Newyddion 

Cig Eidion Cymru yn cefnogi rygbi ieuenctid ar lawr gwlad

Feb 16 2017

Mae Cig Eidion Cymru PGI yn cefnogi rygbi ar lawr gwlad trwy gynnig y cyfle i dimau ieuenctid ennill offer newydd sbon ynghyd â sesiwn hyfforddi gyda phrop enwog y Sgarlets, Phil John.

Bydd yn rhaid i’r timau weithio am eu gwobr, gan fod Cig Eidion Cymru PGI yn gofyn i dimau ddangos pam eu bônt yn haeddu ennill trwy rannu llun sy’n dangos rhinweddau’r gêm ieuenctid. Mae Cig Eidion Cymru yn chwilio am luniau sy’n dangos pob elfen o’r profiad o chwarae’r gêm ar lawr gwlad - glaw neu hindda, ennill neu golli.

Phil John: “I mi, mae Cig Eidion Cymru PGI a rygbi yn gyfuniad perffaith. Wedi’r cyfan, beth sy’ orau ar ôl gem gorfforol na stecen dda gyda’ch cyd-chwaraewyr? Mae’n wych i feddwl y gallai menter fel hyn fod o gymorth i ddatblygu’r genhedlaeth nesa’ o sêr Cymru a galla i ddim meddwl am frand gwell i fod yn bartneriaid na Chig Eidion Cymru PGI.”

Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad, HCC: “Mae rygbi yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant Cymru, boed hynny’n gwylio’r tîm cenedlaethol ar y llwyfan mawr yng Nghaerdydd neu wrth gymryd rhan yng ngweithgareddau’r tîm ieuenctid a gwylio plentyn yn sgorio’i gais cyntaf. Ry’n ni am ddangos ein cefnogaeth i glybiau lleol a’r gwaith gwych sy’n digwydd yn y gymuned, ac mae’n grêt cael eicon rygbi Cymru fel Phil John yn rhan o’r fenter.”

Sut mae’r gystadleuaeth yn gweithio:

  • Tynnwch lun ohonoch chi a’ch tîm ar ôl y gêm - boed yn dathlu neu at eich cluniau mewn mwd.
  • Rhannwch eich llun trwy www.facebook.com/PGIWelshBeefynghyd â’r hashnod #YnLlawnDaioni.
  • Bydd Cig Eidion Cymru PGI yn dewis yr un gorau ac yn darparu gwerth £1000 o offer i’r tîm, sesiwn hyfforddiant gan Phil John a barbeciw wedi’r sesiwn.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC