Newyddion 

Kirsty Williams i lansio adnoddau addysg newydd yn y Sioe Frenhinol

Jul 25 2017

Bydd Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru yn helpu i lansio nifer o adnoddau ystafell-ddosbarth newydd yn y Sioe Frenhinol, sydd yn anelu at addysu plant am sut mae eu bwyd yn teithio o’r fferm i’r fforc a sut i baratoi cig fel rhan o ddeiet iach a chytbwys.

Bu Hybu Cig Cymru (HCC) yn gweithio gydag athrawon bwyd a maeth, yn darparu cyrsiau hyfforddiant ar sut i ddefnyddio cig oen, cig eidion a phorc yn yr ysgol. Yn barod at y Sioe, mae’r corff cig coch wedi paratoi pecynnau o adnoddau addysg, posteri a fideos yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae ymchwil eleni wedi rhoi gradd ‘lle i wella’ i blant ysgol o ran gwybodaeth am darddiad eu bwyd. Yn ôl ymchwil gan y Sefydliad Maeth Prydeinig, mae 18% o blant 5-7 oed yn credu mai cyw iâr sydd mewn bysedd pysgod, a dydy un o bob deg o blant 11-14 oed ddim yn gwybod fod tatws a moron yn tyfu o dan ddaear.

“Bu lansiad y TGAU newydd mewn Bwyd a Maeth yn symbyliad ar gyfer cyfres newydd o gyrsiau datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon yn y maes sy’n berthnasol ar gyfer y cwricwlwm, yn ogystal â chynhyrchu adnoddau newydd,” meddai Elwen Roberts o HCC.

“Mae HCC ar flaen y gad o ran y datblygiadau hyn, yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws Brydain trwy’r fenter ‘Meat and Education’, yn ogystal â CBAC a’r consortia addysg,” ychwanegodd. “Ry’n ni wrth ein bod di lansio’r adnoddau dwyieithog yma yn y Sioe Frenhinol gyda Kirsty Williams AM, a gwneud y pecyn ar gael i athrawon trwy’r wefan ‘Hwb’.”

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet ar gyfer Addysg, Kirsty Williams AC; “Rwy’n croesawu’r adnoddau newydd yma y gall athrawon eu defnyddio er mwyn ennyn diddordeb pobl ifanc yn y bwyd y maent yn ei fwyta. Byddant yn pwysleisio pwysigrwydd bwyd yng nghyd-destun diwylliant Cymru, yr economi a sut y mae’r bwyd yr y’n ni’n ei fwyta yn effeithio ar faeth ac iechyd.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC