Newyddion 

Cogydd teledu’n cynnwys Cig Oen Cymru ar fwydlen yr Eisteddfod

Aug 4 2017

Mae’r cogydd Ellis Barrie, a gyrhaeddodd rownd derfynol y gyfres ddiwethaf o ‘Great British Menu’, wedi sicrhau y bydd gwersyllwyr diwylliedig yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwledda ar gig oen tymor newydd yn Ynys Môn wythnos nesa. 

Mae ymchwil annibynnol yn awgrymu bod y digwyddiad blynyddol yn dod â budd economaidd o £6-8 miliwn i’r ardal leol, ac mae hynny’n cynnwys cefnogaeth i gynhyrchwyr bwyd a diod. Mae polisi cynnyrch lleol yr Eisteddfod yn mynnu bod y cynnyrch a weinir i’r 160,000 o ymwelwyr yn dod gan gwmnïau Cymreig lle bo hynny’n bosibl.

Gwerthwyd safleoedd ar gyfer tua 800 o garafanau a 200 o bebyll yn sydyn iawn eleni gyda maes carafanau’r Eisteddfod wedi llenwi bum mis cyn y digwyddiad. Gwahoddwyd Ellis Barrie, un o berchnogion bwyty Marram Grass yn Niwbwrch, i ddylunio bwydlen o gynnyrch lleol ar gyfer yr Eisteddfodwyr brwd sy’n aros ar y safle hwnnw.

Mae’n cynnwys Byrgyr Cig Oen Ynys Môn, sy’n cyd-daro’n berffaith â dathliadau Hybu Cig Cymru (HCC) yn dilyn diwrnod Calan Awst – Calan Oen ar Awst y 1af, yr achlysur sy’n tynnu sylw at dymor Cig Oen Cymru.  

Yn gynharach yr wythnos hon, gweinodd y cogydd Tom Simmons, yn wreiddiol o Sir Benfro, fwydlen arbennig yn cynnwys Cig Oen Cymru mewn digwyddiad ecsglwsif yn ei fwyty newydd yn Llundain. Creodd gryn argraff ar ysgrifenwyr bwyd y ddinas gyda brest grensiog Cig Oen Cymru, a chanon o gig oen yn brif gwrs. 

Ond mae’r cogydd Ellis Barrie, ar y cyd â threfnwyr yr Eisteddfod, yn gwybod y bydd Cig Oen Cymru hefyd yn cael ei fwynhau yn nes at adref. Meddai: “I mi, Cig Oen Cymru yw’r cig oen gorau ar y farchnad. Ei flas a’i ansawdd, nid oes gwell i’w goginio. Does dim ond yn rhaid i chi weld porfeydd hyfryd Cymru a’r amgylchedd glân rhagorol i ddeall pam bod Cig Oen Cymru mor boblogaidd yn y diwydiant tai bwyta! 

"Ond i fi, mae’n fwy na hynny. Drwy gefnogi Cig Oen Cymru rydych chi’n cefnogi ffermwyr lleol, eu gwerthoedd a’u teuluoedd. Rwy’n ffodus i adnabod ffermwyr gwych ar draws yr ynys a gogledd Cymru, a does gen i ddim byd ond edmygedd at eu hymdrechion parhaus i weithio tuag at gynhyrchu cynnyrch o safon uchel, Mae hynny’n fy sicrhau mai Cig Oen Cymru yw’r dewis gorau. Cofiwch ei flasu eich hun yn y bwyty a’r siop ar faes carafanau’r Eisteddfod; chewch chi mo’ch siomi.”

Talent gerddorol a chreadigol Cymreig fydd yr uchafbwyntiau yn yr Eisteddfod, ond mae’r trefnwyr hefyd yn awyddus i roi llwyfan i gynhyrchwyr bwyd a diod lleol. Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr: “Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn credu’n gryf y dylid cynnig bwyd a diod o safon ar y maes gyda’r cynnyrch i gyd yn dod o Gymru os yn bosibl. Rydym yn ymhyfrydu yn y ffaith fod pob un ond un o’r cwmnïau arlwyo yn yr Eisteddfod eleni yn gwmnïau o Gymru.”

Gellir prynu cig lleol o siop Gorau Môn ar y maes carafanau hefyd, sydd wedi’i chydlynu gan Jane Davies o Fenter Môn. Meddai: “Mae Menter Môn yn falch o gefnogi siop bwyd lleol Gorau Môn, sydd wedi’i datblygu gyda chynhyrchwyr lleol, ac i hyrwyddo Cig Oen Cymru sy’n siŵr o fod yn boblogaidd yn yr Eisteddfod.”

Meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn: “Mae lleoliad yr Eisteddfod eleni yn wledig ac amaethyddol, a chanmolwn y trefnwyr am sicrhau bod y cynnyrch ar gael yn gynnyrch Cymreig, sy’n cyd-fynd ag ethos y digwyddiad. Cadwch lygad am y tagine cig oen yn Pl@iad, un o’r prydau mwyaf poblogaidd yn y bwyty ar y maes!” 

Bydd dathliadau Calan Awst – Calan Oen yn parhau yn ystod Awst a Medi wrth i bobl o bob cwr o’r wlad – yn cynnwys ymwelwyr  â’r Eisteddfod – ymuno yn y ‘Baa-BQ Mawr’ gan rannu eu straeon a’u lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol a defnyddio’r hashnod #CaruCigOen.

Yn ôl i’r rhestr newyddion
Yn chwilio am rywbeth penodol
Teledu HCC