Newyddion 

Gweini Cig Oen Cymru mewn ‘Hafan Epig’

Jun 8 2017

Wrth i gyflwynwyr Channel 4 Dick Strawbridge a Will Hardie baratoi i gyhoeddi enillydd cystadleuaeth i ddylunwyr gwestai dros dro symudol yn y wlad ddydd Sul, mae’r ymwelwyr cyntaf â safle Hafan Epig wedi gwledda ar Gig Oen Cymru wedi’i rostio.

Mae’r rhaglen ddogfen 4-rhan, Cabins in the Wild, yn dilyn proses ddylunio ac adeiladu wyth caban gwyliau arloesol, a phob un wedi’i ysbrydoli gan hanes a chwedloniaeth Cymru. Maen nhw’n rhan o gynllun Hafan Epig, prosiect i ddathlu Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr gael gwir flas Cymru yng nghefn gwlad.

Yn anorfod, mae hyn yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI trwy garedigrwydd y corff hyrwyddo cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) sydd wedi ymrwymo i gyflenwi carcasau cig oen ar gyfer barbeciws croesawu drwy gydol misoedd yr haf.

Wedi’u cyflenwi gan gigyddion lleol sy’n aelodau o Glwb Cigyddion HCC, bydd y carcasau’n cael eu rhostio gan y cogydd proffesiynol Melfyn Thomas, a’u gweini yn yr amgylchedd lle cânt eu cynhyrchu mewn dau safle diarffordd yn nhirwedd naturiol Cymru. Cynhaliwyd y barbeciw cyntaf ger adfeilion hanesyddol Castell y Bere ym Meirionnydd yr wythnos hon, ac roedd yr ymwelwyr yn cynnwys criw teledu, a newyddiadurwyr o Loegr ac America.

Meddai Siwan Jones, HCC: “Wrth i fomentwm gynyddu o flaen rhaglen olaf cyfres Channel 4, Cabins in the Wild, roedden ni’n ffodus o’r cyfle i gael cipolwg ar y cabanau creadigol sydd wedi’u lleoli yn Nyffryn Dysynni. Wedi’u gosod yng nghesail y mynydd a’r caeau gwyrdd sy’n ymestyn at y môr ar Arfordir y Cambria, ac i gyfeiliant cerddoriaeth werinol Gymreig gan Gwilym Bowen Rhys ac Iestyn Tyne, roedd noson agoriadol Hafan Epig yn achlysur unigryw.

“Ein gobaith yw y bydd y profiad cyfan yn ysbrydoli’r newyddiadurwyr a’r wasg i siarad am y cig oen, a gyflenwyd gan y cigydd lleol T. Rowlands a’i Fab yn Nhywyn, a rhannu eu mwynhad am un o gynhyrchion mwyaf eiconig ein gwlad gyda’u cynulleidfaoedd.”

Meddai Kathryn Colling, partner ym mhrosiect Hafan Epig a Rheolwr Marchnata Teithiau Cambria: “Rydym yn falch iawn o gefnogaeth Hybu Cig Cymru dros yr haf, ac yn ddiolchgar iddynt am ymuno â ni ar ein noson agoriadol i groesawu gwesteion i’n gwesty dros-dro yn Llanfihangel y Pennant. Wedi’i leoli wrth droed Cader Idris ym Mharc Cenedlaethol Eryri, mae’n safle perffaith i arddangos un o gynhyrchion gorau ac adloniant Cymreig.  

“Mae Teithiau Cambria yn gyfrifol am drefnu’r elfennau ychwanegol arbennig i gyd-fynd â’r cabannau unigryw arbennig, ac rydym wrth ein bodd yn tynnu ar lu o brofiadau a chynnyrch i’w rannu gyda’n gwesteion. Mwynhawyd y noson – a’r cig oen yn enwedig – gan bawb, yn cynnwys y teithwyr o UDA, Prydain a Gogledd Iwerddon.”

Darlledir Cabins in the Wild ar Channel 4 nos Sul yma am 8yh. 

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC