Newyddion 

Ysgolorion HCC yn rhoi canolbarth Cymru ar y map

Jul 27 2017

Wrth i’r asiantaeth cig coch Hybu Cig Cymru (HCC) ddathlu ugain mlynedd ers sefydlu’r Gymdeithas Ysgolorion, mae dau unigolyn ifanc ac uchelgeisiol o’r canolbarth ar ben eu digon yn dilyn cyhoeddiad mai nhw fydd yn derbyn Ysgoloriaeth HCC eleni.

Datgelwyd yn ystod derbyniad yn Sioe Frenhinol Cymru heddiw (Dydd Iau 27 Gorffennaf) mai enillwyr 2017 yw Clare James o Lanyre, Llandrindod a Thomas Howells o Lanerfyl, ger y Trallwng.

Maen nhw’n derbyn hyd at £3,000 yr un tuag at daith dramor i ganfod gwybodaeth a fydd yn cynyddu eu dealltwriaeth o’r sector cig coch, gan eu harfogi gyda grym gwybodaeth i ddatblygu eu sgiliau a’u profiadau personol.

Magwyd y fyfyrwraig yn Harper Adams, Clare James ar fferm eidion a defaid, a bydd yn teithio i America i ymchwilio systemau graddio cig eigion. Meddai: “Mae gan America, sef y wlad gyda’r allforion cig eidion mwyaf, ddulliau a diwylliannau eang ac amrywiol ac felly cyfleoedd dysgu di-rif. Mae gan y wlad ddeddfwriaeth a hinsawdd wahanol i’r DU hefyd, felly mae’n cynnig cyfle i ganfod gwybodaeth a barn ar gynaliadwyedd y sector cig eidion.”

Mae Clare yn awyddus i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth fyd-eang mewn cyfnod o ansicrwydd economaidd a gwleidyddol, a bydd yn ymchwilio i’r gwahaniaeth rhwng systemau graddio gwartheg America a’r grid EUROP. “Mae graddio gwartheg,” meddai, “yn faes sy’n cynnig cyfle i’r DU yn dilyn Brexit. Dywed mai America yw’r arweinydd byd-eang o ran cysondeb cynnyrch cig eidion. Heblaw am hynny, mae graddfa’r cynhyrchu yn UDA yn fwy na chyfleusterau’r DU ac felly mae llwyth o wybodaeth i’w gael yno, sy’n caniatáu’r gallu i gymharu a datblygiad posibl yn y dyfodol.”

Bydd Thomas Howells yn canolbwyntio ar y sector ddefaid a dulliau TechnoGrazing yn yr ucheldir. Mae o wedi dewis ymweld â Seland Newydd oherwydd maint y diwydiant a’u gwybodaeth am y system. Mae’n awyddus i ddatblygu ei ddealltwriaeth o reoli glaswelltir a chynyddu effeithlonrwydd ar y fferm fel nad yw tasgau dyddiol sy’n cymryd llawer o amser yn torri ar draws trefn y dydd. “Gan ddod a dealltwriaeth a thechnegau newydd adre o Seland Newydd, fy ngobaith yw gallu rhannu fy ngwybodaeth a defnyddio glaswellt yn fwy effeithlon ar y fferm.”

Fel Clare, mae o hefyd yn ymwybodol o ddatblygiadau a newidiadau o fewn y diwydiant: “Dw i’n teimlo bod y gallu i symud efo’r oes ac addasu yn hanfodol, gyda thechnoleg yn chwarae rôl anferthol o ran monitro effeithiolrwydd a dibynadwyedd.”

Meddai Swyddog Gweithredol Datblygu’r Diwydiant yn HCC, James Ruggeri: “Mae’n flwyddyn arwyddocaol i Ysgoloriaeth HCC wrth i ni ddathlu ugain mlynedd ers sefydlu Cymdeithas yr Ysgoloriaeth. Mae unigolion o bob rhan o sector cig coch Cymru, o ffermwyr i gigyddion, wedi gwneud cyfraniad sylweddol dros y blynyddoedd tuag at ledaenu gwybodaeth newydd i’n diwydiant. Rydym ni’n falch iawn o ddyfarnu’r ysgoloriaeth eleni i ddau ymgeisydd ifanc ac ysbrydoledig ac yn eu gwahodd i ymuno â Chymdeithas yr Ysgoloriaeth a’n dathliadau yn nes ymlaen yn y flwyddyn i nodi’r garreg filltir. Bydd Clare a Thomas, rwy’n siŵr, yn dod â gwybodaeth ddiddiwedd yn ôl i Gymru i’w rannu gyda’u cymheiriaid a’r sector cyfan.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC