Newyddion 

Arbenigwyr Tir Glas yn Dathlu Mwynder Maldwyn

Jul 1 2016

Yr wythnos hon bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn noddi digwyddiad pwysig i nodi hanner canrif Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru, a gynhaliwyd yn Llanerfyl, Maldwyn.

Daeth nifer fawr o ffermwyr, arbenigwyr glaswelltir a chynrychiolwyr y diwydiant ynghyd yn fferm y teulu Tudor yn Llysun, er mwyn rhannu syniadau newydd ac arferion gorau o ran rheoli tir glas yn y ffordd mwyaf effeithiol a phroffidiol. Mae Llysun yn fferm sy’n cynhyrchu cig eidion a chig oen gyda phwyslais cryf ar gynhyrchu o borfa.

Mae Richard Tudor yn aelod o Gymdeithas Tir Glas Bro Ddyfi ers blynyddoedd. Meddai, “Roedd yn wych gweld gymaint o bobl o bob rhan o Gymru yn y digwyddiad diweddara hwn i ddathlu pen-blwydd Ffederasiwn Cymdeithasau Tir Glas Cymru yn 50. Roedd nifer dda iawn o stondinau, a doedd y tywydd garw yn sicr heb gael fawr o effaith.” Ychwanegodd, “Rwy’n falch fod y digwyddiad hwn wedi medru rhoi sylw i ddatblygu arferion da o ran ffermio cymysg yn seiliedig ar borfa yn yr ucheldir – mae hyn mor bwysig i ddyfodol amaeth yng Nghymru.”

Mae HCC yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau er mwyn cefnogi gwelliannau mewn rheolaeth tir glas sy’n helpu’r diwydiant cig coch. Cefnoga HCC ymchwil academaidd, mae’n cyd-ariannu ‘Beibl’ y diwydiant sef y rhestr annibynnol o laswellt a meillion cymeradwy, yn ogystal â chyhoeddi canllawiau ac yn trefnu digwyddiadau sy’n dod ag ymchwilwyr a ffermwyr ynghyd er mwyn trafod camau ymarferol y gellir eu cymryd i wella tir glas a gwneud ffermydd yn fwy proffidiol.

Roedd James Ruggeri, Swyddog Datblygu’r Diwydiant yn HCC, wrth ei fodd gyda’r diwrnod agored. “Fe ddosbarthon ni swmp mawr o lenyddiaeth yn Llysun,” meddai, “sydd oll yn amcanu i gysylltu’r datblygiadau gwyddonol diweddaraf mewn rheolaeth tir glas gyda chamau ymarferol y gellir eu cymryd ar y fferm. Rwy’n falch iawn fod HCC wedi medru noddi’r digwyddiad hwn.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC