Newyddion 

Y Porthmyn yn ysbrydoli diwydiant Cig Oen Cymru i dargedu marchnad Llundain

Jul 31 2017

Gan efelychu’r porthmyn Cymreig gynt, bydd Hybu Cig Cymru (HCC) yn cludo cynnyrch bendigedig cefn gwlad Cymru i Lundain ar Awst 1 fel rhan o ymgyrch hyrwyddo yn y farchnad Brydeinig.

Roedd y porthmyn yn enwog am fod yn bobl wydn, a arferai gerdded gyda’u hanifeiliaid yr holl ffordd o Gymru i ddinasoedd mawr Lloegr. Erbyn diwedd y ddeunawfed ganrif, roedd y fasnach yn sylweddol iawn, gyda miloedd o wartheg a defaid o Gymru yn cyrraedd Marchnad Smithfield bob blwyddyn i ddiwallu cwsmeriaid Llundain.

Daeth llwybrau’r porthmyn yn ffyrdd allweddol i economi Cymru. Dilynai un o’r llwybrau pwysicaf y ffordd sydd bellach yn cael ei hadnabod fel yr A5, a dyma’r siwrne y bydd y corff hyrwyddo cig coch HCC yn ei efelychu - ond gan ddefnyddio dulliau trafnidiaeth fodern!

Bydd Cig Oen Cymru PGI, wedi ei fagu ar ystâd Rhug, yn cael ei gyflenwi i dŷ bwyta yn Tower Bridge yn Llundain, sydd newydd ei agor gan y Cymro Cymraeg Tom Simmons, sydd wedi ymddangos ar Masterchef: The Professionals ac sy’n cael ei gydnabod fel un o gogyddion mwyaf addawol Prydain.

Bydd Tom yn gweini prydau Cig Oen Cymru blasus ar gyfer casgliad o newyddiadurwyr ac awduron bwyd pennaf Lloegr er mwyn dathlu ‘Calan Oen’ - y cyntaf o Awst sy’n prysur ddatblygu i fod yn ganolbwynt ar gyfer hyrwyddo Cig Oen Cymru ar draws Prydain.

Cyflenwir Cig Oen Cymru o Ystâd Rhug i nifer o fwytai enwog yn Llundain, ac mae’r cynnyrch yn ymgorfforiad o’r safonau uchel o ran lles ac olrheinedd sy’n nodweddu’r diwydiant amaeth yng Nghymru. Mae’r oen yn cael ei fagu ar laswellt bras Sir Ddinbych, ac mae pob elfen o’r prosesu yn digwydd o fewn ffiniau’r fro.

“Ry’n ni’n derbyn archebion gan gogyddion yn y bore, mae’r cig oen yn cael ei dorri, ei bacio a’i ddanfon y noswaith honno i Lundain yn ein cerbyd oergell, ac yna’n cael ei ddosbarthu i bob cwr o’r ddinas yn gynnar y bore wedyn,” esboniodd perchennog Ystâd Rhug Yr Arglwydd Newborough. “Mae cogyddion yn gwybod fod y Cig Oen Cymru PGI y maent yn ei brynu yn medru cael ei olrhain yn ôl i’r fferm ac yn seiliedig ar ddulliau amaethu cynaliadwy er mwyn cynhyrchu cig maethlon a bendigedig.

“Fel ag yn achos y porthmyn ddwy ganrif yn ôl mae’r farchnad Brydeinig - yn enwedig yn Llundain a’r de-ddwyrain - yn bwysig iawn i ddiwydiant Cig Oen Cymru,” esboniodd Rheolwr Marchnata HCC Rhys Llywelyn. “Mae Cig Oen Cymru PGI ar gael mewn nifer gynyddol o archfarchnadoedd yn Lloegr, ac mae digon ohono ar gael yn yr haf a’r hydref. Ein gobaith yw creu cyffro yn y cyfryngau ynglŷn â’n cynnyrch gwych.

“Mae nifer o bobl o dan gamargraff mai’r gwanwyn yw’r amser gorau i brynu cig oen,” meddai Rhys. “Llynedd, mi ddechreuon ni ddathlu ‘Calan Oen’ ar Awst 1 er mwyn rhoi hwb i’n marchnata haf a hydref. Ry’n ni’n ceisio cymryd mantais o’r ffaith fod mwy o gwsmeriaid yn dymuno cynnyrch o safon uchel sy’n medru cael ei olrhain ac sydd heb deithio o gwmpas y byd. Rhaid i ni sicrhau fod pobl yn ymwybodol o’r Cig Oen Cymru bendigedig sydd ar gael yn eu siopau.”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC