Newyddion 

Cymhwyster bwyd newydd i ysbrydoli myfyrwyr Cymreig

Sep 8 2016

Bydd gan ddilynwyr ifanc sioeau coginio fel ‘Becws’ a’r ‘Great British Bakeoff’ gymhwyster newydd i anelu ato eleni, gyda chyflwyno TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth.

Mae’r cwrs TGAU, sy’n cael ei gynnig gan Gydbwyllgor Addysg Cymru (CBAC) mewn cydweithrediad â nifer o arbenigwyr o gyrff bwyd a diod, yn gymhwyster eang newydd sy’n disodli’r hen gyrsiau TGAU mewn Arlwyo a Thechnoleg Bwyd. Yr amcan yw arfogi myfyrwyr gyda’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i goginio a defnyddio egwyddorion pwysig o ran gwyddor bwyd, maeth a bwyta’n iach.

Un o’r cyrff sy’n cefnogi’r cwrs ac sy’n darparu hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer athrawon yw Hybu Cig Cymru (HCC). Mae HCC yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i rannu’r wybodaeth ddiweddaraf am rôl cig coch mewn diet iach a chytbwys, gan gynnwys cefnogi gweithgareddau mewn ysgolion a chynnal Diwrnod Addysg ar ei stondin yn y Sioe Frenhinol.

Yn ôl Elwen Roberts, sy’n gogydd poblogaidd ar S4C yn ogystal ag arwain ar brosiectau addysg HCC, mae’r cymhwyster yn amserol iawn. “Mae coginio yn ddiddordeb cynyddol boblogaidd ymhlith pobl ifanc, a gall arwain at ystod eang o yrfaoedd mewn twristiaeth ac arlwyo,” meddai. “Ond bydd y cwrs hefyd yn ddeniadol iawn i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn meysydd pwysig fel datblygu cynnyrch, dieteg a gwyddor chwaraeon.”

“Trwy’r cwrs TGAU newydd yma, gall myfyrwyr ddysgu am sut y mae cig coch yn ffynhonnell dda o haearn, protein, zinc a nifer o fitaminau, ac yn isel mewn sodiwm, ond wrth gwrs mae’n fwyaf llesol fel rhan o ddiet cytbwys ac iach,” ychwanegodd Elwen. “Mae tarddiad bwyd yn rhan bwysig o’r maes llafur. Bydd myfyrwyr yn dysgu, er enghraifft, am gynlluniau tebyg i’r statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig / Protected Geographical Indication) sydd gan Gig Oen a Chig Eidion Cymru.”

Bydd y TGAU Bwyd a Maeth yn un o’r prif eitemau trafod yng nghynhadledd Cig ac Addysg HCC yng Nghaerdydd ar 19 Tachwedd. Bydd athrawon yn cynnull i drafod y datblygiadau diweddaraf yn y maes ac yn rhannu’r adnoddau dysgu diweddaraf.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC