfodydd gyda swyddogion o Gomisiwn yr UE a’r diwydiant cig oen ar draws Ewrop.

Gyda sgil-effeithiau pleidlais y Deyrnas Gyfunol i adael yr Undeb Ewropeaidd yn gefndir, cynhelir trydydd cyfarfod Fforwm Cig Dafad yr UE ym Mrwsel.

Yn ôl Gwyn Howells o HCC, “Mae’r cyfarfod yma o’r Fforwm Cig Dafad yn dod ar amser ffodus. Creodd ganlyniad Refferendwm Ewrop gryn dipyn o ansicrwydd, ond mae HCC yn benderfynol y dylai anghenion y diwydiant cig coch yng Nghymru fod yn rhan bwysig o’r drafodaeth ynglŷn â’r camau nesaf.”

Pwysleisiodd Gwyn Howells mai amcanion HCC yw ceisio sicrhau y bydd masnach yn parhau heb rwystr yn y tymor byr, ac yna pwyso am y telerau masnach gorau posib i gig coch o Gymru. Ychwanegodd, “Bydd allforion yn parhau i fod yn hollbwysig i’n ffermwyr - yn enwedig yn y sector cig oen. Yn ogystal â dwysau ein hymdrechion i agor marchnadoedd newydd ar draws y byd, bydd HCC yn gweithio i gynnal ein perthynas gyda’n partneriaid presennol yn Ewrop.

“Mae cyfle yr wythnos hon i brofi sut y bydd y Comisiwn a chynrychiolwyr o’r diwydiant cig ar draws y cyfandir yn delio â’r ansicrwydd presennol, ac i bwysleisio pwysigrwydd y farchnad Ewropeaidd i Gig Oen Cymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC