Newyddion 

Annog ffermwyr i fabwysiadu ymagwedd ymarferol at ffrwythlondeb hyrddod a theirw

Jul 23 2012

Gall problemau ffrwythlondeb sy'n effeithio ar hyrddod a theirw gostio miloedd o bunnoedd i ffermwyr oherwydd diffyg cynhyrchiant.

Gallai un hwrdd sy'n tanberfformio mewn diadell o 300 leihau cnwd ŵyn y fferm gymaint â 15 y cant - neu 60 yn llai o ŵyn i'w gwerthu.

Mae asiantaeth hyrwyddo cig coch Cymru Hybu Cig Cymru yn cynnig cyngor rhyngweithiol ymarferol i ffermwyr sy'n ymweld â Sioe Frenhinol Cymru ynglŷn â sut i adnabod rhai o'r problemau ffrwythlondeb mwyaf cyffredin sy'n effeithio ar hyrddod a theirw.

Mae disgwyl i hyrddod serfio o leiaf 50 ac efallai hyd at 80 o famogiaid dros gyfnod o chwe wythnos," meddai Swyddog Gweithredol Prosiectau HCC Dewi Hughes. "Os bydd unrhyw un o'r hyrddod yn tanberfformio, bydd elw'r fferm yn dioddef yn uniongyrchol

"Ond does dim rhaid iddi fod fel hyn. Mae yna rai profion syml y gellir eu gwneud ar y fferm i roi syniad i ffermwyr a oes problemau ffrwythlondeb gan eu hyrddod neu eu teirw, a gall diagnosis cynnar ddatrys llawer o'r rhain."

Mae HCC yn cynnig cyngor ar ei stondin yn y Sioe Frenhinol trwy ddangos i ffermwyr sut i adnabod problemau posibl.

Bydd pedwar pâr o geilliau maint llawn a naturiol iawn yn rhan o arddangosfa wybodaeth ryngweithiol i ddangos i ffermwyr sut i adnabod problemau posibl.

Bydd un pâr yn iach a bydd y tri phâr arall yn dioddef o wahanol broblemau. Bydd ffermwyr yn cael eu hannog i archwilio'r ceilliau i weld a allan nhw adnabod y pâr iach a nodi beth yw'r annormaledd yn y lleill.

"Yn ôl un amcangyfrif mae un o bob pum hwrdd neu darw yn dioddef o broblemau ffrwythlondeb a all gynnwys diffyg libido, diffygion corfforol neu ansawdd semen wael," meddai Mr Hughes. "Un o'r camau cyntaf yw adnabod a datrys y broblem yw i ffermwyr archwilio ceilliau eu hyrddod a'u teirw yn gywir. Mae hynny'n rhoi syniad da o b'un a yw'r anifeiliaid yn ffrwythlon neu beidio."

Ynghyd â'r arddangosiad ceiliau ar y stondin, bydd fideo gan HCC i ddangos i ffermwyr sut i archwilio'u da byw ar y fferm ac enghreifftiau o ansawdd semen wael fel mae'n ymddangos dan chwyddwydr mewn labordy.

"Mae HCC yn cynnig cefnogaeth o hyd at £200 i ffermwyr i brofi ffrwythlondeb hyrddod a theirw," meddai Mr Hughes. "Mae adnabod unrhyw broblemau yn gynnar cyn dechrau'r tymor bridio yn hanfodol er mwyn sicrhau cnwd iach o ŵyn y flwyddyn ganlynol."

Mae rhagor o fanylion, ynghyd â llyfryn ‘Ffit, Ffrwythlon a Phroffidiol’,i'w cael ar wefan HCC – www.hccmpw.org.uk


 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC