Newyddion 

Tîm rygbi dan-12 Trecelyn yn ennill sesiwn hyfforddiant gyda Phil John diolch i Gig Eidion Cymru

Jun 9 2017

Mae tîm dan-12 Clwb Rygbi Trecelyn wedi ennill sesiwn hyfforddi gydag un o gewri’r gêm, Phil John, sydd nawr yn chwaraewr-hyfforddwr gyda thîm cwpan buddugol RGC. Daeth eu gwobr yn sgil rhoi cynnig ar gystadleuaeth rygbi llawr-gwlad Cig Eidion Cymru. Yn ogystal â’r hyfforddiant, bydd Cig Eidion Cymru yn darparu gwerth £1,000 o offer newydd i’r tîm ac yn cynnal barbeciw fydd yn cynnwys y Cig Eidion Cymru PGI gorau.

Nod y gystadleuaeth oedd tynnu llun oedd yn cynrychioli rygbi ieuenctid yng Nghymru, boed hynny’n lun o dîm oedd yn ennill neu’n colli. Roedd Cig Eidion Cymru PGI yn chwilio am ddelwedd oedd yn ymgorffori’r angerdd sy’n perthyn i’r gamp ar lawr gwlad. O blith cannoedd o gynigion, dewiswyd llun Trecelyn dan-12 oedd yn dathlu buddugoliaeth trwy chwifio banner Cymru. Cynhelir y sesiwn hyfforddi ym mis Medi, er mwyn paratoi’r tîm ar gyfer tymor 2017/18.

Dywedodd Claire Gilly ar ran tîm dan-12 Trecelyn, “Ry’n ni ar ben ein digon o fod wedi ennill, ac yn ddiolchgar iawn i Gig Eidion Cymru PGI. Mae pawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at yr hyfforddiant gyda Phil John, a gobeithio fydd pawb yn dysgu llawer gan rywun sydd wedi chwarae ar y lefel uchaf. Mae’r holl blant a rhieni wrth eu bodd gyda rygbi, mae’n rhan fawr o’n bywydau ac mae’r wobr yn un gwych. Bydd yr offer newydd yn bwysig iawn i ni, ac mae’r barbeciw yn ddi-os yn fonws!”

“Mae’n wych gweld gymaint o dimau iau yng Nghymru yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth,” meddai Phil John. “Roedd chwarae rygbi yn rhan fawr iawn o ‘mhlentyndod innau ac rwy’n edrych ymlaen at helpu’r criw ifanc yma gyda chymorth Cig Eidion Cymru PGI. Bydd yn wych cael gweithio gyda’r tîm. Byddaf yn cadw golwg ar eu canlyniadau y tymor nesa, a gobeithio y cewn nhw dymor llwyddiannus!”

Meddai Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad, Hybu Cig Cymru (HCC), “Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb gymerodd ran. Cawsom ni luniau da iawn ac roedd y penderfyniad yn un anodd. Rwy’n gobeithio y bydd pobl ifanc Trecelyn yn mwynhau’r hyfforddiant, yr offer ac wrth gwrs y barbeciw! Mae rygbi yn rhan bwysig iawn o ddiwylliant a chymunedau Cymru, sy’n mynd law-yn-llaw gyda bwyd Cymreig gwych. Ry’n ni eisiau dangos ein cefnogaeth i glybiau lleol a’r gwaith caled sy’n digwydd o fewn ein cymunedau, ac mae’n wych cael eicon rygbi Cymru fel Phil John i rannu ei brofiad.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC