Newyddion 

Marchnadoedd newydd yn golygu bod anghenion defnyddwyr yn bwysicach nag erioed i ffermwyr

Jul 20 2017

Mae newidiadau mewn patrymau masnach byd eang ar ôl Brexit, yn ogystal â datblygiadau mewn chwaeth cwsmeriaid domestig, yn golygu y bydd cynhyrchu cig ar gyfer defnyddwyr yn bwysicach nag erioed, yn ôl y corff ardoll cig coch Hybu Cig Cymru (HCC).

Fel rhan o’i weithgaredd Datblygu’r Diwydiant yn y Sioe Frenhinol rhwng 24-27 Gorffennaf, bydd HCC yn arddangos sut y gall ffermwyr ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i fonitro cynnydd eu hanifeiliaid, a hyrwyddo ei raglen o gyrsiau ‘Dewis Da Byw’. Bydd arbenigwyr wrth law ar stondin Datblygu’r Diwydiant HCC, sydd wedi’i lleoli o fewn adeilad yr NSA.

Yn aml, mae cwsmeriaid cig eidion, oen a phorc mewn gwledydd amrywiol ledled y byd yn ffafrio manylebau gwahanol o garcasau a thoriadau. Mae gwaith yn mynd rhagddo i sefydlu mynediad i gig coch o Gymru i farchnadoedd newydd fel UDA, Tsieina a’r Dwyrain Canol, ond mae’n ansicr a fydd galw yn Ewrop yn dilyn Brexit yn 2019.

“Gyda’r rhagolygon masnach mor ansicr, mae’n bwysicach nag erioed bod ffermwyr yn cynhyrchu cig yn ôl galw’r farchnad,” meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant HCC, James Ruggeri.

“Yn y Sioe, bydd ein gweithgareddau ar stondin Datblygu’r Diwydiant yn canolbwyntio ar fonitro a mesur anifeiliaid mewn ffyrdd y gall helpu ffermwyr i ateb gofynion y farchnad,” eglurodd James. “Byddwn ni’n dangos y dechnoleg ddiweddaraf ac yn rhannu toreth o lenyddiaeth arbenigol, gyda’r cwbl wedi’i gynllunio i helpu ffermwyr i gynhyrchu mor effeithlon â phosibl.

“Gall ymwelwyr hefyd roi cynnig ar ddwy gystadleuaeth - dyfalu pwysau ŵyn ar ein stondin a graddio carcasau,” meddai James. “Byddwn ni hefyd yn cofrestru pobl ar gyfer ein cyrsiau Dewis Da Byw a fydd yn helpu i feithrin dealltwriaeth rhwng ffermwyr a lladd-dai.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC