Newyddion 

Mae allforio yn allweddol i ddyfodol amaeth yng Nghymru, medd cadeirydd newydd HCC

Jul 24 2017

Yn ei araith gyntaf ger bron y diwydiant fel cadeirydd Hybu Cig Cymru (HCC), bydd Kevin Roberts heddiw’n cyhoeddi llwyddiannau pwysig i ddiwydiant cig coch Cymru wrth ennill busnes newydd, ond bydd yn rhybuddio fod cael mynediad di-rwystr i farchnadoedd yn hollbwysig i ddyfodol y diwydiant.

Soniodd Mr. Roberts, wrth annerch Ysgrifennydd y Cabinet Lesley Griffiths AC ac arweinwyr y diwydiant ym mrecwast agoriadol y Sioe Frenhinol, am fusnes newydd a enillwyd gan broseswyr Cymreig wrth gydweithio â HCC - cyflenwi Cig Oen Cymru PGI i 300 yn fwy o archfarchnadoedd yn Sbaen, hyrwyddo cynnyrch gyda manwerthwyr yng Nghanada, a chyflenwi mwy o gig coch Cymreig i gwmni arlwyo yn y Swistir.

Bydd Kevin Roberts yn dweud, “Mae HCC, mewn cydweithrediad gyda’n partneriaid mewn amaeth a phrosesu yng Nghymru, wedi cael llwyddiant wrth ddatblygu busnes mewn marchnadoedd hen a newydd ar draws y byd.

“Ddiwedd y llynedd, penderfynodd cwmni archfarchnad bwysig yng Nghanada i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI. Eleni, mae un o brif gwmnïau arlwyo’r Swistir yn ehangu ei darpariaeth o gig coch o Gymru. A chyn hir bydd gan dri chant o archfarchnadoedd ychwanegol yn Sbaen Gig Oen Cymru PGI ar ei silffoedd.

“Yn y farchnad Brydeinig, mae’n dda gweld nifer o fanwerthwyr yn gwneud addewidion i brynu mwy o gig lleol. Mae nifer ohonynt – gan gynnwys cwmnïau sy’n gwasanaethu pob sector, o’r disgownt i’r moethus – wedi gwneud ymrwymiadau i gig oen ac eidion o Gymru o fewn y flwyddyn ddiwethaf.

“Ond dyma’r gwirionedd plaen. Does ots faint o waith a wneir yn y farchnad gartre, fydd hi ddim yn ddigon os wynebwn ni golli’n allforion i Ewrop ymhen dwy flynedd.

“Mae traean o gynnyrch Cig Oen Cymru yn mynd i’n marchnadoedd aeddfed yn yr UE, ac mae 'na alw potensial mewn marchnadoedd newydd sydd ar hyn o bryd wedi eu cau. Mae gennym gynnyrch gwych, ac ry’n ni’n barod i weithio gyda phartneriaid Llywodraethol i sicrhau mynediad dirwystr i farchnadoedd yn Ewrop a thu hwnt.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC