Newyddion 

Dyddiad cau Ysgoloriaeth o £3,000 yn nesáu

Jun 14 2017

Gyda dim ond ambell ddiwrnod ar ôl i gyflwyno cais, gelwir ar unigolion sy’n gweithio yn sector cig coch Cymru i ymgeisio am Ysgoloriaeth o hyd at £3,000 tuag at daith i ganfod gwybodaeth unrhyw le yn y byd.

Wedi’i wobrwyo’n flynyddol gan Hybu Cig Cymru (HCC), gall ffermwyr, cigyddion, proseswyr neu rhywun sy’n teimlo’n angerddol am y sector ennill yr Ysgoloriaeth hael a gallai’r profiad wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at fusnesau unigol a’r diwydiant cyfan.

Dros gyfnod o ugain mlynedd, mae mwy na 30 o bobl wedi elwa o’r Ysgoloriaeth ac wedi dod yn aelodau o’r Gymdeithas Ysgolorion. Yn cynnwys pob cyn-enillydd, mae aelodau’r grŵp unigryw yma wedi teithio cyn belled â Seland Newydd a De America i edrych ar agweddau amrywiol o gynhyrchu cig coch, o welliannau genetig mewn defaid, agweddau at gig dafad, bridio gwartheg a chynhyrchu charcuterie.

Yn hwyrach yn y flwyddyn, fe gynhelir digwyddiad arbennig ar fferm un o gyn-enillwyr yr Ysgoloriaeth, gan ddod a’r cyn-enillwyr i gyd ynghyd, sef grŵp o bobl sy’n cael eu parchu o fewn y diwydiant fel mentoriaid a llysgenhadon gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiadau dan eu belt. 

Meddai James Ruggeri, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant yn HCC: “Rydym yn falch i gynnig yr Ysgoloriaeth i aelodau’r diwydiant cig coch yng Nghymru eto eleni, ac yn edrych ymlaen at ddathlu ugeinfed flwyddyn y Gymdeithas Ysgolorion.

“Rydym ni eisiau clywed gan ffermwyr, cigyddion neu unrhyw un sy’n gweithio yn y sector prosesu, gan y buasai pob un ohonynt yn gymwys i wneud cais am y cyfle hwn. Y cwbl sydd angen iddyn nhw’i wneud ydy dewis testun diddorol sy’n deilwng o waith archwilio ac ymchwilio, dewis gwlad berthnasol i wneud y gwaith, ac ystyried sut mae’r cyfan yn berthnasol i gynhyrchu cig coch yma yng Nghymru.

“Yn gyfnewid, bydd yr Ysgoloriaeth yn cynnig sgiliau newydd a gwybodaeth i chi fedru roi hwb i’ch busnes ac ehangu’ch gorwelion. Os ydych chi’n frwdfrydig, yn uchelgeisiol ac yn angerddol am ddatblygiad y diwydiant, chi yw’r ymgeisydd perffaith!”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC