Newyddion 

Gwledd o gynnyrch cig arloesol i ymwelwyr y Sioe Frenhinol

Jul 18 2017

Bydd ymwelwyr i stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol eleni yn cael cip olwg ar rai o gynhyrchion cig coch diweddaraf y farchnad. 

Bydd Arddangosfa Cynnyrch Newydd HCC yn gyfle i weld rhai o’r creadigaethau diweddaraf gan sawl cwmni blaengar yng Nghymru sydd ar flaen y gad o ran datblygu cynnyrch newydd ar gyfer y farchnad manwerthu. Bydd pasteiod, byrgyrs a charcuterie bendigedig yn cael eu coginio ar stondin HCC a’u gweini i’r cyhoedd am 12:30 ddydd Mawrth 25 Gorffennaf.

Mae’r cwmni o Wrecsam, Village Bakery yn un o’r cwmnïau sy’n cael eu cynrychioli, a byddan nhw’n arddangos eu Pastai Stêc, pastai crwst byr wedi’i lenwi â stêc palfais dyner o Gymru, a’i goginio mewn grefi cyfoethog.

Meddai Catherine Bletcher, Village Bakery: “Mae ein pasteiod wedi’u perffeithio gan ddefnyddio ein crwst cartref a thoriadau ardderchog o gig. Ry’n ni’n defnyddio’r cynhwysion gorau, yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, ac ry’n ni’n glynu at ein polisi cynnyrch lleol gan ddefnyddio’r cynnyrch gorau o’r ardal leol. Ry’n ni’n edrych ymlaen at fod yn rhan o’r arddangosfa yma ar stondin HCC yn y Sioe Frenhinol eleni.”

Mae’r cwmnïau eraill sy’n rhan o’r arddangosfa yn cynnwys Gwella o ardal Aberystwyth, cwmni sy’n cynhyrchu Cig Oen Cymru wedi’i sychu, a Ffermydd Teuluol o Wynedd sy’n datblygu Cig Oen Cymru mewn dulliau amlbwrpas a choginio cyflym.

“Mae nifer o gwmnïau llai yn gwneud gwaith diddorol yn datblygu cynnyrch Cig Eidion Cymru PGI, Cig Oen Cymru PGI a phorc ar gyfer silffoedd y manwerthwyr,” meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn.

“Mae ychwanegu gwerthu at bob toriad cig yn ffordd bwysig o gynyddu gwerth i bawb yn y gadwyn gynhyrchu,” ychwanegodd. “Bydd y bwydydd sy’n cael eu harddangos wedi’u cynllunio ar gyfer y cwsmer modern, ac yn dangos y gwaith datblygu cynnyrch sy’n digwydd yng Nghymru.”

“Dyma gyfle gwych i’r cyhoedd gael blasu cynnyrch newydd,” meddai Rhys. “Dw i’n edrych ymlaen at gael blasu bwydydd gan gynhyrchwyr arloesol ar ein stondin ddydd Mawrth!”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC