Newyddion 

Siopwyr Ffrengig yn croesi bysedd am daith i Gymru i gael gwir flas Cig Oen Cymru

Jul 10 2017

Mae siopwyr mewn archfarchnadoedd Ffrengig yn ffodus i gael cynnig cyffrous yr haf hwn. Mae pawb sy’n prynu Cig Oen Cymru o gownteri cigyddion rhai o siopau Monoprix yn cael cyfle i ennill penwythnos i’r wlad ble caiff y cig ei gynhyrchu.

Mae’r hyrwyddiad hwn yn rhan o ymgyrch farchnata gan Hybu Cig Cymru (HCC) ym marchnad Ffrainc, lle mae Cig Oen Cymru ar gael drwy nifer o archfarchnadoedd a manwerthwyr annibynnol.

Mae gan Gig Oen Cymru statws ‘PGI’ (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig), sy’n rhoi hyder i ddefnyddwyr yn y lleoliad a’r dull y caiff ei gynhyrchu. Mae’r dynodiad yn adnabyddus yn Ffrainc, gan roi Cig Oen Cymru PGI yn yr un categori a Champagne a chaws premiwm fel Brie a Camembert.

“Un o’r prif negeseuon ar gyfer gwerthu Cig Oen Cymru PGI premiwm yw ein dulliau ffermio a’r amgylchedd gwych ble mae’n cael ei fagu,” meddai Deanna Leven, Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad Allforio. “Felly, pa ffordd well i demptio siopwyr Ffrainc na thrwy gynnig taith i Gymru yn wobr fel rhan o’r hyrwyddiad archfarchnadoedd diweddaraf.

“Ffrainc yw’r farchnad dramor fwyaf ar gyfer cig coch o Gymru,” eglurodd Deanna. “Er gwaetha’r ansicrwydd gwleidyddol wrth i’r DU baratoi i adael yr UE, mae HCC yn benderfynol o ddangos ein bod yn ymrwymedig i’n partneriaid presennol yn Ewrop.”

Ychwanegodd: “Rydym yn paratoi i groesawu nifer o brynwyr a newyddiadurwyr o Ewrop i’r Sioe Frenhinol y mis hwn, a dangos amaethyddiaeth yng Nghymru ar ei orau iddyn nhw. Gwerth y fasnach allforio i Ffrainc yn unig yw tua £50 miliwn y flwyddyn; bydd sicrhau masnach rydd a dilyffethair ar ôl Brexit yn hynod o bwysig i’n diwydiant.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC