Newyddion 

Cigyddion o Ddenmarc yn ymweld â ffermwyr yn Sir Gâr

Sep 23 2016

Dros yr haf, mae amrywiaeth o weithgareddau i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn Nenmarc wedi eu cynnal gan Hybu Cig Cymru (HCC) mewn cydweithrediad â manwerthwyr lleol. Fel rhan o’r ymgyrch yma, gwobrwywyd y cigyddion â werthodd y gyfran fwyaf o Gig Oen Cymru yn siopau MENY, sydd â 120 o archfarchnadoedd mawr yn Nenmarc, â thaith ‘o’r fferm i’r fforc’ yng Nghymru.

Yr wythnos hon, croesawodd Huw a Sheila Davies, sy’n ffermio yn Llandre ar Ystâd Dolau Cothi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, y cigyddion buddugol a rheolwyr MENY i’w fferm i ddangos sut mae Cig Oen Cymru PGI yn cael ei gynhyrchu.

Roedd yr ymweliad â Llandre yn cynnig cyfle i’r cigyddion weld y dulliau ffermio traddodiadol a chynaliadwy. “Roedd y cigyddion wedi’u rhyfeddu at y ffordd roedden ni’n hel y defaid,” meddai Huw. “Mae Denmarc yn wlad wastad iawn felly roedden nhw’n gweld gwahaniaeth mawr rhwng eu tirlun nhw a thirlun ysblennydd Dyffryn Cothi.

“Dywedodd y criw mai Cig Oen Cymru oedd eu dewis nhw o gig oen,” ychwanegodd Huw, “a bod y cwsmeriaid yno wedi cymryd ato. Roedd hi’n bleser i mi gael eu tywys o gwmpas y fferm, ac rwy’n gobeithio y bydd yn helpu HCC gyda’r gwaith o hyrwyddo Cig Oen Cymru yn Sgandinafia.”

Dywedodd Mike Rasmussen, rheolwr gyda MENY bod y manwerthwr wedi gweld cynnydd o 20% mewn gwerthiant o Gig Oen Cymru. Meddai: “Mi wnaethon ni ddechrau gwerthu cig oen o Gymru y llynedd ac rydym wedi gweld ei botensial. Mae Cig Oen Cymru yn hyfryd, mae ganddo stori dda iawn ac roedd cael profi hynny fy hun yn braf iawn. 

“Mae cwsmeriaid Denmarc yn hoffi toriadau sy’n hawdd i’w coginio, heb ormod o fraster. Bydd y daith yma yn ysgogi cigyddion sy’n gweithio yn ein siopau i ddweud wrth y cwsmeriaid sut mae Cig Oen Cymru yn cael ei gynhyrchu ac adrodd yr hanes wrth bawb yn y wlad.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC