Newyddion 

Chwifio’r faner dros frandiau cig coch eiconig Cymru

Oct 7 2016

Mae Cymru yn enwog dros y byd am gig coch premiwm o safon uchel, ond beth yw dyfodol y sector? 

Bydd themâu a materion allweddol sy’n effeithio ar y diwydiant yng Nghymru yn cael eu trin a’u trafod mewn cyd-destun gwleidyddol, y DU a’r byd yn ystod cynhadledd Hybu Cig Cymru (HCC) eleni.

Fe gynhelir y gynhadledd ddydd Iau 10 Tachwedd yn Nhŷ Menai, Parc Menai, Bangor, a bydd y diwrnod yn dechrau am 9:30yb pan fydd talwyr ardoll yn cael eu gwahodd i ymuno ag aelodau o Fwrdd HCC mewn fforwm holi ac ateb.

Bydd y digwyddiad blynyddol yn darparu mewnwelediad i’r sector cig coch ar ei newydd wedd, patrymau masnachu a thueddiadau defnyddwyr. Bydd hefyd yn arddangos sut gall rhagoriaeth gael ei rannu ym marchnadoedd y DU a thramor yn sgil yr economi newydd.  

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, AC; David Hughes, yr Athro Emeritws mewn Marchnata Bwyd yng Ngholeg Imperial Llundain; Prif Weithredwr HCC, Gwyn Howells; Cyfarwyddwr Adran Amaeth, Bwyd a'r MôrLlywodraeth Cymru, Andrew Slade; asiant allforio HCC yn Sgandinafia, Ken Sørensen; a’r ffermwyr ac Ysgolorion HCC, Huw Williams a Richard Roderick.

Meddai Cadeirydd HCC, Dai Davies a fydd yn cadeirio’r gynhadledd: “Rydym yn annog talwyr ardoll ac unrhyw un sy’n ymwneud â’r sector cig coch neu sydd â diddordeb ynddo i fynychu Cynhadledd HCC eleni.

“Yn ystod y cyfnod ansicr sydd o’n blaenau, gallwn fod yn hyderus yn ansawdd ein cynnyrch cig coch ac yn y ffaith y gall ddal ei dir mewn marchnad fyd-eang. Mae’n rhaid i ni gydweithio i lwyddo a rhagori yn yr economi newydd a chwifio’r faner dros sector cig coch Cymru. Bydd Cynhadledd HCC eleni yn amlinellu’r ffyrdd i gyflawni hynny.

“Rydym yn ffodus iawn i gael cwmni’rAthro Emeritws David Hughes, arbenigwr ar y diwydiant bwyd sy’n siaradwr gwybodus ac yn gyfarwydd ledled y byd. Edrychwn ymlaen hefyd at ddiweddariad gan yr Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig a fydd yn chwarae rhan allweddol a dylanwadol yn nyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru.”

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad yma sy’n rhad ac am ddim, neu am fwy o wybodaeth, bydd angen i chi gofrestru ar wefan HCC - http://hccmpw.org.uk/news_and_events/hcc_annual_conference/  – neu cysylltwch â HCC ar info@hccmpw.org.uk / 01970 625050. 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC