Newyddion 

Rhoi sylw i amddiffyn enwau bwyd ar ôl Brexit

Jul 23 2017

Bydd y nifer gynyddol o fwydydd Cymreig sy’n meddu ar Enwau Bwyd Gwarchodedig Ewropeaidd yn cael eu harddangos yn stondin Hybu Cig Cymru (HCC) yn y Sioe Frenhinol yr wythnos hon tra’r un diwrnod bydd cyfarfod pwysig yn Melton Mowbray ynglŷn â sicrhau dyfodol y cynllun gwarchod enwau ar ôl Brexit.

Mae Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru wedi mwynhau statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) ers 2003 a 2002, sydd wedi bod o gymorth i sicrhau brand premiwm i’r cigoedd a rhoi hyder i gwsmeriaid yn eu safon a’u olrheinedd o’r fferm i’r fforc.

Yn ystod hanner cyntaf 2017 mae chwech o fwydydd Cymreig wedi derbyn statws gwarchodedig o dan y cynllun sy’n cwmpasu cynnyrch enwog fel Ham Parma a Champagne. Mae’r rhain yn cynnwys Cig Moch Cymreig Pedigri Traddodiadol TSG a Bara Lawr Cymreig PDO, gan ddod â’r cyfanswm o fwydydd gwarchodedig i 14.

Ar stondin HCC ar faes y sioe ar Ddydd Mercher 26 Gorffennaf, bydd yr actor Julian Lewis Jones yn cyflwyno’r cynhyrchwyr a rhannu’r straeon y tu ôl o’r bwydydd. Caiff ymwelwyr i’r sioe weld Pen-Cogydd Ifanc Cymru, Steffan Davies, yn creu prydau blasus gyda chynnyrch gwarchodedig.

Tra bydd yr arddangosfa yn digwydd, bydd y Gymdeithas PFN Prydeinig, sy’n cynrychioli diwydiannau amrywiol fel Eog yr Alban a Phastai Cernyweg yn ogystal â Chig Oen ac Eidion Cymru, yn cwrdd â swyddogion Defra yn Melton Mowbray - sef cartref y bastai enwog - i drafod sicrhau dyfodol y brandiau ar ôl i Brydain adael yr UE.

“Mae’r statws PGI sydd gan Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a nifer cynyddol o fwydydd eraill o safon yn gosod ein cynnyrch yn yr un categori â nwyddau enwog fel Champagne,” meddai Owen Roberts, a fydd yn cynrychioli HCC yn Melton Mowbray. “Yn ogystal ag amddiffyn enw’r cig a rhoi hyder i gwsmeriaid yn ei tharddiad, bu statws PGI yn allweddol i ymgyrch farchnata sydd wedi arwain at gynnydd mewn allforion cig oen o £57 miliwn i £133 miliwn mewn llai na degawd.

“Mae hi’n bosib, o sicrhau fod cynllun tebyg yn cael ei osod o fewn y gyfraith Brydeinig, i gynnyrch o du fas i’r Undeb Ewropeaidd i gadw’r statws yma,” ychwanegodd. “Yn ein cyfarfod diwethaf gyda Defra mi ymchwiliwyd y posibiliadau o sicrhau cynllun cyfatebol erbyn 2019, er mwyn sicrhau fod marchnata ym Mhrydain, Ewrop a thu hwnt yn parhau. Mae HCC yn barod i gydweithio gyda’r Gymdeithas PFN a’r Llywodraethau Datganoledig i sicrhau parhad y brandiau gwarchodedig hanfodol yn dilyn Brexit.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC