Newyddion 

Cyflwyno hwrdd o safon aur neu arian i’ch diadell

Aug 2 2017

Tra bod athletwyr yn cystadlu am fedalau sgleiniog ym Mhencampwriaeth IAAF y Byd yn Llundain, bydd ffermwyr yn cynnig am hyrddod gyda thagiau aur ac arian yn arwerthiant hyrddod cynnar NSA Cymru a’r Gororau ddydd Llun (7 Awst).

Mae Signet, y gwasanaeth gwerthuso geneteg cenedlaethol ar gyfer defaid a gwartheg, yn helpu cynhyrchwyr defaid i adnabod hyrddod o safon uchel gyda thagiau melyn ‘safon aur’ a gwyn ‘safon arian’. Mae’r rhain yn pwyntio tuag at hyrddod sydd wedi’u cofnodi ag EBVau da ac sydd wedi’u gosod yn 10% a 25% uchaf eu brîd.

Meddai Gwawr Parry, Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC: “Prif nod y cynllun hwn ydy rhoi hwb i welliannau genetig diadelloedd defaid dros y wlad a chynorthwyo cynhyrchwyr i wneud elw o berfformiad eu hyrddod. Gall hyrddod gyda mynegai uchel gynyddu proffidioldeb o tua £3-4 yr oen; dros fywyd hwrdd, gall hyn arwain at £1,000 ychwanegol at incwm y ddiadell, sy’n swm na ellir ei anwybyddu.

“Mae o wedi’i brofi bod defnyddio EBVau i ddewis hyrddod sy’n bridio defaid gyda’r nodweddion tyfu, carcasau a thueddiadau mamol gorau yn cynyddu cynhyrchiant y ddiadell. Bydd tagiau newydd Signet, a gaiff eu cefnogi gan HCC, yn helpu bridwyr i ddod o hyd i’r hyrddod gorau ar gyfer eu diadelloedd.”

Bydd HCC a Signet yn mynychu arwerthiant yr NSA yn Llanelwedd wythnos nesa ac yn rhannu gwybodaeth a chyngor ar sut i wirio statws iechyd hyrddod a’u EBVau cyn eu prynu.

Ychwanegodd Gwawr: “Rydym yn annog ffermwyr i wneud prawf MOT ar hyrddod cyn eu prynu. I leihau’r risg o brynu hwrdd anffrwythlon ac anffit, archwiliwch ei draed, ei ddannedd, ei geilliau, sgôr cyflwr y corff - anelwch am rhwng 3.5-4.0 - a holwch am unrhyw driniaeth ddiweddar.”

Mae HCC hefyd yn gweithio gyda Signet a phartneriaid eraill yn y diwydiant ar brosiect cenedlaethol RamCompare sydd â’r nod o ddefnyddio data o ffermydd masnachol a lladd-dai mewn gwerthusiadau geneteg a datblygu dadansoddiad o fridiau hyrddod dros y DU.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC