Newyddion 

Cig Oen Cymru yn serennu mewn sioe fasnach fawr yn Asia

May 18 2017

Bu Cig Oen Cymru PGI yn destun trafod brwd yn HOFEX, sioe fwyd ac arlwyo pennaf Asia, y mis yma.

Cymerodd Hybu Cig Cymru (HCC) fantais fawr o’r cyfle i farchnata Cig Oen Cymru mewn marchnadoedd newydd pwysig yn y sioe yn Hong Kong, trwy sicrhau rôl ganolog i’r cig mewn arddangosfeydd cigydda a chystadlaethau coginio.

Yn HOFEX, daeth 50,000 o gynrychiolwyr o’r diwydiant bwyd ynghyd, gan weld cogyddion yng nghystadleuaeth hir-sefydledig HKICC am y gorau i ddyfeisio rysáit Cig Oen Cymru blasus. Cafodd Cig Oen Cymru hefyd le canolog mewn cystadleuaeth ryngwladol i gigyddion, ac mewn nifer o arddangosfeydd bwtsiera ar draws tridiau’r ŵyl - nifer ohonynt gan Ysgolor HCC Peter Rushforth, y cigydd ifanc o Sir Fflint sydd wedi ennill llu o wobrau, a Chris Jones o gwmni Hyfforddiant Cambrian.

“Mae gan y rheiny sy’n mynychu HOFEX gysylltiadau pwysig mewn ardal o’r byd sydd â photensial i dyfu proffil Cig Oen Cymru PGI,” meddai Swyddog Allforio HCC Deanna Leven. “Mae nifer o’n cleientiaid cig coch yn Hong Kong, Macau a gweddill y Dwyrain Pell yn cyflenwi nwyddau o safon uchel i gwmnïau arlwyo a manwerthwyr, sy’n chwilio am gynnyrch arbennig.

“Mae cynnal arddangosfeydd cigydda a chyflenwi Cig Oen Cymru i gystadlaethau byw’r ŵyl yn ffordd gost-effeithiol o dargedu pobl ddylanwadol yn y diwydiant bwyd,” ychwanegodd Deanna. “Ry’n ni’n gobeithio ysbrydoli cogyddion ifanc i ddefnyddio cig Cymreig o safon yn eu busnesau, a dangos iddynt y safon a’r hyblygrwydd sy’n perthyn i doriadau gwahanol o gig oen trwy’r arddangosfeydd gan gigyddion medrus fel Peter a Chris.”

Mae HCC’n parhau i weithio gyda mewnforwyr nodedig yn yr ardal i hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Dywedodd Deanna Leven: “Gyda’r ansicrwydd ynglŷn â thelerau masnachu ag Ewrop ar ôl 2019, mae’n amlwg yn hollbwysig ein bod ni’n gweithio i hyrwyddo’n cynnyrch mewn ystod eang o farchnadoedd. Mae gan gig coch o Gymru eisoes enw da yn Hong Kong. Mae gennym bartneriaid da yn y diwydiant arlwyo a manwerthu, ac fe sefydlwyd cangen o’r Clwb Cig Oen i gogyddion a thai bwyta yno y llynedd. Ein hamcan yw adeiladu ar y masnach yma, a’i ddefnyddio fel sail i helpu cynhyrchwyr o Gymru i gynyddu gwerthiant yn yr ardal gyfan.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC