Newyddion 

Cadeirydd newydd HCC yn edrych ymlaen at yr her

Jul 21 2017

Yn dilyn ei benodiad fel cadeirydd parhaol Hybu Cig Cymru (HCC), trwy broses benodi dan ofal Llywodraeth Cymru, mae Kevin Roberts wedi amlinellu rôl hanfodol y bwrdd ardoll cig coch yng nghyd-destun y newidiadau sy’n wynebu amaeth dros y blynyddoedd nesaf.

Mae Mr. Roberts yn gyn-gyfarwyddwr ar yr NFU a’r Comisiwn Cig a Da Byw, ac wrth iddo gymryd yr awenau esboniodd ei fod yn benderfynol i fwrw ati i ffurfio strategaeth newydd ôl-Frexit ar gyfer cig oen, cig eidion a phorc o Gymru.

“Rwy’ wrth fy modd i dderbyn y gwahoddiad i arwain HCC trwy gyfnod lle bydd angen y corff fwy nag erioed o ran datblygu marchnadoedd i’n cynnyrch a sicrhau fod y diwydiant yn barod i wynebu’r dyfodol,” meddai Kevin Roberts.

“Mae traean o Gig Oen Cymru yn cael ei allforio i’r Undeb Ewropeaidd bob blwyddyn, felly mae cyfnod Brexit yn un ansicr,” meddai. “Mae cyfle yn y cyfnod yma o newid i ddod ynghyd fel diwydiant i ffurfio atebion penodol Cymreig i sicrhau fod y diwydiant amaeth yn broffidiol ac yn barod at y dyfodol, ac mae gan HCC rôl allweddol wrth ddatblygu’r marchnadoedd sydd gyda ni adre a thramor, yn ogystal â chydweithio gyda’n partneriaid Llywodraethol i sicrhau mynediad i wledydd newydd.

“Mae allforion yn hollbwysig i’r diwydiant, ac mae’n brandiau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI yn cael eu cydnabod ar draws y byd fel rhai o safon,” ychwanegodd. “Mae gwaith HCC yn y farchnad Brydeinig, ac o ran addysg a chaffael cyhoeddus, yn ogystal â datblygu’r diwydiant, hefyd yn allweddol.

“Edrychaf ymlaen at gydweithio gyda’r Bwrdd newydd, sy’n meddu ar sgiliau eang a brwdfrydedd heintus, yn ogystal â’r tîm staff abl a phrofiadol. Ry’n ni eisoes wedi dechrau ar y gwaith o osod trywydd ar gyfer y blynyddoedd nesaf, ac edrychaf ymlaen at ddweud mwy am heriau’r dyfodol a’n cynlluniau yn y Sioe Frenhinol.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC