Newyddion 

Tafarndai Gastro gorau Cymru'n cael eu cydnabod

Mar 22 2017

Mae dwy dafarn boblogaidd yng Nghymru wedi cael eu cydnabod am eu bwyd gwych ac wedi’u cynnwys ar restr o 50 o Dafarndai Gastro Gorau’r wlad.

Mae’r ddwy dafarn, The Hardwick ger Y Fenni a Bunch of Grapes, Pontypridd yn aelodau o Glwb Cig Oen Cymru, clwb Hybu Cig Cymru (HCC) ar gyfer tai bwyta a phen-cogyddion sydd wedi ymrwymo i gyflenwi a gweini Cig Oen Cymru PGI.

Panel o arbenigwyr o’r diwydiant sy’n pleidleisio ar gyfer Gwobrau Tafarndai Gastro Gorau “Estrella Damm.” Maen nhw’n cynnwys arbenigwyr ar fwyd a lletygarwch, ysgrifenwyr bwyd, rheolwyr datblygu arlwyo a phen-cogyddion, cogyddion adnabyddus a llwyddiannus, golygyddion, a gweithredwyr bwyd.

Y dafarn uchaf ar y rhestr yng Nghymru yw The Hardwick, sy’n cael ei rhedeg gan y perchennog a’r cogydd Stephen Terry sydd wedi cynrychioli Cymru ar raglen Great British Menu y BBC. Mae o’n teimlo’n angerddol am weini’r cynnyrch lleol gorau, gan gynnwys Cig Oen Cymru PGI.

Meddai: “Mae’r wobr yma’n glod i sawl agwedd o’n busnes, ac mae’r cynnyrch lleol ffantastig yn un o rheiny.”

Nid dyma’r unig gydnabyddiaeth mae’r Bunch of Grapes wedi’i dderbyn yn ddiweddar. Maen nhw hefyd wedi’u henwi yn Dafarn Gymreig y Flwyddyn CAMRA 2016 a Thafarn Fwyta Orau'r DU 2016 yn y Canllaw Tafarndai Da.

Meddai Gareth Hutt, Rheolwr Cyffredinol Bunch of Grapes: “Rydym ni’n dîm bychan ond angerddol yma, ac yn falch iawn i roi De Cymru ar y map fel cyrchfan ar gyfer bwyd ardderchog, yn cynnwys Cig Oen Cymru anhygoel sy’n cael ei ddefnyddio pa bryd bynnag y gallwn. Rydym yn andros o ffodus i gael cyflenwyr Cymraeg o safon uchel ar garreg y drws.”

Meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn: “Rydym ni’n falch iawn bod Cymru wedi’i chynrychioli ar y rhestr newydd sbon yma o dafarndai gastro gorau Prydain, gan gynnal enw da Cymru am fwyd o ansawdd uchel a phrofiadau bwyta cyffrous. Roedden ni hefyd wrth ein bodd bod y ddwy dafarn yn aelodau o’n Clwb Cig Oen Cymru ac wedi gwneud addewid i gynnig cig coch lleol i’w cwsmeriaid yn rheolaidd.

“Mae Clwb Cig Oen Cymru HCC yn cynnwys nifer o dai bwyta trawiadol ac arloesol, maent wedi’u lleoli dros Gymru, gydag ambell un yn Llundain ac eraill dramor. Cymerwch olwg ar ein rhestr o aelodau a sbwyliwch eich mam i bryd o fwyd arbennig ar Sul y Mamau penwythnos yma!”

Mae rhestr gyflawn o’r aelodau ar wefan HCC - http://eatwelshlambandwelshbeef.com/cy/welsh-lamb/restaurants- neu dilynwch @WelshLambClub ar Twitter. 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC