Newyddion 

Cogydd ifanc yn ymuno â’r sêr yn y Sioe Frenhinol

Aug 1 2017

Rhoddwyd cyfle i fyfyrwraig o Dywyn ymuno â rhestr o gogyddion enwog yn Sioe Frenhinol Cymru yr wythnos ddiwethaf.

Gwahoddwyd Pippa Rollings, 17 mlwydd oed, a enillodd y brif wobr yn Eisteddfod Goginio Coleg Meirion Dwyfor nol ym mis Mawrth, i gymryd rhan yn yr arddangosfeydd coginio poblogaidd ar stondin Hybu Cig Cymru (HCC), gan baratoi ei byrgyrs cig oen arbennig gyda bricyll, perlysiau a sbeisiau.

Dechreuodd ddysgu ei dawn yn siop pysgod a sglodion ei rhieni yn Nhywyn, ac yn ogystal â bod yn gogyddes addawol, mae Pippa hefyd yn weithgar yn ei chlwb Ffermwyr Ifanc a’r tîm hoci lleol.

“Mae’r arddangosfeydd coginio yn y Sioe yn gyfle i rannu syniadau ymhlith ymwelwyr ar sut i ddefnyddio Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc mewn ffyrdd newydd,” meddai’r cogydd ar S4C a Swyddog Gweithredol y Defnyddwyr HCC, Elwen Roberts, a oedd yn gyfrifol am gydlynu’r arddangosfeydd.

“Cawsom nifer o gogyddion gwych yn coginio ar ein stondin eleni, yn cynnwys Francesco Mazzei, Andi Oliver o raglen Great British Menu, Imran Nathoo o Masterchef ac aelodau o dimau coginio hŷn ac iau Cymru,” ychwanegodd.

“Ond mae gallu rhoi cyfle i dalent ifanc, addawol yn grêt hefyd. Mae’n amlwg bod gan Pippa sgiliau gwych yn y gegin, ac roedd y gynulleidfa wrth eu bodd gyda’i byrgyrs cig oen - oedd yn cyfuno’n berffaith gyda’r perlysiau a’r sbeisiau. Mae dyfodol disglair o’i blaen!”

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC