Newyddion 

Denmarc yn cyfri defaid Cymru

Jul 13 2017

Yr wythnos hon, bydd pobl Denmarc yn cael gweld sut mae Cig Oen Cymru’n cael ei gynhyrchu gyda lansiad Camera Cig Oen arloesol - ffrwd byw 24-awr o dirlun Cymru sy’n dangos defaid ac ŵyn yn crwydro’n rhydd yn eu hamgylchedd naturiol.

Mae dau gamera modern wedi’u gosod gan yr asiantaeth cig coch, Hybu Cig Cymru (HCC) yng ngogledd a chanolbarth Cymru, a fydd yn tremio’r dirwedd ac yn tynnu lluniau o brydferthwch hudol cefn gwlad dros fisoedd yr haf. Bydd hyn yn rhan o ymgyrch farchnata ddiweddaraf HCC yn Nenmarc a fydd yn canolbwyntio ar les anifeiliaid a’r dulliau traddodiadol o gynhyrchu Cig Oen Cymru ar fryniau ac yn nyffrynnoedd hardd Cymru.

Gall y Daniaid fwynhau gwylio o’u sgriniau cyfrifiadur - http://www.walisisklam.eu/live#livefeed2 - tra bod partneriaeth gyda manwerthwr mawr yn Nenmarc wedi arwain at ffrwd-byw mewn archfarchnad lle mae Cig Oen Cymru’n cael ei werthu. Bydd yr ymgyrch farchnata’n cael ei hyrwyddo yn Nenmarc gan ddefnyddio labeli newydd ar becynnau cig oen yn ogystal ag ar blatfformau digidol, yn cynnwys gwefan Ddanaidd Cig Oen Cymru ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd baneri digidol arloesol ar y gwefannau hyn yn darlledu ffrwd-byw o’r caeau i dynnu sylw cwsmeriaid.

Mae un camera wedi’i osod ar dir y ffermwr Llyr Jones, Derwydd, Llanfihangel Glyn Myfyr, a’r llall wedi’i leoli ar Fynydd Gorddu ger Talybont, Ceredigion.

Meddai Llyr: “Mae’r camera wedi’i osod ar bwynt uchaf ein mynydd ar fferm Derwydd, Llanfihangel Glyn Myfyr. O’r fan honno gallwn weld y Berwyn, Arenig a’r Wyddfa. Mae’n llecyn perffaith i rannu gwir brydferthwch y dirwedd eang gan hefyd ddangos sut mae’r cig yn cael ei gynhyrchu. Mae’r defaid yn byw ar y tir ac yn cael llonydd i fagu eu hŵyn mewn lleoliad naturiol, heddychlon sy’n arwain at gynnyrch â blas gwych.

“Dw i wrth fy modd yn cael cyfle i rannu fy nghornel arbennig i o’r byd gyda phobl Denmarc ac ar yr un pryd, hyrwyddo Cig Oen Cymru fel rhan o ymgyrch ddyfeisgar a diddorol. Mae’n ffordd wych o ddefnyddio technoleg fodern a’r cyfryngau cymdeithasol i hysbysebu’r cynnyrch ffantastig ry’n ni’n ei gynhyrchu yma yng Nghymru. Byddai’n amhosib i holl bobl Denmarc ddod yma i Derwydd i weld fy ŵyn felly dyma ffordd effeithiol o rannu ein cynnyrch gyda nhw, fel bod modd iddyn nhw weld o ble mae’r cig yn dod gyda’r gobaith o ddatblygu perthynas dda gyda nhw.”

Meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Farchnad HCC, Alex James: “Mae Cymru’n berffaith ar gyfer cynhyrchu Cig Oen Cymru o safon uchel gyda’i thir ffrwythlon, aer pur, hinsawdd dymherus a phridd sy’n llawn mwynau, i gyd wedi’u bwydo gan nentydd ac afonydd byrlymus. Bwriad y Camera Cig Oen ydy rhannu rhagoriaethau’r amgylchedd gyda phobl Denmarc fel eu bod yn cael deall a gwerthfawrogi’r hyn sy’n gwneud Cig Oen Cymru mor arbennig.

“Y gobaith hefyd yw dangos tryloywder y cynhyrchu ac atgyfnerthu ei olrheinedd o’r fferm i’r fforc. Dyma un o’r prif resymau pam y dyfarnwyd y statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) i Gig Oen Cymru, ac mae’n rhannu’r statws yma gyda chynhyrchion eraill o safon yn cynnwys Champagne a Ham Parma.”

Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys gweithgareddau fel cyfri defaid Cymru ar y sgrin - yr ateb i insomnia - a chystadleuaeth gyda chyfle i ennill gwyliau i Gymru yn un o gabannau arloesol yr Hafan Epig sydd wedi’u lleoli ym Mhen Llŷn dros yr haf. Bydd ymgeiswyr craff a chyflym yn cael cyfle i edrych am ddafad gyda smotyn lliw arni i ennill y wobr unigryw yma, a fydd yn rhoi cyfle i’r enillwyr gael profiad uniongyrchol o Gymru ar ei gorau, ac ymlacio ar y tir ble mae’r cig yn cael ei gynhyrchu.

Ychwanegodd Alex: “Mae amseriad yr ymgyrch farchnata yma’n bwysig gan ei fod yn ein galluogi i ganolbwyntio ar werthiant cig oen yn ystod y tymor barbeciwio, profiad bwyta poblogaidd yn Nenmarc, ar amser pan fo Cig Oen Cymru tymor newydd ar gael yn helaeth i bawb ei fwynhau.

 

“Mae gwerthiant blynyddol o Gig Oen Cymru yn Nenmarc wedi cynyddu 25 y cant yn flynyddol gyda thros 120 tunnell yn cael ei fewnforio i’r wlad, gan ei gwneud yn farchnad darged ar gyfer y cynnyrch. Mae pobl Sgandinafia yn bwyta tua 80 kilo o gig y pen - ymysg yr uchaf yn y byd. Mae’r farchnad yn Nenmarc yn edrych yn addawol iawn!”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC