Newyddion 

Awydd herio cigydd cryfaf Cymru?

Jul 14 2017

Mae cigydd o dde Cymru wedi’i enwi fel dyn cryfaf Cymru o ganlyniad i’r hyfforddiant corfforol sy’n rhan o’i ddyletswyddau dyddiol, a chynnwys cig coch yn ei ddiet.

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn edrych ymlaen at groesawu’r cigydd David Todd o Hugh Phillips Butchers yn Abertawe i’w stondin yn Sioe Frenhinol Cymru ddydd Mercher 26 Gorffennaf, ble bydd yn arddangos ei gryfder cyn iddo gystadlu am y teitl Prydeinig yn y categori dan-80kg. 

Gwahoddir ymwelwyr cystadleuol â’r Sioe i herio’r cigydd mewn brwydr codi pwysau ar stondin HCC, tra bydd ei gyflogwr Catherine Butler hefyd yn arddangos ei sgiliau torri cig fel un o’r nifer fechan o gigyddion benywaidd yng Nghymru.

Bydd bwtsiera yn atyniad allweddol ar stondin HCC drwy gydol y Sioe, gyda ffocws ar doriadau amlbwrpas i siwtio bywydau prysur cwsmeriaid a phwysigrwydd bwyta cig heb lawer o fraster fel rhan o ddiet iach a chytbwys.

Ar y diwrnod agoriadol, bydd Cigydd y Flwyddyn Clwb Cigyddion HCC 2016, Mark McArdle o McArdle Family Butchers yn Y Waun yn canolbwyntio ar ychwanegu gwerthu at doriadau traddodiadol ac yn dangos rhai o’r cynhyrchion mwyaf poblogaidd yn y siop. Ers cael ei goroni’n Gigydd y Flwyddyn HCC yn Sioe Frenhinol 2016, mae Mark wedi cael sawl cyfle i gydweithio gyda HCC mewn digwyddiadau, wedi ymddangos mewn fideos hyrwyddo ac mae’r busnes wedi cael cryn gyhoeddusrwydd.

Bydd y cigyddion meistr Julien Pursglove a Richard Jones yn cyflwyno dosbarth meistr ar fwtsiera fel rhan o weithgareddau dydd Llun, pan fyddan nhw’n torri carcas oen cyfan.

Y cigydd ifanc ac Ysgolor HCC Peter Rushforth fydd gwestai HCC ar ddiwrnod olaf y Sioe. Bydd yn cyfeirio at ganfyddiadau ei Ysgoloriaeth HCC a roddodd y cyfle iddo ddilyn ei freuddwyd o ymchwilio dulliau bwtsiera cig eidion yn UDA. Bydd yr arddangosfa hon yn digwydd cyn cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth HCC 2017.

Meddai Elwen Roberts, Swyddog Defnyddwyr HCC: “Mae gan gigyddion wybodaeth ddiddiwedd am baratoi toriadau cig i’w cwsmeriaid. Mae torri carcas yn grefft ac mae angen llawer o sgil, amser ac ymroddiad i’w feistroli. Edrychwn ymlaen at gyflwyno rhai o gigyddion mwyaf talentog ein gwlad yn ystod Sioe Frenhinol Cymru.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC